BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Statik ve Mukavemet
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
MNT 216
Dersin
Koordinatörü
3
0
0
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
4
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Mukavemetin ve statiğin temel kavram ve prensiplerini öğretmek.
Bütün zorlanma durumları için gerilme ve şekil değiştirme hesaplarını
yapabilme alt yapısını kurmak. Bunları mühendislik uygulama ve
tasarımlarında kullanabilme becerisini kazandırmak.
Mukavemete Giriş-Gerilme Kavramı, Kesme Kuvveti; Basit Kayma Hali,
Emniyet Gerilmesi, Normal Kuvvet ve Tek Eksenli Gerilme Hali, Sıcaklık
Değişiminden Doğan Gerilmeler, İki Eksenli Gerilme Hali, İnce Kalınlıklı
Silindirlerin Zorlanması, Eğilme; Basit Eğilme Hali, Elastik Eğri, Burulma;
Dairesel Kesitli Millerin Burulması, Eksenlerin Döndürülmesi, Mohr Atalet
Dairesi, Bileşik Mukavemet Hali; Normal Kuvvet İle Eğilme Momentinin
Birlikte Tesir Etmesi Hali, Normal Kuvvet ve Burulma Momentinin Birlikte
Tesir Etmesi Hali, Eğilme Momenti ve Burulma Momentinin Birlikte Tesir
Etmesi Hali, Burkulma ve Enerji Yöntemleri
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
D
H
Program yeterlilikleri
Mekanik Sistemlerin Tasarımını ve Analizini Yapabilme
Malzeme Karakteristik Özellikleriyle İlgili Mühendislik Problemlerini
Tanımlayabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
D3
D4
D5
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Nanomalzemelerin statik ve dinamik davranış
özelliklerini bilmeli
Nanomalzemelerin statik, dinamik ve elektriksel
özelliklerine göre malzeme seçimi yapabilmeli
Mekanik sistemlerin mukavemet ve ısıl analizlerini
bilgisayar ortamında yapabilmeli
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
x
x
x
BEK-1
H4
Malzemenin yapısını, onun mekanik özellikleri üzerine
etkisini kurabilmeli
x
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri Ölçme**
ile İlişkisi
Yöntemi
Sıra
No
Nanomalzemelerin statik ve dinamik davranış özelliklerini
D3
1-3
bilmeli
Nanomalzemelerin statik, dinamik ve elektriksel
2
D4
1-3
özelliklerine göre malzeme seçimi yapabilmeli
Mekanik sistemlerin mukavemet ve ısıl analizlerini
3
D5
1-3
bilgisayar ortamında yapabilmeli
Malzemenin yapısını, onun mekanik özellikleri üzerine
4
H4
1-3
etkisini kurabilmeli
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem
Ödevi:6
1
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Sıra No
Detaylı İçerik
1
Mukavemete Giriş-Gerilme Kavramı
2
Kesme Kuvveti; Basit Kayma Hali, Emniyet Gerilmesi,
3
Gerilme ve Gerinim-Tek Eksenli Yükleme;
4
Burulma; Dairesel Kesitli Millerin Burulması,
5
7
Eğilme; Basit Eğilme Hali, Elastik Eğri,
Kirişlerin eğilmeye göre analizi ve tasarımı; Kirişlerde kayma gerilmesi ve ince
kalınlıklı kesit gerilmesi
Gerilme ve Gerinim Eksenlerinin Döndürülmesi
8
Ara Sınav
9
12
Yükler Altında Asal Gerilmeler;
Bileşik Mukavemet Hali; Normal Kuvvet İle Eğilme Momentinin Birlikte Tesir
Etmesi Hali,
Normal Kuvvet ve Burulma Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Eğilme
Momenti ve Burulma Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali,
Kirişlerin Sehimi
13
Kolonlar-Burkulma ve Enerji Yöntemleri;
6
10
11
BEK-1
14
Final
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
1
Kaynak
Mechanics of Materials, by F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek,
6th Edition, McGraw Hill, 2011.
Etkinlikler
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Çalışma
Çalışma Süresi
Sayısı Süresi
(Dakika)
(Saat)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
3
0
42.00
Ara Sınav
1
8
0
8.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
6
2
0
12.00
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
2
3
0
6.00
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10.00
Toplam Yük
120
Toplam Yük / 30
4.00
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

İndir