T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sayı : B.30.2.UFK.0.71.00.00/
12/12/2012
Konu : Doçentlik sınav Jüri Üyeliği ile
Yrd.Doçent-Doçent-Profesör jüri üyeliği ücretleri.
GENELGE
2012/14
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve B.30.0.SGM.0.00.00/1762 sayılı yazısı ile
"Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim
Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar" belirlenmiştir. (Ek 1)
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 02/12/2012 tarih ve B.31.0.UAK.01/12089 sayılı yazısı ile
Doçentlik sınav jüri üyeliği ücret ödemesi belirlenmiştir. (Ek 2)
ÜNİVERSİTEMİZ YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT, PROFESÖR KADROLARINA ATAMA
JÜRİLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN DOÇENT VEYA PROFESÖRLERE İLİŞKİN UYGULAMA
1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 25. 26. Maddeleri uyarınca Üniversitemizce ilan edilen öğretim
üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel dosyalarını değerlendirmek üzere oluşturulan jüride görevlendirilen
Üniversitemiz kadrosunda ve Diğer Yükseköğretim Kurumları kadrosunda bulunan öğretim üyelerine her
bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının Memur Aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar
ödenecektir (3000 x 0,071589 görevlendirme tarihindeki memur aylık katsayı güncellenecek =214,78 TL (Bu
ücret brüt olup, matrah dilimine göre gelir vergisi ve damga vergisi kesilecektir.)
2-Atama jürisinde görev yapan öğretim üyesi jüri raporu ile birlikte dilekçe örneğini doldurarak
Personel Müdürlüğüne gönderilecektir. (Ek 3)
3-Jüri Üyeliği ücreti 1 yılda altıyı geçemez bir yıl içerisinde bir kişiye verilen jüri üyeliği görevinin altıyı
geçmesi halinde öncelikle doçentlik sınav jüri ücret ödemesi esas olmak üzere jüri ücret ödemesi yapılacaktır. Jüri
üyeliği görevini mevzuatta belirlenen süreler içinde yerine getirmeyenlere ödeme yapılmayacaktır.
4-Jüri Üyesinin ücret ödemesi görevin tamamlanmasına müteakip 1 ay içerisinde Üniversitemiz Muhasebe ve
Mali İşler Müdürlüğünce banka hesap numarasına yatırılacaktır.
ÜNİVERSİTELERARASI KURULCA DOÇENTLİK SINAV JÜRİSİNDE GÖREVLENDİRİLEN
PROFESÖRLERE İLİŞKİN UYGULAMA
1-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. Maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan
Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen profesörlere her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar Üniversitelerarası Kurul tarafından
ödenecektir. (4500 x 0,071589=322, 15TL (Bu ücret brüt olup, Matrah dilimine göre gelir vergisi ve damga
vergisi kesilecektir.)
2 Üniversitelerarası Kurul tarafından bilgilerin toplanması işlemleri YÖKSİS üzerinden yapılacak olup, Jüri
üyesi Profesörler www.yoksis.gov.tr "Genel İşlemler" menüsü altında "Jüri Üyeliği Görev Bilgileri" Modülü
üzerinden yapıp "Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formu" düzenleyerek yazdırıp imzalayacak ve
Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne 21/12/2012 tarihine kadar teslim edecektir. Üniversitemiz "Doçentlik
Sınavı Jüri Üyeliğinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ait Bilgiler" listesini hazırlayıp Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığına gönderecektir. (Ek 4)
Bilgilerinizi ve gereğini ile Üniversitemiz Doçent ve Profesör kadrosunda görev yapanlara duyurulmasını
saygılarımızla rica ederiz.
Prof.Dr.Rıdvan EGE
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof.Dr.Aral EGE
Rektör
EKLER
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Usul ve Esasları. 2Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının yazısı.
3-Üniversitemiz Yrd.Doç /Doçent/Profesör kadrolarına atama jüri üyesi olarak görevlendirilenlere ait dilekçe.
4-Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği Bilgi Formunun www.yoksis.gov.tr üzerinden
toplanması Yönergesi (Profesörlerin yöksis kullanım kılavuzu)
Not: Genelgemiz ve eklerine www.ufuk.edu.tr /İdari Birimler/Personel Müdürlüğü linkinden
ulaşılabilecektir.
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Ek 1
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Ek -2
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
EK-3 UFUK ÜNİVERSİTESİ YRD.DOÇ./DOÇ/ PROF.KADROLARINA ATAMA JÜRİLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN
DOÇENT/PROFESÖRLERE JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRETİ ÖDEME
DİLEKÇESİ
(Bu dilekçe Jüri üyesi tarafından adayın bilimsel dosyası değerlendirildikten sonra jüri raporu ile birlikte Ufuk
Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
UFUK ÜNİVERSİTESİ …………………………….
Ufuk Üniversitesi ………………………. Fakültesinde ilan edilen Yrd.Doç./Doçent/Profesör kadrosuna
başvuran aday……………………..……………. bilimsel dosyasını değerlendirmek üzere Ufuk Üniversitesinin
………….. tarih ve ……….sayılı yazısı ile jüri üyesi olarak görevlendirildim.
Mevzuatta belirlenen azami süre içerisinde (Yrd.Doçent ve Doçent kadrosu için 1 ay Profesör
kadrosu için 2 ay içerisinde jüri üyeleri raporlarını vermeleri gerekmektedir.) adayın bilimsel dosyasını
değerlendirerek kişisel raporumu verdim.
Bu kapsamda bir yıl içerisindeki doçentlik sınavı jüri üyeliği görevim ile atama jürilerindeki
görevim altıyı geçmemiştir.
Jüri üyeliği ücretimin banka hesabıma yatırılmasını kabul ve beyan ederim..
Adı ve Soyadı
İmzası
:…………………………
:…………………………
Adres :…………………………………………...
……………………………………………………
Tel
:
Üniversitesi
:
Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu
:
Ünvanı
:
T.C. No
:
Banka Adı
:
Banka Şube Kodu
:
Banka Iban numarası
:
Gelir Vergisi Dilimi veya Matrahı :
YASAL DAYANAK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve B.30.0.SGM.0.00.00/1762 sayılı yazısı ile “Doçentlik
Sınav Jüri Üyelerine İle Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek
Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 25. 26. Maddeleri uyarınca Üniversitemizce ilan edilen öğretim üyesi
kadrolarına başvuran adayların bilimsel dosyalarını değerlendirmek üzere oluşturulan jüride görevlendirilen Üniversitemiz
kadrosunda ve Diğer Yükseköğretim Kurumları kadrosunda bulunan öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 3000
gösterge rakamının Memur Aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar ödenecektir.(3000 x 0,076998=230,99
TL (Bu ücret brüt olup, Matrah dilimine göre gelir vergisi ve damga vergisi kesilecektir.)
Jüri Üyeliği ücreti 1 yılda altıyı geçemez bir yıl içerisinde bir kişiye verilen jüri üyeliği görevinin altıyı geçmesi
halinde öncelikle doçentlik sınav jüri ücret ödemesi esas olmak üzere jüri ücret ödemesi yapılacaktır.
Jüri üyeliği görevini mevzuatta belirlenen süreler içinde yerine getirmeyenlere ödeme yapılmayacaktır.
Jüri Üyesinin ücret ödemesi görevin tamamlanmasına müteakip 1 ay içerisinde Üniversitemiz Muhasebe ve Mali
İşler Müdürlüğünce banka hesap numarasına yatırılacaktır.
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Ek-4
Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliğinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ait Bilgilerin
YÖKSİS Üzerinden Toplanmasına İlişkin Yönerge
01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29.05.2012 tarih ve 2012/1 numaralı "Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu Kararı" nın 23 üncü maddesi uyarınca "Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama
Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince, 01.01.2012 tarihinden itibaren
Doçentlik Sınavlarında Jüri Üyesi olarak görev yapan öğretim üyelerine jüri ücreti ödemesi
gerçekleştirilecektir.
Jüri üyesi olarak görev alan öğretim üyelerine yapılacak ödemeye esas teşkil edecek bilgilerin toplanması işlemleri, YÖK ve
üniversiteler arasında yürütülen tüm işlemlerin süreçler dahilinde elektronik ortama taşındığı YÖKSİS
(https://yoksis.yok.gov.tr) üzerinden 12.12.2012 - 21.12.2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. YÖKSİS üzerinden
yapılacak işlemler detaylı olarak aşağıda belirtilmiştir
Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliğinde görev alan öğretim üyelerine ait bilgilerin toplanması işlemleri sırasında farklı görevlere sahip 3
çeşit kullanıcı türü bulunmaktadır. Bu kullanıcılar yönetici/ admin kullanıcıları, üniversite ÜAK yetkilisi ve jüri üyesi olarak görev alan
öğretim üyesinden oluşmaktadır.
Yönetici/ admin kullanıcılarının, üniversite ÜAK yetkilisi kullanıcı tanımlama işlemi ile akademik personel tanımlama işlemleri
YÖKSİS üzerinden Üniversite Personel Daire Başkanlığı'nca aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Üniversite Personel Daire Başkanlığı'nca yapılacak işlem sonrasında kullanıcılar http://yoksis.yok.gov.tr web sayfası üzerinden
YÖKSİS kullanıcı adları (TC Kimlik numarası) ve YÖKSİS şifreleri ile erişim sağlayabileceklerdir.
Üniversite Personel Daire Başkanlığı'nın yapacağı işlemler
1. Üniversite ÜAK Yetkilisi kullanıcıları için
a.
Kullanıcı YÖKSİS içerisinde kayıtlı ise
Üniversite ÜAK Yetkilisi kullanıcısı olarak belirlenen personel, YÖKSİS içerisinde tanımlı kullanıcı ise Şekil.1 de gösterilen
şekilde Kullanıcı İşlemleri->Kullanıcı Rol Tanımlama menüsü içerisinde TC Kimlik Numarası ile kaydına ulaşılarak Şekil.2 deki
ekrandan sağ bölümdeki roller listesi içerisinde "Üniversite ÜAK Yetkilisi" rolü seçilir ve kaydetme işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 1. Kullanıcı Rol Tanımlama menüsüne erişim
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Şekil 2. Kullanıcı Rol Tanımlama formu
b.
Kullanıcı YÖKSİS içerisinde kayıtlı değil ise,
Üniversite ÜAK Yetkilisi kullanıcısı olarak belirlenen personel, YÖKSİS içerisinde kayıtlı kullanıcı değil ise kullanıcının
öncelikle sistemde tanımlanması gerekmektedir. Personelin YÖKSİS içerisinde tanımlanması için Şekil.3 de belirtilen şekilde
Kullanıcı İşlemleri->Kullanıcı Tanımlama menüsünden erişilecek Şekil.4 deki kullanıcı tanımlama formundaki bilgilerinin
sağlanarak YÖKSİS içerisindeki kaydı tamamlanır.
Şekil 3. Kullanıcı Tanımlama menüsüne erişim
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Şekil 4. Kullanıcı Tanımlama formu
Kullanıcı kaydı tamamlandıktan sonra yukarıdaki Şekil.1 de gösterilen Kullanıcı İşlemleri->Kullanıcı Rol Tanımlama menüsü
içerisinde TC Kimlik Numarası ile oluşturulan kullanıcının kaydına ulaşılarak Şekil.2 de gösterilen ekrandan
sağ bölümdeki roller listesi içerisinde "Üniversite ÜAK Yetkilisi" rolü seçilir ve kaydetme işlemi gerçekleştirilir.
2. Üniversiteye Bağlı Akademik Personel tanımlama işlemi için
Üniversiteye bağlı Akademik Personel YÖKSİS içerisinde kayıtlı değil ise, Personel İşlemleri menüsü içerisinde Akademik
Personel olarak eklenir. Kullanıcı YÖKSİS içerisinde kayıtlı ise Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'nca yapılması
gereken bir işlem bulunmamaktadır.
Jüri Üyeliği Görev Bilgi Girişi Yapacak Akademik Personelin yapacağı işlemler
a.
Kullanıcı YÖKSİS içerisinde kayıtlı ise
YÖKSİS uygulamasına giriş yaptıktan sonra Şekil 5a, Şekil 5b ve Şekil 5c de belirtilen şekilde Genel İşlemler -> Jüri Üyeliği
Görev Bilgileri menüsüne erişebilir.
Jüri Üyeliği Görev Bilgileri menüsünde Kişisel Bilgiler, Doçentlik Sınavı Jüri üyeliği Bilgileri ve Diğer Jüri Üyeliği
Bilgileri olmak üzere 3 ayrı bölümden oluşmaktadır.
Kişisel Bilgiler Bölümü (Şekil 5a)
Akademik personel bilgileri daha önceden tanımlandığı için bu bölümde kimlik bilgileri otomatik olarak ekranda
görüntülenecek, istenen diğer bilgiler ise eklenecektir.
Doçentlik Sınavı Jüri üyeliği Bilgileri Bölümü (Şekil 5b)
Bu bölümde 01.01.2012 ve sonrası tarihlerde Doçentlik Sınavı Jürilerinde görev alınmış ise, alınan bu görevlere ilişkin
istenen bilgiler girilecektir.
Eser inceleme raporu teslim tarihi bilgisi, yalnızca değerlendirmeye esas alınan ve süresi içinde tamamlanan raporlar için
belirtilecektir.
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Diğer Jüri Üyeliği Bilgileri Bölümü (Şekil 5c)
Bu bölümde 01.01.2012 ve sonrası tarihlerde Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük Atama Jürilerinde görev
alınmış ise, alınan bu görevlere ilişkin istenen bilgiler girilecektir.
Tüm bölümlerdeki gerekli bilgi girişi sonlandıktan sonra "Bilgi Formu Yazdır" ile, Şekil-6 da belirtilen "Doçentlik Sınavı
Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formu" düzenlenerek yazdırılacak ve imzalanarak Üniversite ÜAK Yetkilisine onaylatılıp teslim
edilecektir.
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Şekil 6
b.
Kullanıcı YÖKSİS içerisinde kayıtlı değil ise
Üniversite Personel Daire Başkanlığı'nca Personel İşlemleri menüsünde Akademisyen olarak eklendikten sonra, yukarıda
Şekil 5a, Şekil 5b ve Şekil 5c de belirtilen şekilde Genel İşlemler -> Jüri Üyeliği Görev Bilgileri menüsüne erişebilir.
Üniversite ÜAK Yetkilisinin yapacağı işlemler
Üniversite ÜAK yetkililerinin yapacağı işlemler, aşağıda belirtildiği sırada yürütülecektir.
Jüri Üyesi olarak görev yapan öğretim üyesi tarafından getirilen "Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi
Formu" kontrol edilip onaylanarak teslim alınacak,
Jüri görev bilgilerinin toplanması işlemlerinin sonlanacağı 21.12.2012 tarihinden sonra, üniversiteye ait tüm
öğretim üyelerinin bilgilerini içeren "Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliğinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ait
Bilgiler" listesi YÖKSİS üzerinden yazdırılıp onaylanacak,
"Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliğinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ait Bilgiler" listesi ile listedeki sıra no ya göre sıralanan
"Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Formları", Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilecektir
ADRES : Ufuk Üniversitesi Mevlana Bulvarı No:86-88 06520 Balgat ANKARA
Tel : (0 312) 204 44 00- 204 44 61
WEB : www.ufuk.edu.tr
Faks : (0 312) 287 23 90
e-mail : [email protected]
Download

Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği ile Yrd.Doçent