RIHLE
Üç Aylık İlim, Kültür, Medeniyet Dergisi
İÇİNDEKİLER
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Da Hi Basın Yayın Eğitim Hizmetleri Turizm
Tic. Ltd. Şti. Adına
Abdullah Zerrar Cengiz
Editör
Dr. Ebubekir Sifil
Yayın Kurulu
Dr. Ebubekir Sifil, Talha Hakan Alp,
Mehmet Fatih Kaya, Dr. Serdar Demirel,
Ömer Faruk Tokat, Abdullah Zerrar Cengiz,
Mehmet Muhlis Turan, Mehmet Aydemir
Tashih ve Redaksiyon
M. Sirac Aydemir
Sanat Yönetmeni ve Uygulama
my
05
Ahir Zaman Bilinci Dr. Ebubekir Sifil:
Dünya hayatını, “peygamberli zamanlar” ve “peygambersiz zamanlar”
olarak ikiye ayıracak olursak, insanlık âlemi, “peygambersiz zamanlar”ın
bitimi, dolayısıyla kıyametin yaklaşması demek olan “ahir zaman”ın son
kertesinde, hiç görmediği şeyleri görecek, yaşamadığı şeyleri yaşayacaktır.
Baskı
Platin Ofset
(0212) 489 33 33
Evren Mh. Camiyolu Cd. No: 50
Bağcılar-İstanbul
Yayın Türü
Yaygın-Süreli
İrtibat Adresi:
Ali Kuşçu Mh. Daruşşafaka Cd. Başmüezzin Sk.
No: 2/A 34080 Fatih/İstanbul
Tel: (0212) 531 50 30 - 631 24 43
www.rihledergisi.com.tr
[email protected]
Rıhle'den
Takdim
ISSN: 1308-2663
Yıllık Abone Bedeli
Yurtiçi: 24 TL / Yurtdışı: 25 Euro
Posta Çeki Bilgileri:
DA Hİ Basın Yayın Eğitim Hiz.
Tic. Ltd. Şti.
Ahir Zaman Bilinci
Dr. Ebubekir Sifil
Kıyamet Alametlerine Genel Bir Bakış
Mahmut Yurdakul
Hesap No: 5654628
Hesap Sahibi:
DA Hİ Basın Yayın Eğitim
Hizmetleri Turizm Tic. Ltd Şti
Kıyamet Öncesi En Büyük Fitne: Mesih Deccal
Orhan Ençakar
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
İstanbul-Fatih Şubesi, Hesap Numaraları:
TL Hesabı: 641691-1
IBAN NO: TR 4100 2060 0040 0064 1691 0001
USD Hesabı: 641691-101
IBAN NO: TR 5700 2060 0004 0064 1691 0101
EURO Hesabı: 641691-101
IBAN NO: TR 3000 2060 0004 0064 1691 0102
Bir Kıyamet Alameti: Ye’cûc ve Me’cûc
Abdulkadir Yılmaz
Ahir Zamanda Beklenen Mehdi
Ömer Faruk Akkaya
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
İstanbul-Fatih Şubesi, Hesap Numaraları:
TL Hesabı: TR57 0020 3000 0055 0373 0000 01
USD Hesabı: TR30 0020 3000 0055 0373 0000 02
2
Ocak-Mart 2010 RIHLE
Soruşturma
Abdurrahman Arslan 65
Ebubekir el-Adenî 70
Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı 73
01
04
05
17
31
43
53
63
Soruşturma Abdurrahman Arslan:
65
Ahir Zamanda Beklenen Mehdi
Ö. Faruk Akkaya:
Dünyayı adaletsizliğin ve zulmün doldurduğu bir dönemde zuhur edip
dünyada adaleti sağlayacak olan Mehdi (a.s), Hz. Peygamber (s.a.v)'in
Ehl-i Beytinden bir zattır. Bu noktada, Mehdi (a.s)'ın geleceğiyle ilgili
hadis kaynaklarında yer alan rivayetler birçok İslam âliminin de belirttiği
gibi manevî mütevatir derecesindedir.
75
81
87
94
108
120
133
138
Yaşadığımız dünyayı ve içinde bulunduğumuz sosyal gerçekliği kendi
zaman algısına göre düzenlemekte ve süreçlendirmekte olan günümüzün
pozitivist kültürünün ve aydınımıza hâkim “ilahiyat” anlayışının, hem
zamana bir ecel biçen “âhir zaman” gibi bir anlayışı, hem de Hz. İsa'nın
nüzûlü ve Mehdi'nin gelişi gibi büyük mucizeleri kavrayabilmeleri kadar,
kabullenmeleri de o nisbette zor görünüyor. Kur'ân'ın muhkem ayetlerinin bile
zorlama tevillerle yaşanan sosyal/siyasal gerçekliğe uydurulmaya çalışıldığı bir dönemde, konuyla ilgili hadislerin sahihliğine rağmen, “iğva”nın
esiri olmuş Müslüman aklının bunlara ikna olması hiç de kolay değil.
53
Âhir Zamanda ‘Şeâir’i Konuşmak
Murat Türker
Bediiyat: El Yazması Sayfalarda Sonsuzluk Parıltıları
-Tezhip SanatıAli Rıza Özcan
İslam İlim Müktesebatının İzinde Bir Merkez Olarak
Hindistan Fıkıh Konseyi
Ömer Faruk Tokat
Mülakat:
Emin Saraç Hocaefendi’yle İlmî Yakın Geçmişe Dair
94
Mülakat:
İntikad: Ebû Hureyre’yi Anlamak -IIYr. Doç. Dr. Ahmet Tahir Dayhan
Tezakir: Tuğgeneral Mahmud Şît Hattâb
Bilal Müslim Dağ
Emin Saraç Hocaefendi’yle
İlmî Yakın Geçmişe Dair
İşte hâkim zihniyet onun gibi
büyük insanların bedduasını
almıştır. Abdurrahman Efendi,
Menemen hadisesi dolayısıyla
başına gelenleri öfkeyle hatırlar
ve o zamanki ulemaya bu zulmü
reva görenler için: “Bunlar Âl-i
Firavn’dan eşeddir” derdi.
Kitabiyat
Söyleşi:
Nüzul-i İsa (a.s) Üzerine Ebubekir Sifil Hoca ile
Ufuk Açıcı Bir Söyleşi
RIHLE Ocak-Mart 2010
3
Download

İçindekiler - Rıhle Dergisi