ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı : Ahmet Büyükaksoy
2.
Doğum Tarihi : 15.03.1987
3.
Unvanı : Öğretim Görevlisi/Doktora Öğrencisi
4.
Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Tarih
Yeniçağ Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Üniversite
Yeditepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıl
2010
2012
Devam
Etmekte
Akademik Unvanlar :
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
6.
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Türk Yurdu Dergisi, Haziran 2013 Sayısı: İngiltere’nin İstanbul Elçisi Sir Thomas Roe’nun(1621-1628)
Gözüyle Gürcü Hadım Mehmed Paşa’nın Katli Hadisesi
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
II. Turgut Reis Sempozyumu: Sir Thomas Roe ve Berberî Korsanlar
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013/2014
İlkbahar
Güz
2014/2015
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Osmanlı’da Ekonomi ve Toplum
Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu (1617.yy)
Arşiv Çalışması
Atatürk İlkeleri, İnkılapları Tarihi ve
Modern Türkiye’nin Oluşumu
Atatürk İlkeleri, İnkılapları Tarihi ve
Modern Türkiye’nin Oluşumu
Osmanlı Tarihi Kaynakları ve İnceleme
Yöntemleri
Endüstri Tarihi
Atatürk İlkeleri, İnkılapları Tarihi ve
Modern Türkiye’nin Oluşumu
Arşiv Çalışması
Osmanlı’da Ekonomi ve Toplum
İlkbahar
Not : Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
Download

Öğr.Gör.Ahmet BÜYÜKAKSOY