PROGRAM
ULUSAL AİLE ÇİFTÇİLİĞİ SEMPOZYUMU
30-31 Ekim 2014, Barcelo Altınel Hotel
AÇILIŞ
Tarih: 30.10.2014
Hoş geldiniz: 9.30-9.45
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü
Çerçeve Sunu: 9.45-10.00
Yuriko SHOJİ - FAO Türkiye Temsilcisi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Sn. M. Mehdi EKER
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Sn. Ayşenur İSLAM
Açılış Konuşmaları: 10.00-10.45 (Teşrifleri halinde)
TZOB Başkanı, Sn. Şemsi BAYRAKTAR
PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Recep KONUK
Ara: 10.45-11.00
Çay-Kahve
Açılış Paneli: Aile Çiftçiliği ve Türkiye 11.00-12.30
Panel Yöneticisi:
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Dr. Gürsel KÜSEK, TRGM Genel Müdürü
Özden GÜNGÖR, ZMO YK Başkanı
Yakup YILDIZ, KÖY-KOOP Genel Başkanı
Panelistler Cafer YÜKSEL, OR-KOOP Genel Başkanı
Veli ÇELEBİ, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim KUZU, Kalkınma Bakanlığı-Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı
Prof. Dr. Cennet OĞUZ, Selçuk Üniversitesi
ÖĞLE YEMEĞİ 12:30-14:00 (PANKOBİRLİK KATKILARIYLA)
1
30.10.2014
İSTANBUL SALONU 14:00-15:40
Tarımsal Örgütlenme ve Pazarlama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Saat
Sunum Başlığı
14:00-14:15
Prof. Dr. A. Ali KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Gülden BÖLÜK,
Araş. Gör. Peyman UYSAL
Gıda Arz Zincirinde Yeniden Yapılanma ve Küçük Tarım İşletmeleri
14:15-14:30
Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ
Yerel Tohumların Yaşatılmasında Aile Çiftçiliğinin Rolü
14:30-14:45
Yrd. Doç. Dr. İ.Bülent GÜRBÜZ, Öğr. Gör. Hasan KARAHAN
Küçük Aile İşletmelerinde Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştirme ve
Pazarlama Olanakları
14:45-15:00
Okay SERÇİNOĞLU, Vuslat BEKTAŞ
Ülkemizde Yaş Meyve, Sebze ve Süt Ürünleri Pazarlama Kanalları
İçinde Küçük Aile İşletmelerinin Yeri ve Üretici Pazarları Modelinin
Değerlendirilmesi
15:00-15:15
Dr. Hasan ŞANLI, Araş. Gör. Hüseyin T. GÜLDAL, Neşe ALTINTAŞ
Aile İşletmelerinde Üretilen Ürünlerin Pazarlama Olanakları, Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
15:15-15:40
Tartışma
Çay-Kahve Arası
2
İSTANBUL SALONU 16:00-18:00
Kırsal Kalkınma, Gençlik ve Gıda Güvencesi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Feryal TURAN
Saat
Sunum Başlığı
16:00-16:15
Ronay ARLI, Mehmet BALCI, Prof. Dr. Canan ABAY
Gençlerin Kırsalda Çiftçilik Yapma Eğilimleri: Akhisar İlçesi Örneği
16:15-16:30
Yrd. Doç. Dr. Esen ORUÇ, Demet DEVİREN
Aile Çiftliği Gençlerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme:
Tokat Merkez İlçe Örneği
16:30-16:45
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZ
Türkiye’de Çocukların Karıştığı Tarımsal Kazalar ve Ailenin Rolü
16:45-17:00
İsmail KIRAN
Çok Çocuklu Geleneksel Aile Çiftçiliğinin Kentte Evrimleşemeyen
Karmaşıklığı: Van, Bitlis ve Muş İlleri Örneği
17:00-17:15
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Araş. Gör. Berkay KESKİN
Gıda Güvencesinin Sağlanmasında Aile Çiftçiliği
17:15-17:30
Aygül FAZLIOĞLU
Dezavantajlı Bir Aile Çiftçiliği Grubu Olarak “Mevsimlik Tarım İşçileri”
17:30-18:00
Tartışma
19:00-22:30
GALA YEMEĞİ (ŞEKERBANK KATKILARIYLA)*
*Bildiri sahipleri ve Ankara dışından gelecek konuklarımız için.
3
MARMARİS SALONU 14:00-15:40
Kooperatifçilik
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK
Saat
Sunum Başlığı
14:00-14:15
Mehmet ÖZKURNAZ, Vesile Nur GÜVEN
Aile Çiftçiliği Örgütlenmesinde Kooperatifleşmenin Önemi
14:15-14:30
Aile Çiftçiliği ve OR-KOOP
14:30-14:45
Aile Çiftçiliği ve Köy-Koop
14:45-15:00
Zevaiddin ÖZCAN, Bünyamin ASLAN, Hatice DEMİR KAYA
Aile Çiftçiliği ve Örgütlenme
15:00-15:30
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARAMAN,
Arş. Gör. Asaf ÖZALP, Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi
15:30-15:40
Tartışma
Çay-Kahve Arası
4
MARMARİS SALONU 16:00-18:00
Doğal Kaynaklar, Çevre ve İklim Değişikliği
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet YILDIZ
Saat
Sunum Başlığı
16:00-16:15
Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Küresel İklim Değişikliğinin Tarım Yayımı ve Politikaları Üzerine Olası
Etkileri
16:15-16:30
Arzu KEPOĞLU, Berna YELEN
Türkiye’de Aile Çiftçilerine Yönelik İklim Değişikliğine Uyum
Çalışmalarının Dünya Örnekleri İle Karşılaştırılması ve Uyum Önerileri
16:30-16:45
Bekir ENGÜRÜLÜ, Mehmet ÜNAL, Dr. Şule ÖZEVREN
Tarımda İklim Değişikliği ve Aile Çiftçiliği
16:45-17:00
Hilal AR, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Aile Çiftçilerinin Gözünden İklim Değişikliği Riski
17:00-17:15
Dr. Mustafa KAN, Murat KÜÇÜKÇONGAR,
M. Naim DEMİRTAŞ, Dr. Arzu KAN
Aile Çiftçiliğinin Küresel İklim Değişiminin Olumsuz Etkilerini
Azaltmadaki Rolü
17:15-17:30
Öğr. Gör. Hasan KARAHAN, Yrd. Doç. Dr. İ.Bülent GÜRBÜZ
Orman Köylerinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Aile İşletmelerinin
Sosyo-Ekonomik Yapısı
17:30-18:00
Tartışma
19:00-22:30
GALA YEMEĞİ (ŞEKERBANK KATKILARIYLA)*
*Bildiri sahipleri ve Ankara dışından gelecek konuklarımız için.
5
ARTEMİS SALONU 14:00-15:40
Tarım Hukuku
Oturum Başkanı: Mehmet ŞAHİN
Saat
Sunum Başlığı
14:00-14:15
Yrd. Doç. Dr. R. Figen CEYLAN, Prof. Dr. Cengiz SAYIN,
Öğr. Gör. Meral ÖZALP
Türkiye’de İzlenen Arazi Toplulaştırması Politikalarının Sürdürülebilir
Aile Çiftçiliği Modeline Etkileri
14:15-14:30
Dr. Neslihan KÖSE
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki Değişikliğin Tarım
İşletmelerine Olası Etkileri
14:30-14:45
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER, Kerem ÖZ
Aile Çiftçiliğinin Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
14:45-15:00
Yrd. Doç. Dr. R. Figen CEYLAN, Prof. Dr. Cengiz SAYIN,
Öğr. Gör. Meral ÖZALP
Tarımsal Vergilendirme Politikalarında Aile Çiftçiliğinin Yeri ve Önemi
15:00-15:15
Prof. Dr. Cengiz SAYIN, Arş. Gör. Oya SAV
Türkiye’de Aile Çiftçiliği ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları
15:15-15:40
Tartışma
Çay-Kahve Arası
6
ARTEMİS SALONU 16:00-18:00
Aile Çiftçiliğinde Ülke Örnekleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahap YAĞANOĞLU
Saat
Sunum Başlığı
16:00-16:15
F. Eymen TOPRAK, Dr. Uğur İLKDOĞAN
Aile Çiftçiliği ve Avrupa Birliği Politikalarındaki Rolü
16:15-16:30
Songül ÇİVİOĞLU, Adeviye TATLICAN, Taylan KIYMAZ
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Aile Çiftçiliğine Yönelik Politikalar
16:30-16:45
Onur YAZGAN
Birleşik Krallık’ta Tarım İşçilerinin Hakları
16:45-17:00
Eyüp YÜKSEL
Avrupa Birliği (AB)’nde Biyoçeşitlilik Muhafaza Amaçlı Aile Çiftlikleri
ve Türkiye’ye AB Ortak Tarım Politikası Doğa Koruma Araçları Benzer
Araçlarla Uyarlanması İçin Önerilebilecek Bazı Metotlar
17:00-17:15
Emre AKYÜZ
Avrupa Birliği’nde Aile Çiftçiliği ve Sürdürülebilir Tarım
17:15-17:30
Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU, Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
Türkiye Zeytinciliğinde Büyük Tercih: Sevgi -Yoğun Üretim
17:30-18:00
Tartışma
19:00-22:30
GALA YEMEĞİ (ŞEKERBANK KATKILARIYLA)*
*Bildiri sahipleri ve Ankara dışından gelecek konuklarımız için.
7
PAMUKKALE SALONU 14:00-15:40
Kırsal Kalkınma ve Kadın
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK
Saat
Sunum Başlığı
14:00-14:15
Yrd. Doç. Dr. Dilek EROĞLU
Kırsal Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Toplumsal Cinsiyet
Etkileri: Bolu, Kars, Tekirdağ ve Şanlıurfa Örnekleri
14:15-14:30
Arş. Gör. Bengü EVEREST, Doç. Dr. Sibel TAN, Arş. Gör. Özge Can NİYAZ,
Yrd. Doç. Dr. Selma KAYALAK
Kadın Çiftçilerin Gelecekle İlgili Beklentileri: Semt Pazarları Örneği
14:30-14:45
Yrd. Doç. Dr. İlkay KUTLAR
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadınların İşgücüne Katılımının
Aile Çiftçiliği Açısından Önemi: Antalya İli Örneği
14:45-15:00
Prof. Dr. Cennet OĞUZ, Dr. Arzu KAN, Dr. Mustafa KAN
Aile Çiftçiliğinde Bahçe Tarımında Kadınların Rolü: Yaylacık Köyü Örneği
15:00-15:15
Zeliha YASAN ATASEVEN, Dr. Umut GÜL, Dr. Berrin TAŞKAYA TOP,
Dr. Gonca GÜL YAVUZ, Dr. Yener ATASEVEN, Fatmagül CANİK
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çay Yetiştiriciliği Yapan Aile İşletmelerinde
Kadının Rolü
15:15-15:40
Tartışma
Çay-Kahve Arası
8
PAMUKKALE SALONU 16:00-17:45
Organik Tarım, Gıda Güvencesi ve Güvenliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz SAYIN
Saat
Sunum Başlığı
16:00-16:15
Prof. Dr. Cem ÖZKAN, Yusuf Vehbi SÖZERİ, Zekiye SÖZERİ,
Yrd. Doç. Dr. Hilal TUNCA, A. Kürşat ŞAHİN, Kamil KARATAŞ, Demet
SÖZERİ, Yrd. Doç. Dr. Taşkın EROL, Öğr. Gör. Şahin TATLI, Hilal MORAN,
Araş. Gör. Miray DURLU, A. Rıza GÜNAL, İsmail ATAY,
Ömer Faruk ENGİN, Sema ÇAVUŞ, Yurdagül ESERKAYA
Ankara İlinde Aile Çiftliğinde Örnek Organik Tarım Uygulamaları
16:15-16:30
Doç. Dr. Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ
Türkiye’de Organik Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
Dr. Yener ATASEVEN
Organik Tarıma Verilen Destekler Aile Çiftçiliğini Destekliyor Mu?
Dr. Yurdakul SAÇLI
Tarımsal Üretimin ve Tarımsal İşletmelerin Sürdürülebilirliğinin
Sağlanmasında Aile Çiftçiliğinin Rolü ve Türkiye
Funda KADİM, Hilal AR, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Gıda Güvenilirliği Açısından Kırsal Alandaki Kadınlar ve Aile Çiftçiliğinin
Önemi
17:15-17:30
Handan ÇAKAN, Tülin AKIN, Coşkun YILDIRIM
Küçük Aile İşletmeciliğinde Bilişim Tabanlı Karar Destek Sistemlerinin
Kullanımı
17:30-18:00
Tartışma
19:00-22:30
GALA YEMEĞİ (ŞEKERBANK KATKILARIYLA)*
*Bildiri sahipleri ve Ankara dışından gelecek konuklarımız için.
9
ULUSAL AİLE ÇİFTÇİLİĞİ KONGRE PROGRAMI 30-31 EKİM 2014
II. GÜN PROGRAMI 31 EKİM 2014 – 09:00/12:30
PAMUKKALE SALONU 09:00-10:30
AİLE ÇİFTÇİLİĞİ VE SOSYO - EKONOMİK YAPI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Saat
Sunum Başlığı
09:00-09:15
Prof. Dr. Halil KIZILASLAN, Cevdet HANEDAR, Tayfur ÜNAL,
Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN, Dr. Rüveyda KIZILOĞLU
Türkiye’de Kırdan Kente Göç Olgusunun Aile Çiftçiliği Üzerine Etkileri
09:15-09:30
Özcan TÜRKOĞLU, Tamer METİN, Burak YARDIMCI
Kırsal Kesimdeki Nüfus ve İstihdam Eğilimleri Kıskacında Aile
Çiftçiliğinin Geleceği
09:30-09:45
Yrd. Doç. Dr. Selma KAYALAK, Arş. Gör. Bengü EVEREST,
Arş. Gör. Özge Can NİYAZ, Doç. Dr. Sibel TAN, Seher UYAR
Aile Çiftçiliğinde Çevre Kirliliği Algısı ve Duyarlılığının Analizi:
Çanakkale İli Özbek Köyü Örneği
09:45-10:00
Yrd. Doç. Dr. Ahsen SAÇLI
Plansız Göç ve Aile Çiftçiliğinin Bitişi
10:00-10:15
Prof. Dr. Vahap YAĞANOĞLU
Aile Çiftçiliği Yılında Ülkemiz Kırsal Yerleşimleri
10:15-10:30
Tartışma
Çay-Kahve Arası
10
PAMUKKALE SALONU 10:45-12:30
KIRSAL EKONOMİ VE YAYIM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek BUDAK BOSTAN
Saat
Sunum Başlığı
10:45-11:00
Doç. Dr. Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU, Şerife YILDIRIM, Merve ATAV,
Nisa Güzide Polat, Neslihan Kurdular
Aile Çiftçiliğinde Agro-turizm ve Swot Analizi
11:00-11:15
Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN, Tayfur ÜNAL, Cevdet HANEDAR,
Prof. Dr. Halil KIZILASLAN, Dr. Rüveyda KIZILOĞLU
Kırsal Kalkınma Aracı Olan Kırsal Turizmde Aile Çiftçiliğinin Rolü
11:15-11:30
Prof. Dr. Cennet OĞUZ, Hüseyin ERGÜN, Dr. Arzu KAN, Dr. Mustafa
KAN, Murat KÜÇÜKÇONGAR Emel DEMİRÖZ
Aile Çiftçiliğinin Kırsal Yoksulluğun Önlenmesindeki Rolü
11:30-11:45
Yrd. Doç. Dr. Songül AKIN, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KARA,
Yrd. Doç. Dr. Vedat PİRİNÇ, Araş. Gör. Fatma ÖCAL KARA,
Hatice DEMİR KAYA, Ekrem KAVAK
Tarımsal Yeniliklerin Yayılmasında Etkili Olan Faktörler;
Sason Çilek Yetiştiricileri
11:45-12:00
Dr. Mehmet HASDEMİR, Dr. Umut GÜL, Mine HASDEMİR,
Zeliha YASAN ATASEVEN
Jeotermal Seracılık Yapan Gerçek ve Tüzel Kişiliğe Sahip İşletmelerin
Mevcut Durumlarının Analizi
12:00-12:30
Tartışma
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ (TZOB KATKILARIYLA)
11
ARTEMİS SALONU 09:00-10:30
AİLE ÇİFTÇİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN
Saat
Sunum Başlığı
09:00-09:15
Taner GÜZEL, Ali Aral BİLGİN, Abdullah TOPRAK
Aile Çiftçiliği ve Sürdürülebilirlik
09:15-09:30
Doç. Dr. Fatma FİDAN
Sürdürülebilir Aile Çiftçiliğinde Kadın Çiftçiler: Pamukova Örneği
09:30-09:45
Dr. Mustafa KAN, Murat KÜÇÜÇONGAR, Dr. Alexey MORGUONOV,
Dr. Mesut KESER, Dr. Fatih ÖZDEMİR
Genetik Kaynakların Korunmasında ve Sürdürülebilirliğinin
Sağlanmasında Aile Çiftçiliği; Türkiye’de Yerel Buğday Çeşitleri Örneği
09:45-10:00
Emine YEŞİLYURT, Ayfer TAŞCAN, Bircan AKGÜN, R.BAŞAK SEVİL
Aile Çiftçiliğinin Ekonomik Sürdürülebilirliğinde Tarım Havzalarının
Değerlendirilmesi
10:00-10:15
Doç. Dr. Alptekin KARAGÖZ
Yerel Çeşitlerimizin Çiftçi Hakları Ve Aile Çiftçiliği Bakımından
İrdelenmesi
10:15-10:30
Tartışma
Çay-Kahve Arası
12
ARTEMİS SALONU 10:45-12:15
AİLE ÇİFTÇİLİĞİ VE HAYVANCILIK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz CEVGER
Saat
Sunum Başlığı
10:45-11:00
Prof. Dr. Tülin AKSOY, Nilgün YAPICI, Dr. Deniz İLASLAN ÇÜREK
Antalya İli Kırsal Alanında Köy Tavukçuluğu Yapma Sıklığının
Kimi Faktörlerle Olan İlişkisinin Analizi
11:00-11:15
Doç. Dr. Emine İKİKAT TÜMER, Nuri İKİKAT
Örnek Bir Besi İşletmesinde Aile Çiftçiliği: Tokat İli Örneği
11:15-11:30
Yrd. Doç. Dr. Birsen KIRIM, Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU, Flora POLAT
Aydın’da Su Ürünleri Avcılığı ve Küçük Ölçekli Balıkçıların Kaderi
11:30-11:45
Dr. Berrin TAŞKAYA TOP, Dr. Tijen ÖZÜDOĞRU, Dr. Osman Orkan ÖZER,
Zeliha YASAN ATASEVEN, İlkay UÇUM, Kübra POLAT, Türkay BARS
Türkiye’de Damızlık İpekböceği İşletmelerinin Mevcut Durumlarının
Değerlendirilmesi
11:45-12:00
İsmail Atay, Kamil Karataş, Sema Çavuş, Yrd. Doç. Dr. Hilal Tunca,
Prof. Dr. Cem Özkan, Prof. Dr. Avni Uğur
Güvenilir Gıda İçin Meyve Zararlıları ile Savaşımda Yumurta Parazitoiti
Trichogrammaevanescens’in Prototip Kitle Üretimi
12:00-12:30
Tartışma
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ (TZOB KATKILARIYLA)
13
MARMARİS SALONU 09:00-10:30
TARIMSAL YAYIM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Saat
Sunum Başlığı
09:00-09:15
Dr. Kadir MELAN, Bayram KERİMOĞLU
Entegre Mücadele Aileler Yarışması (EMAY)
09:15-09:30
İsmail Uğur GÜMÜŞ, Celal KAYA
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu
Yayım Modeli
09:30-09:45
Dr. Nusret MUTLU, Mehmet Murat CANDEMİR, Bülent AÇIKGÖZ
GAP Organik Tarım Küme Projesi: Aile Çiftçiliği
09:45-10:00
Öğr. Gör. Nermin BAHŞİ, Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK,
Dr. Tülay ATAY AVŞAR, Doç. Dr. Buket KARATURHAN
Aile Çiftçiliğinde Kadın ve Kadının Daha Etkin Hale Getirilmesinde
Tarımsal Yayımın Önemi
10:00-10:15
Doç. Dr. Hacer Çelik ATEŞ, Nesip İke Onur ATAYOĞLU
Aile İşletmelerinin Yayım Faaliyetlerine Bakışı
Isparta Deregümü Köyü Örneği
10:15-10:30
Neslihan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Dilek EROĞLU
Küçük Aile İşletmelerinde Kadının Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kullanımının Önemi: Kars İli Örneği
10:30-10:45
Tartışma
Çay-Kahve Arası
14
MARMARİS SALONU 10:45-12:30
TARIMSAL İŞLETMECİLİK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet BAYANER
Saat
Sunum Başlığı
10:45-11:00
Emine ARSLAN PAULİ, Serhat KARASUNGUR
Türkiye’de Tarımsal Aile İşgücü Hesaplaması
11:00-11:15
Esra GÜRKAN, Prof. Dr. İbrahim YILMAZ, Doç. Dr. Serpil YILMAZ,
Arş. Gör. Asaf ÖZALP
Antalya İlinde Kültür Mantarı Üretim Ekonomisi ve Katma Değer
Tahmini
11:15-11:30
Arş. Gör. Burhan ÖZALP
Endüstriyel Tarımın Aile Çiftçiliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik Açısından
Değerlendirilmesi
11:30-11:45
Yrd. Doç. Dr. İ.Bülent GÜRBÜZ, Öğr. Gör. Hasan KARAHAN
Küçük Aile İşletmelerinde İpekböceği Yetiştiriciliğinin Ekonomik
Değerlendirilmesi
11:45-12:00
Yrd. Doç. Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU, Dr. Ayşem YANAR,
Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI, Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN
Aile Çiftçiliğinde El Sanatlarının Yeri ve Önemi
12:00-12:30
Tartışma
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ (TZOB KATKILARIYLA)
15
Tarih: 31.10.2014, Saat:14.00-16.00 (İSTANBUL SALONU)
Kapanış Paneli: Gelecek İçin Aile Çiftçiliği
Panel Yöneticisi:
Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
Panelistler
17:00
16
Ayşegül AKIN, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı
Taner TAŞPINAR, PANKOBİRLİK Genel Müdürü
Mahmut ESKİYÖRÜK, Tire Süt Kooperatifi YK Başkanı
Gökhan ERTÜRK, ŞEKERBANK Perakende Bankacılık G. Md. Yardımcısı
Cem SEYMEN, CNN Türk Program Yapımcısı
Prof. Dr. A. Ali KOÇ, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi – AKÇAM Müdürü
17:00- KAPANIŞ KOKTEYLİ (OR-KOOP KATKILARIYLA)
Download

Sempozyum Programı - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi