ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Naime İrem Koşan
2. Doğum Tarihi: 09.06.1983
3. Ünvanı: Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Ekonometri
Marmara Üniversitesi
2001-2005
Y.Lisans
Ekonometri
Marmara Üniversitesi
2009
Berlin School of Economics and Law)
2012-2013
Marmara Üniversitesi
2014
Doktora
Ekonometri
5. Akademik Ünvanlar
Araştırma Görevlisi: Bankacılık ve Finans-Beykent Üniversitesi-2010-2014
Yardımcı Doçent Doktor-2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
Çağlayan, E., Koşan, N.İ, Astar, M. (2012). An Empirical Analysis of The Determinants of
Household Poverty in Turkey. Asian Economic and Financial Review. Sayı 1. Cilt 2 sf
181-191. (ISSN:2305-2147, Index: Econlit)
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings)
basılan bildiriler
Apak, S., G. Tuncer, E. Atay, and N. I. Koşan, “Insights from Knowledge Management to
Radical Innovation: Internet Banking Applications in the European Union”, International
Conference on Leadership, Technology, and Innovation Management, Procedia Social and
Behavioral Sciences 41: 45-50, Istanbul, December 2-4, 2011. Index: SSCI
Eren Erol, N. I. Koşan, “The Importance of the Cooperation of Regional Develeopment
Agencies with Universities Founded in the Provinces in terms of Entrepreneurship and
Innovation Projects”, International Conference on Leadership, Technology, and Innovation
Management, Procedia Social and Behavioral Sciences 41: 363-366, Istanbul, December 24, 2011. Index: SSCI
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Çağlayan Ebru, Koşan İrem, Astar Melek “Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin
Sıralı Tercih Modelleri ile İncelenmesi” adlı Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
tarafından kabul edilmiş ve 8 Ekim’de Kuşadası’n da sunulmuş, kabul edilen bildiriler
kitabında yer alan bildiri (YEBKO-2011-Kuşadası).
7.6. Diğer Yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
Organizasyon Komitesi Üyesi - International Conference on Leadership, Technology and
Innovation Management (ICLTIM-2011), 2-4 Aralık, İstanbul Türkiye.
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
e-mail: [email protected]
Download

Yrd.Doç.Dr.N.İrem KOŞAN