RIHLE
Üç Aylık İlim, Kültür, Medeniyet Dergisi
İÇİNDEKİLER
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Da Hi Basım Yayın Eğitim Hizmetleri Turizm
Tic. Ltd. Şti. Adına
03
Takdim
04
Dr. Ebubekir Sifil / Seküler Dünyada Fıkh’ı Konuşmak
Abdullah Zerrar Cengiz
15
Prof. Dr. Tahsin Görgün
İslam ve Modernizm: İslam Modernizmi Neye Tekabül Ediyor? -III-
Editör
Farklılıkların Siyasallaştırılması ve Siyasallaşmanın Aşılması
Dr. Ebubekir Sifil
Yayın Kurulu
Dr. Ebubekir Sifil, Talha Hakan Alp,
Mehmet Fatih Kaya, Dr. Serdar
Demirel, Ömer Faruk Tokat, Abdullah
Zerrar Cengiz, Mehmet Muhlis Turan,
Mehmet Aydemir
Tashih ve Redaksiyon
M. Sirac Aydemir
29
Talha Hakan Alp / Dünden Bugüne İctihad Anlayışımız
47
Dr. Serdar Demirel
Şia ve Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaflarda Sünnet Algısının Rolü
54
Orhan Ençakar / Fetva ve Fetva Verme Usûlü
70
Muhammed Avvâme Hocayla MÜLÂKÂT
85
Hikemiyât
86
Dr. Muharrem Önder
Re’y Kavramı; Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde Re’y İctihadı
Sanat Yönetmeni ve Uygulama
Abdulkadir Yılmaz
102
MFM
Baskı
Platin Ajans
(0212) 446 00 79
Evren Mah. Camiyolu Sok. No: 55
Bağcılar-İstanbul
İNTİKÂD: "er-Risalê'nin Şekil ve Muhteva Açısından Eleştirisi"
İsimli Makalesi Bağlamında HAYRİ KIRBAŞOĞLU ELEŞTİRİSİ
126
Prof. Salah Muhammed Ebu’l-Hâc
Mutaassıp Olmadan Mezheb Mensubu Olmak
139
Hikemiyât
140
SORUŞTURMA:
Yayın Türü
Yaygın-Süreli
142 Hüsnü Aktaş
147 Prof. Dr. Kays b. Muhammed Al-i Şeyh Mübarek
İrtibat Adresi:
Hüsambey Mh. İtfaiye Cd. Refah Sk. No: 1
Kat: 2 / 34080 Fatih / İstanbul
Tel: (0212) 531 50 30
631 24 43
www.rihledergisi.com.tr
ISSN: 1308-2663
Yıllık Abone Bedeli
Yurtiçi: 24 TL / Yurtdışı: 35 Euro
Posta Çeki Bilgileri:
DA Hİ Basım Yayın Eğitim Hiz.
Tic. Ltd. Şti.
Hesap No: 5654628
150 Prof. Dr. Orhan Çeker
153 Prof. Dr. Ahmed el-Haccî el-Kurdî
157
Hüseyin Kutlu Hocayla Sanat Ekseninde Bir Söyleşi
166
İbn Âbidîn Ukûdu Resmi’l-Müftî (Hazırlayan: Emre Yazıcı)
168
Prof. Dr. Orhan Çeker / Endelüs Mektubu
170
Murat Türker / Dâvâ Adamı ile Stratejist
175
Dr. Mahmud Seyyidoğlu
TEZÂKİR: Bir Osmanlı Âlimi: Muhammed Trabzonî
TENKÎDÂT: Tûnus Hâkimi Şeyh İsmâil es-Safâihî (Mütercimi: H.
185
Fevzi, Hazırlayan: Hikmet Akpur)
Hesap Sahibi:
DA Hİ Basın Yayın Eğitim
Hizmetleri Turizm Tic. Ltd Şti
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
İstanbul-Fatih Şubesi, Hesap Numaraları:
641691-1 (TL Hesabı), 641691-101 (USD Hesabı)
IBAN NO: TR 5700 2060 0004 0064 1691 0101
641691-101 (EURO Hesabı)
IBAN NO: TR 3000 2060 0004 0064 1691 0102
197
Murat Hafızoğlu / Ramazanı Yaşamak
200
KİTÂBİYÂT
216
R
I
H
L
E
2
Download

İçindekiler