ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Ayşen Akyüz
2. Doğum Tarihi: 21.12.1975
3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. -Beykent Üniversitesi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İşletme
Marmara Üniversitesi
1993-1997
Yüksek Lisans
4.Sınıf Uzmanlık:
Yönetim ve
Organizasyon
Pazarlama ve Üretim
Marmara Üniversitesi
2001-2002
Marmara Üniversitesi
2002-2008
Yönetimi
Doktora
Pazarlama ve Üretim
Yönetimi
Doçentlik
Profesörlük
Yüksek Lisans Tezi:
Marka Yönetimi: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Marka Yönetimine Bakışları
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Aykut Top
Doktora Tezi:
Spor Sponsorluğu ve İmaj Transferi: F1 Petrol Ofisi Türk Grand Prix’si Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Aypar Uslu
5. Yabancı Dil:
KPDS: İngilizce-88
6. Yayınlar
6.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
“Collaboration in Supply Chain Management and an Assestment of Collaboration in Turkish Chain Store” İzmir 7. Uluslararası Lojistik Kongresi-2004
6.3. Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Akyüz, A., Akgün, S. (2011). “Marka Kişiliği ve Tüketici Kişiliği Arasındaki İlişkinin Boyutlarını
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Drl. Nimet Uray vd. Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Eğitiminde
Seçilmiş Yazılar içinde. S.3-23. İstanbul: Beta.
Aydoğan, F., Akyüz, A.(Drl.) (2010). İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul:Alfa Yayınevi. (Kitap)
Akyüz, A. 2010. “Yeni Medya Uygulamalarında Bütünleşik İletişim ve Reklamlarda Ünlü Kullanımı
Stratejisi”. Drl. Filiz Aydoğan ve Ayşen Akyüz; İkinci Medya Çağında İnternet içinde. S.166-193. İstanbul:
Alfa Yayınları. (Kitap bölümü).
6.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Akyüz, A. (2013). “Sosyal Medyada Müşteri Etkileşimi ve Firmalar Açısından Önemi”. Kastamonu
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Bahar. Sayı 2.
Akyüz, A. (2011). “TV Reklamlarından Kaçınma: Davranışsal ve Mekanik Kaçınmaya Etki Eden
Faktörler”. Öneri Dergisi (Marmara Üniversitesi SBE Hakemli Dergisi). Sayı:35. Yıl: 17. Cilt. 9. Ocak.
s.143-151. ISSN: 1300-0845
Akyüz, A. (2011). “ Reklama Yönelik Tutum: Belirleyici Faktör Olarak İnançlar”. Marmara İletişim
Hakemli Dergisi. Sayı 17. Temmuz. s.215-228. ISSN: 1300-4050
6.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
6.6. Diğer Yayınlar
Akyüz, Aydoğan A.(2005) “Perakendecilikte Satın Alma Sonrası Süreci”. Ph Perakende Haber. Yıl.3
Sayı:22. Ekim-Kasım.
Akyüz, Aydoğan A.(2006) “Özel Markalama - Perakendeci Markası”. Ph Perakende Haber. Yıl.4 Sayı:23.
Ocak-Şubat.
Akyüz, Aydoğan A.(2006) “Perakendecilikte Tedarik Zincirinin Yönetilmesi” Ph Perakende Haber. Yıl.4
Sayı:24. Mart.
Akyüz, Aydoğan A. (2006) “Uluslararası Perakendeciliğe Yönelim”. Ph Perakende Haber. Yıl.4 Sayı:24.
Nisan.
Akyüz, Aydoğan, A.(2006) “Marka Sadakati Yaratmak”. Ph Perakende Haber. Yıl.4 Sayı:25. Mayıs.
Akyüz, Aydoğan, A.(2006) “Pazarlama Karmasında Yenilikler”. Ph Perakende Haber.
Haziran.
Yıl.4 Sayı:26.
7. Yürütülen Yüksek Lisans Projeleri
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği-Muhsin Kişioğlu (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi2012
Laboratuvar Liderliği ve Organizasyon Yapısı ile ilgili bir çalışma-İpek Kanar (Tezsiz Yüksek Lisans)-2012
Yeni Medya Olanaklarıyla Stratejik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Yönetimi- Serdar Tunçer (Tezsiz
yüksek lisans)-2013
Sosyal Sorumluluk Projelerinin Marka Sadakati Oluşturmada Etkisi- Belgin Gözüm (Tezsiz yüksek lisans)2013
8. İdari Görevler
2011 Eylül- ….: Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme-İngilizce Bölüm Başkanı
2011 Eylül- ….: Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
9.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
2009 Kasım - Vivat Academia isimli aylık yayınlanan bilimsel derginin bilim komitesi üyeliği ISSN: 15752844
International Conference on Leadership / Technology and Innovation Management – Hakem Komitesi Üyesi
10. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık
2011-2012
Güz
Management and Organization
3 kredi
2011-2012
Güz
Marketing Research
3 kredi
2011-2012
Güz
Introduction to Business (2 sections)
2011-2012
Güz
Marketing
3 kredi
2011-2012
Güz
Pazarlama
3 kredi
2011-2012
Bahar
Global Marketing
3 kredi
2011-2012
Bahar
Global Pazarlama
3 kredi
Akademik Yıl
2012-2013
Dönem
Güz
Dersin Adı
Professional Orientation and Introduction to
Haftalık
2 kredi
3 kredi x 2
Business
2012-2013
Güz
Management and Organization (2 sections)
2012-2013
Güz
Marketing Research Project
2 kredi
2012-2013
Güz
Sales Management
3 kredi
2012-2013
Güz
Services Marketing
2 kredi
2012-2013
Güz
Customer Relationship Management
2 kredi
2012-2013
Bahar
Marketing (2 sections)
2012-2013
Bahar
Yüksek lisans dersi
3 kredi
2012-2013
Bahar
Yüksek lisans dersi
3 kredi
2012-2013
Bahar
Graduation Project
2 kredi
11. İletişim Bilgileri
E-mail
Telefon
: [email protected]
: 0212 867 5221
0532 631 53 15
3 kredi x 2
3 kredi x 2
Download

Yrd.Doç.Dr.Ayşen AKYÜZ