PLEURA
Doç.Dr.M.Cudi TUNCER
D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Amaç
• Pleura’nın örttüğü organlar ve duvarları
tanımak ve pleura yaprakları arasındaki
kavite ve çıkmazları öğrenmek
Öğrenim Hedefleri
• Pleura’nın bölümleri olan pleura visceralis ve
pleura parietalis’in örttüğü akciğer yüzleri ile
thorax duvarlarını öğrenmek
• Pleura parietalis’in, göğüs boşluğunu sınırlayan
duvarların birinden diğerine atlarken oluşturduğu
recessus denilen çıkmazları öğrenmek
• Pleura’nın vaskuler yapılarını tanıyıp
innervasyonunun hangi sinirler tarafından
sağlandığını öğrenmek
Pleura
• Pleura
– Pleura pulmonalis
(visceralis)
– Pleura parietalis
•
•
•
•
Pars costalis
Pars diaphragmatica
Pars mediastinalis
Cupula pleura
• Cavitas pleuralis
• Mediastinum
Pleura
Pleura
Pleura parietalis
• Pleura parietalis
– Pars costalis
• Linea costomediastinalis
• Linea costodiaphragmatica
– Pars diaphragmatica
– Pars mediastinalis
• Lig.pulmonale
– Cupula pleura
• Fascia endothoracica
• Membrana suprapleuralis
Radyolojik olarak akciğer görüntülendiğinde bu görünüm
izlenir.
Pleura parietalis ve pleura visceralis
Pars mediastinalis
!!! Toraks Tomografisinin aksiyel kesitlerinde bu görünüm
izlenir
Parietal ve visceral pleura
(Transvers kesit)
Pars costalis
Bakış pozisyonu
Pars diaphragmatica (Sağ)
Bakış pozisyonu
Recessuslar (Çıkmazlar)
•
•
•
Recessus costodiaphragmaticus (Klinikte kostofrenik sinüs)
Recessus costomediastinalis anterior ve posterior (Klinikte
kardiyofrenik sinüsler)
Recessus phrenicomediastinalis
Pleura’nın iskelete göre seviyeleri
Anterior
Lateral
Posterior
V6-P8
V8-P10
V10-P12
Klinik önemi: Plevrada sıvı, hava, kan, püy olduğunda
örnekleme yaparken (Torasentez veya plevra ponksiyonu )
bu seviyeler önemlidir.
Pleura’nın damar ve sinirleri
• Pleura parietalis
– Arterleri: Aa.intercostales, a.thoracica interna
– Venler: Göğüs boşluğu sistemik venleri
– Sinirleri: Pars costalis ve pars diaphragmatica’nın periferik kısmı

Nn.intercostales (plevral hastalıkta ağrısı
interkostal bölgede hissedilir)
– Pars mediastinalis ve pars diaphragmatica’nın orta parçası

N.phrenicus (Diyafragmanın santral kısmı
irrite olduğunda ağrısı o taraf omuzda hissedilir)
– Lenfatikleri: Intercostal, parasternal, arka mediastinal, diaphragma
Pleura’nın damar ve sinirleri
• Pleura pulmonalis (visceralis)
– Arterleri: Aa.bronchiales
– Venleri: Vv.bronchiales
– Lenfatikleri: Akciğer lenfatikleri
– Sinirleri: Akciğer ve bronchusları innerve eden
otonom sinirler
Download

PLEURA