V. Yarıyıl (Güz)
DERSİN ADI
DERS VEREN ÖĞRETİM EL.I
Prof. Dr. Ömer DUMLU
Prof. Dr. Mustafa ÖZEL
Doç. Dr. Muammer ERBAŞ
Doç. Dr. Ziya ŞEN
Öğr. Gör. Mehmet ÇİÇEK
Öğr. Gör. Mustafa İZCİ- İ. ULUDAŞ
Öğr. Gör. Hüseyin GÖRGÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir PALABIYIK
Yrd. Doç. Dr. A. Tahir DAYHAN
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Doç. Dr. Hüseyin ESEN
Yrd. Doç. Dr. İsmail ACAR
Doç. Dr. Cüneyt EREN
Yrd.Doç.Dr.Hadi SOFUOĞLU
Öğr.Gör. A. Yasin Küçüktiryaki
3011
3015
3017
3019
3027
3029
3031
3037
3039
3041
3043
3045
3213
3215
3223
Kur’an’ın Temel Kavramları I
Karşılaştırılmalı Kur’an Meali
Temel Tefsir Kavramları (ARP)
Kur’an’ın Metinleşme Süreci (ARP)
Osmanlı Kuruluş Dönemi ve Tefsir Düşüncesi
Güzel Kur’an Okuma I
Kıraat Tarihi
Klasik Hadis Usulü Metinleri (ARP)
Hadiste Sened ve Metin Tenkidi (ARP)
Mukayeseli İslam Hukuku
Fıkıh Metinleri (ARP)
Akademik Yazım Teknikleri
Kur’an Hakkında Yanlış Mütalaalar
İslam Miras Hukuku I
Mukarenetül-Mezahib (ARP)
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
3227
3233
3047
3049
3051
3057
3059
3061
3065
3067
3069
3071
3217
3231
Kur’an’da Kapalı Kavramlar
Dilbilimsel Tefsir
Eş’ari Okumaları
Modern Kelam Problemleri (ARP)
Mu’tezile Kelamı
Tasavvuf Metinleri (ARP)
Farsça I
Belağat I (ARP)
Arapça-Türkçe Karşılıklı Çeviri Çalışmaları (ARP)
Çağdaş Arapça Metinler (ARP)
Klasik Arapça Metinler (ARP)
Kur’an ve Hadis Metinleri İrabı (ARP)
İslam Düşünce Tarihinde Batınilik
İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri I (ARP)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof.Dr.Hüseyin YAŞAR
Yrd.Doç.Dr.Seyfullah EFE
Prof. Dr. Osman KARADENİZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İLHAN
Yrd. Doç. Dr. Murat MEMİŞ
Prof. Dr. Himmet KONUR
Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKBULUT
Pof. Dr. M.Reşit ÖZBALIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Ferruh KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Vecih UZUNOĞLU
Öğr. Gör. Halit ERBOĞA
Öğr. Gör. İdris ERDEM
Yrd.Doç.Dr.H. Hüseyin BALLI
Prof. Dr. Bülent ÜNAL
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
3073
3077
3079
3081
3085
3087
3089
3091
3093
3095
3097
3099
3101
3103
3221
Etik Kuramları
Din ve Çağdaş Sorunlar
İslam Düşüncesine Giriş
Türkiye’de Ahlakın Çıkmazları
İslam Mantık Tarihi
Mukayeseli Kutsal Metinler
Dini İletişim ve Halkla İlişkiler
Medya ve Din
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Din Sosyolojisinde Teori ve Yöntem
Sosyal Psikoloji ve Din
İslam Eğitim Tarihi
Yaygın ve Yetişkin Din Eğitimi
Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerle Çalışma Yöntemleri
Felsefeye Giriş
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doç. Dr. Mehmet TÜRKERİ
Prof. Dr. Osman BİLEN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU
Prof. Dr. A. İhsan YİTİK
Prof. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Yrd. Doç. Dr. B. Zakir ÇOBAN
Prof. Dr. Adil ÇİFTÇİ
Yrd. Doç. Dr. İsa KUYUCUOĞLU
Prof. Dr. Recep YAPAREL
Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL
Doç. Dr. Fatih TOKTAŞ
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
3107
3109
3111
3113
3117
3119
3121
3127
3209
3211
3219
3229
Sire Yazımında Çağdaş Yaklaşımlar (ARP)
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Çağdaş İslam Ülkeleri
Siyer Yazıcılığı ve Sorunları
Din, Sanat ve Estetik
Osmanlıca Dini-Edebi Metinler I
Cami Musikisinde İcra
Dil ve Anlam
Tezhib I
Tezhip Sanatı Ve Motifler I
Osmanlı Türkçesi I
İslam Dünyasında Türbeler I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Yrd. Doç. Dr. Süleyman GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN
Öğr. Gör. Türkan UYMAZ
Yrd.Doç.Dr. Burcu İlkay KAHRAMAN
Dr. Özkan BİRİM
Dr. Özkan BİRİM
Öğr.Gör.Dr.Nesrin SOFUOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Seyfullah PALALI
2.GRUP
1.GRUP
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
3.GRUP
H/Saat
T
U
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
4.GRUP
KOD
DERSİN ADI
Kur’an ve Sosyal Hayat
İngilizce Tefsir Metinleri
Ahkam Tefsiri Problemleri (ARP)
Kur’an Tarihi Problemleri (ARP)
Kur’an ve Hermeneutik
Mesleki Cami Uygulamaları I
Makamlı Kur’an Okuma
Hadislerde Şerh Edebiyatı ve Klasik Şerh Okumaları (ARP)
Hadisin Fıkıhtaki Yeri -Fıkhu’l Hadis- I (ARP)
Kur’an Hükümleri ve Modern Hukuk
Ahkam Hadisleri
Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim Kıssası (ARP)
Fıkıh Usulü Metinleri (ARP)
Modern Fıkıh Metinleri (ARP)
Mukayeseli İslam Hukuku
H/Saat
T
U
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
DERS VEREN ÖĞRETİM EL.
Prof. Dr. Ömer DUMLU
Prof. Dr. Mustafa ÖZEL
Doç. Dr. Muammer ERBAŞ
Doç. Dr. Ziya ŞEN
Öğr. Gör. Mehmet ÇİÇEK
Öğr. Gör. Mustafa İZCİ- İ. ULUDAŞ
Öğr. Gör. Hüseyin GÖRGÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir PALABIYIK
Yrd. Doç. Dr. A. Tahir DAYHAN
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. İsmail ACAR
Doç. Dr. Cüneyt EREN
Yrd.Doç.Dr.Hadi SOFUOĞLU
Öğr.Gör. A. Yasin Küçüktiryaki
Prof. Dr. Hüseyin ESEN
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
4045
4047
4049
4057
4059
4063
4065
4067
4069
4129
4139
4141
4147
4149
Klasik Kelam Problemleri
Mutezile Okumaları (ARP)
Kelam İlminde Çağdaş Yaklaşımlar
Anadolu’da Tasavvuf Önderleri
Arapça Metin Çözümleme (ARP)
Arapça Sözlük Bilim (ARP)
Arapça Tercüme Teknikleri (ARP)
Cahiliye Dönemi Şiir Tahlilleri (ARP)
Basın Arapçası (ARP)
Çağdaş İslam Akımları ve Düşünürleri I
Güncel Dini Meselelerin Klasik Tefsirlerdeki İz Düşümleri
İşari Tefsir Metinleri
Günümüz Tasavvuf Hareketleri
Sünni-Şii Tefsir okumaları
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Osman KARADENİZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İLHAN
Yrd. Doç. Dr. Murat MEMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman GÖKBULUT
Pof. Dr. M.Reşit ÖZBALIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Ferruh KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Vecih UZUNOĞLU
Öğr. Gör. Üzeyir TUNA
Öğr. Gör. İdris ERDEM
Yrd.Doç.Dr.H. Hüseyin BALLI
Öğr.Gör. Oğuzhan Ş. YAĞMUR
Prof.Dr.Hüseyin YAŞAR
Prof. Dr. Himmet KONUR
Yrd.Doç.Dr.Seyfullah EFE
2.GRUP
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
4071
4075
4077
4079
4083
4085
4089
4091
4093
4095
4097
4099
4133
4135
Meslek Etiği
Çağdaş İslam Düşüncesi
Osmanlı Düşüncesinde Felsefe
Nasıl Felsefe Yapılır?
Örnekleriyle Mantık İncelemeleri
Halk İnançları
Papalık Tarihi
Değişim Sosyolojisi ve Din
Batıda İslam Algısı
Türk Eğitim Tarihi
Çağdaş Eğitim Akımları
İslam Eğitim Klasikleri
Kadın Sorunları ve Din
Felsefenin Ana Sorunları
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doç. Dr. Mehmet TÜRKERİ
Prof. Dr. Osman BİLEN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU
Prof. Dr. A. İhsan YİTİK
Yrd. Doç. Dr. B. Zakir ÇOBAN
Prof. Dr. Adil ÇİFTÇİ
Yrd. Doç. Dr. İsa KUYUCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL
Prof. Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Doç. Dr. Fatih TOKTAŞ
3.GRUP
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
İLA
4103
4105
4107
4109
4113
4115
4201
4119
4121
4131
4143
Hz. Muhammed Devrinde Kadın (ARP)
Paleografi
Günümüz Türk Dünyasının Problemleri
İslam İktisat Tarihine Giriş
Ortaçağ İslam Ülkelerinde Bezeme
Klasik Edebiyat Kuram ve Akımları
Türk Tasavvuf Musikisi Repertuarı I
Tezhip Sanatında Halkâr
Göstergebilim Tartışmaları
Dini-Edebi Metinler I
Hindistan’da İslam Sanatı I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Yrd. Doç. Dr. Süleyman GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Necdet ŞENGÜN
Öğr. Gör. Türkan UYMAZ
Dr. Özkan BİRİM
Yrd.Doç.Dr. Burcu İlkay KAHRAMAN
Öğr.Gör.Dr.Nesrin SOFUOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Seyfullah PALALI
1.GRUP
KOD
İLA 4011
İLA 4015
İLA 4017
İLA 4019
İLA 4021
İLA 4027
İLA 4029
İLA 4035
İLA 4037
İLA 4039
İLA 4043
İLA 4125
İLA 4127
İLA 4137
İLA 4145
4.GRUP
VII. Yarıyıl (Güz)
Download

bağlantıdan