BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ BETONARME
ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ
(ÇİFT DONATILI DİKDÖRTGEN KESİTLER)
Basınç donatısına ihtiyaç duyulma gerekçeleri:
a-Kesit yüksekliği mimari nedenlerle kısıtlanmış olabilir.
İzin verilen en büyük donatı sınırına da uymak zorunludur.
Bazı durumlarda en büyük donatı miktarıyla kesite etkiyen
moment
karşılanamaz.
Kesit
yüksekliği
de
arttırılamadığından basınç bölgesine donatı yerleştirilir.
Çift
donatılı
dikdörtgen
kesitler.
donatısına ihtiyaç duyulma gerekçeleri:
b-Basınç
donatısı
tarafsız
eksen
küçülttüğünden kesitin dönme yeteneğini
sünekliğini arttırır.
Basınç
derinliğini
dolayısıyla
Çift donatılı dikdörtgen kesitler. Basınç donatısına
ihtiyaç duyulma gerekçeleri:
Kesit sünekliği: Kesitin dayanımında kayda değer bir
azalma olmadan şekil değiştirme yapabilmesi.
Çift donatılı dikdörtgen kesitler. Basınç donatısına
ihtiyaç duyulma gerekçeler
c- Basınç donatısı ani ve zamana bağlı sehimi azaltır.
Basınç gerilmelerinin bir bölümünü çelik karşıladığından
işletme yükleri altında betondaki basınç gerilemeleri
küçülür. Buna bağlı olarak da betonun deformasyonu azalır.
Dolayısıyla eğrilik ve sehim azalır.
Çift donatılı dikdörtgen kesitler
Basınç donatısına ihtiyaç duyulma gerekçeler
d-Şiddetli depremlerde kirişlerin mesnet kesitlerinde
momentler yön değiştirirler. Bu nedenle kirişlerin hem
çekme hem de basınç kenarlarına donatı yerleştirilir.
Pozitif moment altında üstteki, negatif moment altında alt
donatı basınç donatısı gibi çalışır.
elerinde
Örnek 8. Şekilde boyutları verilmiş olan dikdörtgen kesitli
bir sürekli kirişin “i” poz numaralı mesnet kesitine -235
kNm hesap momenti etkimektedir. Göz önüne alınan
mesnet kesitinde, momentlerin en fazla %15 yeniden
dağılımı sağlayacak şekilde gerçekleşmesi için çekme
donatısı ve gerekiyorsa basınç donatısı alanlarını
hesaplayınız ve seçiniz. Malzeme C20/S420’dir.d’=40mm
Ak Bina
İlir
Örnek 9. Şekilde boyutları verilmiş olan dikdörtgen kesitli
bir kirişe 150 kNm hesap momenti etkimektedir.
Momentlerin en fazla %15 yeniden dağılımı sağlayacak
şekilde gerçekleşmesi için çekme donatısı ve gerekiyorsa
basınç donatısı alanlarını hesaplayınız ve seçiniz. Malzeme
C20/S420’dir.d’=40mm.
Download

4-Bölüm