Örnek: Şekildeki AB halatının boyu 7.5 m olduğuna göre B
noktasının z koordinatını bulunuz.
Spring 2002
Force Vectors
1
Spring 2002
Force Vectors
2
Spring 2002
Force Vectors
3
Örnek:
A noktasına etkiyen bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve
doğrultu açılarını bulunuz.
Cevap
FR=316 N
=60.1o
 =74.6o
 =146o
Spring 2002
Force Vectors
4
Örnek:
Şekildeki ip kanca üzerine F=30 N’luk bir kuvvet
uygulamaktadır. İp 8 m uzunluğunda z=4 m ve kuvvetin x bileşeni
Fx=25 N olduğuna göre, ipin B bağlantı noktasının x e y
koordinatlarını bulunuz.
Cevap
x=8.67 m
y=1.89 m
Spring 2002
Force Vectors
5
Örnek: A noktasına etki eden bileşke kuvveti ve doğrultu açılarını
belirleyiniz
Cevap
FR=960 N
=47.4o
 =84o
 =137o
Spring 2002
Force Vectors
6
Örnek:
Şekildeki halkaya etki eden bileşke kuvvet 120 N
olduğuna göre F3 kuvvetinin büyüklüğünü ve doğrultu açılarını
bulunuz.
Cevap
F3=166 N
=97.5o
 =63.7o
 =27.5o
Spring 2002
Force Vectors
7
Örnek: A noktasına etki eden bileşke kuvveti ve doğrultu
açılarını belirleyiniz
Cevap
FR=1378 N
=82.4o
 =125o
 =144o
Spring 2002
Force Vectors
8
Örnek:
Şekildeki kule üç kablo tarafından tutulmaktadır. Buna
göre D noktasındaki bileşke kuvveti ve doğrultu açılarını bulunuz.
x=20 m, y=15 m
Spring 2002
Force Vectors
9
Örnek:
Şekilde gösterilen çerçeveye
F  300 j N
kuvveti etkimektedir. Bu kuvvetin AB elemanına paralel
bileşenlerini belirleyiniz?
Spring 2002
Force Vectors
yatay
ve dik
10
Spring 2002
Force Vectors
11
Örnek:
Şekildeki boruya B ucundan
F=80 N kuvveti
uygulanmaktadır. F ile borunun BA parçası arasındaki  açısını ve F’nin
BA’ya paralel ve dik bileşenlerini bulunuz
m
m
m
m
N
N
Spring 2002
Force Vectors
12
N
Spring 2002
Force Vectors
13
Download

Örnek