BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİNDE
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
(07 NİSAN 2014, İZMİR)
Davet
Konu Başlıkları
Organizasyon Kurulları
Bilimsel Program
Davetli Konuşmacılar
İletişim
Davet
Saygıdeğer Hocalarım ve Değerli Meslektaşlarım
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin, Üniversitelerin
Tıp Fakültelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumlarında
yararlanılmak üzere birlikte kullanımı ve işbirliğine ilişkin usul ve esasları
içeren yönetmelik 18 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.
Yönetmelik sonrasında Sağlık Bakanlığı ile protokol yapan Üniversitelerin
sayıları hızla artmıştır.
Geçen üç yıl içerisinde Tıp Fakülteleri birlikte kullanım ve işbirliği ile eğitim,
araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda birçok altyapıyı hazır bulduğu gibi,
birlikte yaşamanın getirdiği sorunları da beraberinde yaşamıştır.
Önümüzdeki süreçte birlikte kullanım ve işbirliğinde daha verimli olunması
ve daha az sorunla karşılaşılması için yayınlanacak yeni birlikte kullanım ve
işbirliği yönetmeliği nede öneriler sunmak noktasında Sağlık Bakanlığı ilgili
organları ile birlikte Üniversitemizin hazırladığı “Birlikte Kullanım ve
İşbirliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlenecektir.
Sizleri 07 Nisan 2014 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Birlikte Kullanım ve
İşbirliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” konulu toplantıda
görüşlerinizi paydaşlar ile paylaşmak üzere İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesine davet eder, selam ve saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. M. Ali MALAS
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Sekreteri
Download

Davet Davet Saygıdeğer Hocalarım ve Değerli Meslektaşlarım