ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Bekir Aşık
2. Doğum Tarihi: 06.03.1980
3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İKTİSAT
Yıldız Teknik Üniversitesi
2000-2004
Y.Lisans
İKTİSAT
Yıldız Teknik Üniversitesi
2004-2007
Doktora
İKTİSAT
Yıldız Teknik Üniversitesi
2010-...
5. Akademik Ünvanlar
Asistan
İKTİSAT
Yıldız Teknik Üniversitesi
2005-2009
Beykent Üniversitesi
2010-
Doçentlik
Profesörlük
Asistan
İKTİSAT
Doçentlik
Profesörlük
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings)
basılan bildiriler
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
8. Projeler
8.1. Araştırma Projeleri
8.2. Mimarlık - Şehircilik Projeleri
9. İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık
Öğrenci Sayısı
13. İletişim Bilgileri
İkamet Adresi
: T.C Beykent Üniversitesi, Şişli-Ayazağa Yerleşkesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İSTANBUL.
Tel
: 0212 444 1997-(Dahili: 5176)
E-mail
: [email protected]
Download

Arş. Gör. Bekir AŞIK - Beykent Üniversitesi