Doç.Dr. Deniz GÖKÇE :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü 1968 yılında
bitirmiştir. Yüksek Lisans Eğitimini Georgia State Üniversitesi Finans Bölümünde 1973
yılında tamamlamış, 1976-1981 arasında yılında Georgia State Üniversitesinde Araştırma
Görevlisi, Emory Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik yapmış, Ekonomi doktorasını 1981
yılında Georgia State Üniversitesinde tamamlamıştır. 1981-91 yılları arasında Boğaziçi
Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentlik, 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde
Doçentlik yapmıştır. Doç.Dr. Deniz GÖKÇE 2007 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi
İşletme Fakültesinde öğretim üyeliği yapmaktadır.
Download

Doç.Dr. Deniz GÖKÇE : - BAUSEM