T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun
23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca
Öğretim Üyesi alınacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması
gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
Başvuracak adayların ilan ekindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
PROFESÖR İÇİN:
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları birim ve anabilim
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans,
doktora, doçentlik belgeleri, yayın listesi ile (6) altı takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma
ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Zaman Gazetesinde yayımlandığı 20.10.2014
tarihinden itibaren 15 gündür.
DOÇENT İÇİN:
Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları birim ve anabilim dalını
belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans,
doktora, doçentlik belgeleri, yayın listesi ile (4) dört takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma
ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Zaman Gazetesinde yayımlandığı 20.10.2014
tarihinden itibaren 15 gündür.
YARDIMCI DOÇENT İÇİN:
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları birim ve anabilim dalını
belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans,
doktora, yayın listesi ile (4) dört takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın
dosyalarını ekleyerek, Üniversitemizin ilgili Fakültelerine şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Zaman Gazetesinde yayımlandığı 20.10.2014 tarihinden
itibaren 15 gündür.
Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil
sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir
ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2
numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yardımcı Doçent
kadrolarına müracaat edecek adaylar, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu
sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan alması gerekmektedir.
Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra
adaylara aşağıdaki internet adresimizden duyurulacaktır.
Başvuracak adayların Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer alan
ilan ekindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Birimi
Bölümü
Fen Edebiyat
Fizik
Fak.
Mühendislik
Fak.
Makine
Mühendisliği
Mühendislik
Fak.
Enerji
Sistemleri
Mühendisliği
Mühendislik
Fak.
Kimya
Mühendisliği
Anabilim
Dalı
Kadro
Ünvanı
Nükleer Fizik Prof. Dr.
Doçent Dr.
Derece Adet Açıklamalar
1
1
3
1
Nötron transport teorisi alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Makine Mühendisliği enerji teknolojileri
alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak ve akışkanlar
mekaniği alanında deneysel ve sayısal
çalışmaları olmak.
Kimya Mühendisliğinde lisans, yüksek
lisans, doktora ve elektrokromizm alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Doçent Dr.
3
1
Yrd.Doç. Dr.
4
1
Fen Edebiyat İngiliz Dili ve
Fak.
Edebiyatı
Yrd.Doç. Dr.
5
2
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora
yapmış olmak.
Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Yrd.Doç. Dr.
5
1
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Y.O.
Hemşirelik
Yrd.Doç. Dr.
4
1
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Proses ve
Reaktör
Tasarımı
Download

Öğretim Üyesi İlan Metni için Tıklayınız