ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Nermin Ceren TÜRKMEN
2.
Doğum Tarihi: 21.09.1985
3.
Unvanı: Araştırma Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Economics
İşletme Yönetimi
İktisat
Üniversite
ODTÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıl
2007
2010
Devam Ediyor
Akademik Unvanlar:
Ar. Gör
Ar. Gör
Yrd. Doçent
Doçent
Profesör
SBE/İktisat
Bankacılık ve Finans
İTÜ
Beykent Üniversitesi
2011-2013
2014-…
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
1. Bildirici, M., Ersin, Ö.Ö., Türkmen, N.C., Yalçınkaya, Y. “The Persistence Effect of
Unemployment in Turkey: An Analysis of the 1980-2010 Period”, Journal of Business,
Economics and Finance (JBEF) (ISSN:2146-7943), Vol. 1, Issue 3, May 2011, pp. 22-32. .
(EBSCO, Index Copernicus)
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan
bildiriler
1. Bildirici, M., Ersin, Ö.Ö., Türkmen, N.C., Yalçınkaya, Y., (2012), “Türkiye’de İşsizliğin
Kalıcılık Etkisi: 1980-2010 Döneminin Bir Analizi,” ICEF- Istanbul Conferance on
Economics and Finance, 13-14 June 2012, Okan University, Tuzla Campus, Istanbul.
2. Bildirici, M., Ersin, Ö.Ö., Yalçınkaya, Y., Türkmen, N.C., (2012), “Türkiye’de İşsizliğin
1980 Sonrası Yapısal Dönüşümü,” ICEF- Istanbul Conferance on Economics and
Finance,13-14 June 2012, Okan University, Tuzla Campus, Istanbul.
1
7.3. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
Tartışma Metni:
1. Türkmen, N.C., Demir, S., Akgül, B., (2012), “Çerçeve Etkisi Uygulama Örneği: Rasyonel
Bireye Eleştirel Bir Bakış," Okan University Research Centre for Financial Risks,
OKFRAM.
http://okfram.okan.edu.tr/OKFRAM/RePEc/okn/makaleler/turkmen0002.pdf
(IDEAS-REPEC)
8. Projeler
9. İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
13. İletişim Bilgileri
Adres : TC. Beykent Üniversitesi, Şişli-Ayazağa Yerleşkesi, İktisadi ve İdari
Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, İstanbul.
Bilimler
2
Download

Arş.Gör.Nermin Ceren TÜRKMEN