FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME SONUCU
Fakültelerin Arkeoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
1
Hakan GERÇEK
85,7493
(100
Lisans
üzerinden)
Mezuniyet
Lisans
Notu
Mezuniyet
Puanı %30
25,7247
66,9400
20,0820
2
Fatih Mehmet ÇONGUR
81,3033
24,3909
73,6300
22,0890
3
Cüneyt ÖZ
84,5260
25,3578
85,5300
25,6590
55,0000
5,5000
30,00
9,0000
65,5168
BAŞARISIZ
4
Serdar BAĞLIBEL
84,8413
25,4523
76,6600
22,9980
66,2500
6,6250
20,00
6,0000
61,0753
5
Özgür MARANGOZ
77,0314
23,1094
83,4300
25,0290
61,2500
6,1250
0,00
0,0000
54,2634
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
6
Abdullah LEYGARA
83,4992
25,0497
77,8900
23,3670
50,0000
5,0000
0,00
0,0000
53,4167
GİRMEDİ
7
İsmail AKKAŞ
81,1175
24,3352
77,1300
23,1390
58,7500
5,8750
0,00
0,0000
53,3492
GİRMEDİ
8
Soner ÖZMEN
71,8921
21,5676
76,6600
22,9980
77,5000
7,7500
0,00
0,0000
52,3156
GİRMEDİ
9
Derviş Ozan TOZLUCA
72,3193
21,6957
76,9000
23,0700
73,7500
7,3750
0,00
0,0000
52,1407
GİRMEDİ
85,5868
25,6760
65,4600
19,6380
63,7500
6,3750
0,00
0,0000
51,6890
GİRMEDİ
Ales
Puanı
S.No Adı Soyadı
10 Musa Cem FIRAT
Ales
Puanı
%30
Y.Dil
Puanı
Giriş
Sınav
Notu
%30
Değ.
Puanı
Sınav Sonucu
85,00
25,5000
77,2067
BAŞARILI
50,00
15,0000
67,9799
YEDEK
Yabancı Dil Giriş
Puanının Sınav
%10
Notu
59,0000
5,9000
65,0000
6,5000
Not : Lisans Mezuniyet Notunun 4’lük sistemden 100’lük not sistemine çevirmede YÖK’ün not sistemi kullanılmıştır.
(*) Kadronun bir katı kadar aday yedek olarak belirlenmiştir.
Sınavı Kazanan Adayın 19.11.2014 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir. Bu duyuru tebliğ
niteliğinde olup, adaylara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Atamaya esas başvuru dilekçesi.
2 - Öğrenim belgeleri (aslı veya noter onaylı)
3- Transkript sureti (aslı vaya noter onaylı)
4 - 2 Adet Fotoğraf
5 - Mal Bildirim Beyannamesi (Başvurduğu birimden temin edilecektir.)
6 - Hizmet Cetveli (Daha önce herhangi bir resmi kurumda çalışmış veya halen çalışmakta olanlar getireceklerdir.)
7 - Sağlık Kurul Raporu (Tıp Fakültesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden)
8 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
Not: Kamu kurumunda halen çalışmakta olan adayların muvafakat isteğine ilişkin sadece dilekçe ve hizmet cetveli vermeleri ve nereden muvafakatla
geleceklerini dilekçelerinde belirtmeleri yeterlidir. Yukarıda belirtilen belgeleri hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME SONUCU
Tarih Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.
S.No Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emel HİMMETOĞLU
Gürkan CEVGER
Eray AKÇAY
Ömer DÖŞEMETAŞ
Hacer VİLGENOĞLU KATRAN
Gökhan YURTOĞLU
Abdullah ÇEVİK
Neslihan FULİN
Merve ÜNER
Sibel ORHANGAZİ
Ales
Puanı
Ales
Puanı
%30
71,0436
83,9360
82,1853
84,0112
80,1322
85,1448
87,4829
78,8378
80,6085
81,2969
21,3130
25,1808
24,6555
25,2033
24,0396
25,5434
26,2448
23,6513
24,1825
24,3890
(100
Lisans
üzerinden)
Mezuniyet
Lisans
Notu
Mezuniyet
Puanı %30
79,4600
23,8380
78,5300
23,5590
85,3000
25,5900
88,8000
26,6400
79,9300
23,9790
80,4000
24,1200
72,2300
21,6690
85,5300
25,6590
83,6600
25,0980
75,0300
22,5090
Y.Dil
Puanı
55,0000
62,0000
71,2500
60,0000
60,0000
72,5000
70,0000
55,0000
57,5000
62,5000
Giriş
Sınav
Notu
%30
Değ.
Puanı
Sınav Sonucu
22,7730
15,3810
8,8980
8,2680
10,0800
7,0080
6,0000
1,2600
0,0000
0,0000
73,4240
70,3208
66,2685
66,1113
64,0986
63,9214
60,9138
56,0703
55,0305
53,1480
BAŞARILI
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
GİRMEDİ
GİRMEDİ
Yabancı Dil Giriş
Puanının Sınav
%10
Notu
5,5000
6,2000
7,1250
6,0000
6,0000
7,2500
7,0000
5,5000
5,7500
6,2500
75,91
51,27
29,66
27,56
33,60
23,36
20,00
4,20
0,00
0,00
Not : Lisans Mezuniyet Notunun 4’lük sistemden 100’lük not sistemine çevirmede YÖK’ün not sistemi kullanılmıştır.
(*) Kadronun bir katı kadar aday yedek olarak belirlenmiştir.
Sınavı Kazanan Adayın 19.11.2014 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir. Bu duyuru tebliğ
niteliğinde olup, adaylara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Atamaya esas başvuru dilekçesi.
2 - Öğrenim belgeleri (aslı veya noter onaylı)
3- Transkript sureti (aslı vaya noter onaylı)
4 - 2 Adet Fotoğraf
5 - Mal Bildirim Beyannamesi (Başvurduğu birimden temin edilecektir.)
6 - Hizmet Cetveli (Daha önce herhangi bir resmi kurumda çalışmış veya halen çalışmakta olanlar getireceklerdir.)
7 - Sağlık Kurul Raporu (Tıp Fakültesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden)
8 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
Not: Kamu kurumunda halen çalışmakta olan adayların muvafakat isteğine ilişkin sadece dilekçe ve hizmet cetveli vermeleri ve nereden muvafakatla
geleceklerini dilekçelerinde belirtmeleri yeterlidir. Yukarıda belirtilen belgeleri hazırlamalarına gerek bulunmamaktadır.
Download

Fen Edebiyat Fakültesi Sonuçları İçin Tıklayınız