1
Vena brachiocephalica dextra
Vena brachiocephalica dextra; boynun sağ tarafında,
v.subclavia ile v.jugularis interna’nın birleşmesi sonucu oluşur.
2
Vena brachiocephalica sinistra
Vena brachiocephalica sinistra; boynun sol tarafında,
v.subclavia ile v.jugularis interna’nın birleşmesi sonucu oluşur.
3
Vena cava superior
Vena cava superior; vena brachiocephalica dextra ve vena
brachiocephalica sinistra’nın birleşmesi sonucu oluşur. Baş,
boyun ve üst ekstremitenin venini taşır. Sağ atriyumun üst
tarafından kalbe girer.
4
Vena cava superior’un sağ atriyumun üst tarafından
kalbe girişi
5
Vena azygos
Vena azygos; vena cava superior’a açılır. Toraks duvarının
venini toplar.
6
Vena cava inferior
Vena cava inferior; diaphragma altında kalan yapıların büyük kısmının venöz kanını kalbe taşır. Beşinci lumbal vertebra önünde v.iliaca communis dextra ve v.iliaca communis
sinistra’nın birleşmesi ile oluşur. Aorta abdominalis’in sağında ve columna vertebralis’in
önünde yukarı doğru yükselir.
8. ve 9. torakal vertebra arasındaki discus intervertebralis
seviyesinde diafragma’daki foramen venae cavae’den geçer
ve sağ atrium’un alt tarafından
kalbe girer.
7
Vena iliaca communis dextra
8
Vena iliaca communis sinistra
9
Veni pulmonales
Veni pulmonales; akciğerlerden oksijene kanı sol atrium’a
taşırlar. Herbir akciğer için iki tane olmak üzere toplam dört
tane vena pulmonalis vardır.
Download

Vena brachiocephalica dextra Vena brachiocephalica dextra