ARALIK 2015
Perakende Sektörü Anketimizin Sonuçları
2015 Yılında Türkiye’de…
Gelişti / Arttı
Geriledi / Azaldı
Değişmedi
Türkiye Perakende Sektörü
31%
31%
38%
Mağaza Perakendeciliği Sektörü
38%
15%
46%
Online Perakende Sektörü
85%
15%
0%
Kullanıcıların Online Perakendeciliğe Güveni
85%
15%
0%
Türk Markalarının Rekabet Gücü
23%
31%
46%
2016 Yılında İnanıyorum ki…
Gerileyecek /
Azalacak
Değişmeyecek
Gelişecek /
Artacak
Türkiye Perakende Sektörü
38%
31%
31%
Mağaza Perakendeciliği Sektörü
31%
38%
31%
Online Perakende Sektörü
85%
15%
0%
Kullanıcıların Online Perakendeciliğe Güveni
85%
15%
0%
Türk Markalarının Rekabet Gücü
31%
38%
31%
Aşağıdaki önermelere ne derece
katılıyorsunuz?
Türkiye ekonomisi hakkında olumlu düşünüyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
0%
Katılıyorum
31%
Katılmıyorum
62%
Hiç
Katılmıyorum
8%
Dünya ekonomisi hakkında olumlu düşünüyorum
0%
62%
31%
8%
İş hacmimizin büyümesi hakkında olumlu düşünüyorum
8%
46%
38%
8%
Sektörün büyümesini sınırlayan
etmenlere ne derece katılıyorsunuz?
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Tüketici harcamaları ve
davranışlarındaki değişim
15%
62%
15%
Teknolojik gelişmelere yeterince
hızlı adapte olunamaması
8%
54%
31%
8%
Sektörün çok parçalı yapısı
0%
58%
42%
0%
8%
Döviz kurları
54%
38%
8%
0%
Yabancı firmalarla olan rekabet
0%
58%
25%
15%
Son 1 sene içerisinde yaşanan politik değişimler
33%
58%
8%
0%
Sektördeki nitelikli iş gücünün yetersizliği
31%
31%
23%
15%
Stok Yönetim Sorunları
15%
38%
38%
8%
Karlılık
38%
46%
15%
0%
İnsan kaynağı oluşturma, geliştirme
ve elde tutma
54%
38%
0%
8%
Download

Retail Sector Survey Results2 (1).xlsx