RIHLE
İÇİNDEKİLER
Üç Aylık İlim, Kültür, Medeniyet Dergisi
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Da Hi Basım Yayın Eğitim Hizmetleri Turizm
Tic. Ltd. Şti. Adına
04
Takdim
05
Makâlâtü'l-Kevserî'den
"Kim Kendini Bir Kavme Benzetirse Onlardandır" Hadisi
Abdullah Zerrar Cengiz
07
Dr. Ebubekir Sifil
13
Dr. Serdar Demirel
Editör
Muradullah mı, Meal Yazarının Kanaati mi?
Dr. Ebubekir Sifil
Kur’ân’daki Muhammed’e karşı
Yayın Kurulu
Dr. Ebubekir Sifil, Talha Hakan Alp,
Mehmet Fatih Kaya, Dr. Serdar
Demirel, Ömer Faruk Tokat, Abdullah
Zerrar Cengiz, Mehmet Muhlis Turan,
Mehmet Aydemir
“Muhammed’siz Kur’ân!” Projesi
18
Dr. Şevket Kotan
24
Yard. Doç. Dr. Faruk Gürbüz
Kur’ân ve Tarihsellik Üzerine
Bir Ömürdür İslam
27
Tashih ve Redaksiyon
M. Sirac Aydemir
Doç. Dr. Orhan Atalay
Mahiyeti ve Keyfiyeti Açısından Vahiy
32
Talha Hakan Alp
Sanat Yönetmeni ve Uygulama
Meallerde Referans Sorunu ve Şaz Kıraatler
MFM
(Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu’nun Mealleri)
41
Baskı
Milsan A.Ş.
(0212) 471 71 50
Prof. Dr. Selahattin Sönmezsoy
Allah Kelamı Kur’ân ve Oryantalist Tutum
48
Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler
Kur’ân Meallerinde Gözardı Edilen Bazı
Yayın Türü
Yaygın-Süreli
Anlama Karinelerinin Tespiti ve Öneriler
55
Orhan Ençakar
İrtibat Adresi:
Yedi Harf
Hüsambey Mh. İtfaiye Cd. Refah Sk. No: 1
Kat: 2 / 34080 Fatih / İstanbul
60
Prof. Dr. Tahsin Görgün
Tel: (0212) 531 50 30
631 24 43
İslam ve Modernizm:
İslam Modernizmi Neye Tekabül Ediyor? -II-
www.rihledergisi.com.tr
67
Dr. Ebubekir Sifil
ISSN: 1308-2663
İNTİKÂD: Operasyonel Meal-yazıcılığı ya da
Meal Üzerinden Din Tasavvuru İnşası
Yıllık Abone Bedeli
Yurtiçi: 24 TL / Yurtdışı: 35 Euro
83
SORUŞTURMA:
85 Prof. Dr. Mustafa Tavukcuoğlu
Posta Çeki Bilgileri:
DA Hİ Basım Yayın Eğitim Hiz.
Tic. Ltd. Şti.
87 Doç. Dr. Abdulhamit Birışık
91 Dr. Abdulkadir Hüseyin
Hesap No: 5654628
Hesap Sahibi:
108
MÜLÂKÂT: Halid Miş’al’in Hayatında Kur’ân Etkisi
122
Tahir Tural
Eser Tenkidi: “Sahabe Dönemi İktidar Kavgası”
DA Hİ Basın Yayın Eğitim
Hizmetleri Turizm Tic. Ltd Şti
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
İstanbul-Fatih Şubesi, Hesap Numaraları:
641691-1 (TL Hesabı), 641691-101 (USD Hesabı)
IBAN NO: TR 5700 2060 0004 0064 1691 0101
641691-101 (EURO Hesabı)
IBAN NO: TR 3000 2060 0004 0064 1691 0102
122
Murat Türker
‘Bu Ülke’ Müellifi ve Bu Ülkenin Aydınları Üzerinden
Bir Mağlûbiyet Tahlili
130
R
I
KİTÂBİYÂT
H
L
E
3
Download

indir - Siverek Devlet Hastanesi