T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı : 5 1 7 2 3 5 5 8 - 9 0 0 - 4 4 . 3 ^ - l l û ^ i
Konu :Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Görevlendirilecek
Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri.
GÜNLÜ
0 2 -OT- 2014
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi
: Bolu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve 98064033-516-4016
sayılı yazısı.
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sandık Kurulu
Başkanı ve Üyesi olarak görevlendirilmek isteyen Biriminiz idari ve akademik personelinin
adı, soyadı, görevi, T.C. kimlik numarası, ev,iş ve cep telefonları ile banka hesap numaralan
bilgileri ilgi yazıyla talep edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Üniversitemiz ana sayfası duyurular kısmında yer alan excel
dosyasının doldurularak en geç 07.07.2014 tarihine kadar [email protected] adresine
gönderilmesi ayrıca listenin çıktısı alınarak yazı ile Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
EKLER
:
İlgi Yazı (2 Sayfa)
Liste
DAĞITIM:
- Tüm Birimlere
Adres : İzzet Baysal Kampusu 14280 Gölköy / BOLU Telefon : 0374 254 10 00 Faks : 0374 253 46 34
FAKÜLTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE GÖREV ALMAK İSTEYEN PERSONEL LİSTESİ
ADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
SOYADI
GÖREVİ
T.C. KİMLİK NO
EV TELEFONU
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
BANKA ADI
BANKA HESAP/IBAN
NUMARASI
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
GÜNLÜ
24/06/2014
Sayı : 98064033-516-4016
Konu : Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Görevlendirilecek
Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
BOLU
İlgi: Bolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 23.06.2014 tarih ve 155 sayılı yazısı
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sandık Kurulu
Başkanı ve Üyesi olarak görevlendirilmek üzere Merkez İlçede mevcut tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki memurların, Kurumu, Adı Soyadı, Görevi, T.C. Numarası, ev ve iş
telefonları ile Banka hesap n u m a r a l a r ı n ı n Mekez İlçe Seçim K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı n a
gönderilmesi gerektiği ilgi yazı ile bildirilmiş olup, ilgi yazı ekte gönderilmiştir.
Kurumlarca görev almak isteyen personellerin bilgilerinin 09.07.2014 tarihine kadar
doğrudan Merkez İlçe Seçim Kuruluna gönderilmesini ve Valiliğimize bilgi verilmesini rica
ederim.
Ömer ERU
Vali a.
Vali Yardımcısı
EK:
İlgi Yazı
DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına
Kamu Kurum
23/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
ve Kuruluşlarına
Bilgisayar İşletmeni: B. ATAÇ
Şef: İ. ÖZDEMİR
İl Yazı İşleri Müdürü : İ. GÜRER
Bolu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Tabaklar Malı. İzzet Baysal Cad. 1 'o:2
Telefon: (374)215 37 60 Faks: (374)215 03 33
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.pov.tr
Ayrını.,ı bilgi içiş irtibat:B.ATAÇ
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
BOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Sayı :C.05.0.SKB.4.14.01-140-2014/ 155
Konu :Cumhurbaşkanlığı seçiminde Görevlendirilecek
Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri..
23.06.2014
'i i ,h '"rV'v .
SEÇİM İŞİ AGELE VE GÜNLÜDÜR
¡u..
VALİLİK MAKAMINA
BOLU
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak
olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde
Sandık Kurulu Başkanı ve Üyesi olarak görevlendirilecek Merkez İlçemizde mevcut tüm
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Memurlardan görev almak isteyen gönüllü memurların,
Adı Soyadı, Kurumu, Görevi, Hizmet yılı, T.C.Numarası,cep, ev ve, iş telefonlarının
Başkanlığımıza 09.07.2014 günü mesai bitimine kadar kadar bildirilmesi arz olunur.
AL
m-3.7592
İlçe Seçim Kumlu Bşk.
NOT :: Seçimin 2.tura kalması durumunda görevlendirilecek Memurların
2.tur seçim günü olan 24.08.2014 günüde aynı görevlilerin göreve gitmeleri
gerekecektir.
Görev alacak memurların listesi yapılırken bu hususa özen gösterilmesi
Gerekmektedir.
..-BÛLU-VALİLİG! E V R A K
/"N
BUKOSU.
Hav.Na
Havale
Tarihi
EK/EKLER
DAĞITIM
GEREĞİ
.2 3
- o ^ m ^
L
Hav.Ed.Yer
Valilik Makamı
BOLU
Vali Y İmza
'..ir..
Adliye Binası Bodrum Kat.- BOLU
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Bülent ÖZERDOĞAN- Seçim.Mdi| ; '.M n:
f
Telefon 0.374.215 10 98
' •
i>, t-
Download

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Görevlendirilecek Sandık Kurulu