ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Özgür Ömer Ersin
2. Doğum Tarihi: 16 Eylül 1978
3. Ünvanı: Doçent.Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İngilizce İktisat
Doğu Akdeniz Üniversitesi
2001
(Şeref diploması)
Y.Lisans
İktisat
Yıldız Teknik Üniversitesi
2005
Doktora
İktisat
Yıldız Teknik Üniversitesi
2009
5. Akademik Ünvanlar
Ar.Gör.
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik (İngilizce)
Yeditepe Üniversitesi
2007
Yrd.Doç.Dr.
İktisat (İngilizce)
Beykent Üniversitesi
2009
Doç.Dr.
İktisat (Karma)
Beykent Üniversitesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
2013
1. Bildirici, M., Ersin, Ö. (2013), “Forecasting Oil Prices: Smooth Transition and Neural Network
Augmented GARCH Family Models,” Journal of Petroleum Science and Engineering, 109, 230–240.
(SCI, SCOPUS)
2. Ersin, Ö. (2012), “Türkiye’de Reel Döviz Kuru Serisinin Doğrusal Olmayan Ekonometrik Modeller ile
İncelenmesi: Band-TAR ve STAR Modelleri,” İktisat, İşletme ve Finans, Cilt 27, Sayı 319 (Ekim), 89122. (SSCI).
3. Bildirici, M., Ersin, Ö., Türkmen, C., Yalcinkaya, Y. (2012), “The Persistence Effect of Unemployment
in Turkey: An Analysis of the 1980-2010 Period,” Journal of Business, Economics and Finance Vol.
1, Issue 3, ISBN: 2146-7943, pp.22-32. (EBSCO, Index Copernicus)
4. Ersin, Ö. (2011), “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu
Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli,” Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 11, 2011.
(PROQUEST, EBSCO, ECONLIT)
5. Bildirici, M., Ersin, Ö. (2011), "Fiyat Teorisinin Mali Teorisine Farklı Bir Bakış: MLSTAR ve MLP
Modelleri," TÜSİAD-Koç University Economic Research Forum WP 1115, TUSIAD-Koc University
Economic Research Forum. (IDEAS-REPEC)
6. Bildirici, M., Ö. Ersin, Kökdener, M. (2011), “Genetic Structure, Consanguineous Marriages and
Economic Development: Panel Cointegration and Panel Cointegration Neural Network Analyses,”
Expert Systems with Applications, Vol. 48, Issue 5, May 2011, pp. 6153-6163. (SCI).
7. Bildirici, M., Kökdener, M. Ersin, Ö. (2010), “An Empirical Analysis of the Effects of Consanguineous
Marriages on Economic Development” Journal of Family History, Vol. 35, Issue 4. (SSCI).
8. Bildirici, M., Ö. Ersin, E. Alp, (2010), “TAR-Cointegration Neural Network Model: An Empirical Analysis
of Exchange Rates and Stock Returns,” Expert Systems with Applications, Vol 37, Issue 1, Jan 2010,
2-12. (SCI).
9. Bildirici, M, Ö. Ersin (2009), “Improving Forecasts of GARCH Family Models with the Artificial Neural
Networks: An Application to the Daily Returns in Istanbul Stock Exchange,” Expert Systems with
Applications, Vol. 36, Issue 4, 7355-7362. (SCI).
10. Bildirici, M., Ö. Ersin (2010), “The Role of Consanguineous Marriage on the Success of Asia and
Failure of Africa: Panel Neural Network Analysis,” Asian-African Journal of Economics and
Econometrics, Issue 1-2010, 191-208. (ECONLIT).
11. Bildirici, M, Ö. Ersin, E. Aykaç Alp (2008), “An Empirical Analysis of Debt Policies, External
Dependence, Inflation and Crisis in the Ottoman Empire and Turkey: 1830-2005 Period,” Applied
Econometrics and International Development, Vol. 8, No. 2. (ECONLIT).
12. Bildirici, M. Ö. Ersin (2008), “An Empirical Analysis of the Inflationary Effects of Costs of Domestic
Debt under Active and Passive Fiscal Policy,” Yapi Kredi Economic Review 19 (1), 3-25. (ECONLIT).
13. Bildirici, M., Ö. Ersin (2007), “Domestic Debt, Inflation and Crises: A Panel Cointegration Application
to Emerging and Developed Economies,” Applied Econometrics and International Development
AEID, 2007-1. (ECONLIT).
14. Bildirici, M., Ö. Ö. Ersin (2005), “Fiscal Theory of Price Level and Economic Crises: The Case of
Turkey” Journal of Social and Economic Research JESR, Vol 7(2), pp. 81-114 (ECONLIT).
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
1.Bildirici, M., Ersin, Ö. (2012), “Support Vector Machine GARCH Models in Modeling Conditional
Volatility: An Application to Turkish Financial Markets,” 13. Econometrics, Statistics and Operational
Research Symposium, Gazi Magosa, North Cyprus, 21 May. 2012.
2. Bildirici, M., Ersin, Ö., Türkmen, C., Yalçınkaya, Y. (2012), “İşsizliğin Kalıcılık Etkisi,” ICEF-Istanbul
Conference on Economics and Finance, 15 June, 2012.
3. Bildirici, M., Ersin, Ö., Yalçınkaya, Y., Türkmen, C. (2012), “Türkiye’de İşsizliğin Ekonomik Krizler
Sonrasındaki Yapısal Dönüşümü,” ICEF-Istanbul Conference on Economics and Finance, 15 June,
2012.
4. Ersin, Ö. (2011), “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu
Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli,” 12th International Symposium on Econometrics
Operations Research and Statistics, 26-29 May. 2011, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, in the
Proceedings Book: Econometrics, pp. 733-741.
5. Ersin, Ö. (2011), “Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru Serilerinin Doğrusal Olmayan Ekonometrik
Modeller ile İncelenmesi: BAND-TAR ve STAR Modelleri,” ICEF International Conference on
Economics and Finance, 20-21 Mayıs 2011, Haliç Congress Center, Istanbul.
6.Ercilasun, M., Hiç Gencer, A., Ersin, Ö. (2011), “Türkiye’de İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin
Modellenmesi,” International Conference on Eurasian Economies, 12-14 October 2011, Beykent
University & Kırgızistan-Turkiye Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan, In the Proceeding Book, pp.
319-324.
7. Ersin, Ö. (2010), “Türkiye’de İç Borçlanmanın Enflasyonist Etkilerinin Test Edilmesi: STAR Yumuşak
Geçişli Otoregresif Modeli,” 11. Econometrics, Statistics and Operational Research Symposium,
Sakarya, Turkey 28-30 May. 2010. pp. 369-394.
7.3. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kitap:
1. Bildirici, M., Alp, E., Ersin, Ö. ve Ü. Bozoklu (2010). İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman
Serisi Yöntemleri. 1. Basım. Türkmen Yayın Evi: İstanbul. ISBN: 9786054259267.
Kitap Bölümü:
2. Bildirici, M., Ersin, Ö., Kökdener, M. (2010), “The Relationship among Political Instability,
Consanguineous Marriage, Genetic Structure and Economic Development: Panel Cointegration
Regression, Panel Cointegration MLP Neural Network and Panel SVM Models,” Progress in
Economics Research Vol. 21, içinde Chapter 1. pp. 1-61, Ed. Thomas L. Wouters, NOVA Science
Publishers: New York, ABD.
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ersin, Ö. (2010), “Türkiye’de İç Borçlanmanın Enflasyonist Etkilerinin Test Edilmesi: STAR Yumuşak
Geçişli Otoregresif Modeli,” 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs, 2010, Sakarya,
Türkiye, Sempozyum Bildiri Kitabı içinde, ss. 369-394.
7.6. Diğer Yayınlar
Uluslararası Tartışma Metni:
1. Bildirici, M., Parasiz, İ., Ersin, O., Aykac Alp, E. (2012), “Psychological Dominance, Market
Dominance and Their Impacts on Price Stability in Turkey,”Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2143580
2. Bildirici, M. and Ersin, O. (2012a), “Markov Switching Artificial Neural Networks and Volatility Modeling
with an Application to a Turkish Stock Index”. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2118917
3. Bildirici, M., Ersin, O., (2012b), “Nonlinear Volatility Models in Economics: Smooth Transition and
Neural Network Augmented GARCH, APGARCH, FI-GARCH and FIAGARCH Models,” Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2118916
4. Bildirici, M., Ersin, O., (2012c), “Nonlinear Volatility Models in Economics: Smooth Transition and
Neural Network Augmented GARCH, APGARCH, FI-GARCH and FIAGARCH Models,” MPRA Working
Papers WPRA Paper No. 40330, pp. 1-37. [http://mpra.ub.uni-muenchen.de/40330/] (12.09.2012)
5. Bildirici, M., Ersin, O., (2012c), “Modeling Markov Switching ARMA-GARCH Neural Networks Models
and an Application to Forecasting Stock Returns,” Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2125855
6. Ersin, O., (2011), “Fiscal Theory of Price Level and An Analysis of the Recent Testing Methodologies
of the Theory (in Turkish)”. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1949448
(Çalışmanın eski versiyonu şu isimde yayımlanmıştır: Ersin, Ö. (2009), “Fiyatlar Genel Düzeyine İlişkin
Maliye Teorisi ve Teorinin Test Edilmesine Yönelik Son Gelişmelerin Bir Analizi,” Yildiz Technical
University, Department of Economics, Discussion Paper Series, WP no. 0011. IDEAS-REPEC).
7. Bildirici, M., Ersin, O., Koktener, M. (2009a), “The Role of Consanguineous Marriage on the Success
of Asia and the Failure of Africa: Panel Neural Network Analysis,” Available at SSRN:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1490883
8. Bildirici, M., Ersin, O., Koktener, M., (2009b). “Genetic Structure, Consanguineous Marriages and
Economic Development.” Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1444046
9. Bildirici, M., Ersin, O., Koktener, M., (2009c), “Consanguineous Marriages on Political Instability,
Economic Development and Growth: An Empirical Analysis,” Available at SSRN:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1377822
8. Projeler
1. International Conference on Eurasian Economies, 2010. Beykent Universitesi, İstanbul, Türkiye,
4-5 Kasım 2010. Görevi: Organizasyon Komitesi Üyesi.
2. International Conference on Eurasian Economies, 2011. Kırgızistan Türkiye-Manas Üniversitesi,
Bişkek, Kırgızistan, 12-14 Ekim 2011. Görevi: Organizasyon Komitesi Üyesi.
3. International Conference on Eurasian Economies, 2012. Kazakistan Turan Üniversitesi, Almata,
11-13 Ekim 2012. Görevi: Organizasyon Komitesi Üyesi.
4. International Conference on Eurasian Economies, 2013. Sen Petersburg, 17-18 Eylül 2013.
Görevi: Organizasyon Komitesi Üyesi.
5. International Conference on Eurasian Economies, 2014. Üsküp, Makedonya, 1-3 Temmuz 2014.
Görevi: Organizasyon Komitesi Üyesi.
8.1. Araştırma Projeleri:
8.2. Mimarlık - Şehircilik Projeleri
9. İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
1. Türk Ekonomi Kurumu - Turkish Economic Association, TEK, Ankara, Türkiye.
2. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, BBTMK, İTÜ, İstanbul, Türkiye.
11. Ödüller
TÜBİTAK Uluslararası Bilim Teşvik Ödülü*, 2013-2014, Ekim, 2013.
TÜBİTAK Uluslararası Bilim Teşvik Ödülü, 2012-2013, Şubat, 2012.
TÜBİTAK Uluslararası Bilim Teşvik Ödülü, 2010-2011, Mart, 2011.
TÜBİTAK Uluslararası Bilim Teşvik Ödülü, 2010-2011, Kasım, 2010.
TÜBİTAK Uluslararası Bilim Teşvik Ödülü, 2010-2011, Ocak, 2010.
TÜBİTAK Uluslararası Bilim Teşvik Ödülü, 2009-2010, Mart, 2009.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisans High Honor Student Bursu, 1997-2001.
*The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Research Abroad
Scholarship
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Yıl
Dönem
(İNGİLİZCE ve TÜRKÇE verilen dersler ayrı Teorik
Sayısı
belirtilmiştir.
Uygulama
DEVELOPMENT ECONOMICS (Ing. İktisat Böl.) 3
GÜZ
60
INTERNATIONAL ECONOMICS I
3
60
(İng. İktisat Böl.)
ECONOMETRICS I (İng. İktisat Böl.)
3
60
EKONOMETRİ I (Tr. İktisat Böl.)
3
70
2012-2013
MACROECONOMICS ((İng. İktisat ve
BAHAR
3
120
Bankacılık ve Fin. Böl.’ne)i)
INTERNATIONAL ECONOMICS II
3
60
(İng. İktisat Böl.)
ECONOMETRICS II(İng. İktisat Böl.)
3
75
EKONOMETRİ II (Tr. İktisat Böl.)
3
60
APPLIED ECONOMETRICS AND PACKAGE
2
1
50
PROGRAMS (İng. İktisat Böl.)
UYGULAMALI EKONOMETRİ VE PAKET
2
1
75
PROGRAMLAR (Tr. İktisat Böl.)
ECONOMICS I (İng. İktisat Böl.)
GÜZ
3
175
EKONOMETRİ I (Tr. İktisat Böl.)
3
70
ECONOMETRICS I (İng. İktisat Böl.)
3
50
APPLIED ECONOMETRICS AND PACKAGE
2
1
40
PROGRAMS (İng. İktisat Böl.)
2011-2012
UYGULAMALI EKONOMETRİ VE PAKET
2
1
40
PROGRAMLAR (Tr. İktisat Böl.)
ECONOMICS II (İng. İktisat Böl.)
BAHAR
3
175
ECONOMIC DEVELOPMENT (İng. İktisat Böl.)
3
65
EKONOMETRİ II (Tr. İktisat Böl.)
3
70
ECONOMETRICS II (İng. İktisat Böl.)
3
50
INTERNATIONAL ECONOMICS II
3
50
(İng. İktisat Böl.)
13. İletişim Bilgileri
Adres : Beykent Üniversitesi,Ayazağa Yerleşkesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
34396, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye.
Tel: 0 212 8675146 E-ileti: [email protected]
Download

Doç. Dr. Özgür Ömer ERSİN