DİYAFRAGMA HASTALIKLARI
Karın boşluğu ile akciğer boşluklarını birbirinden ayıran kas ve tendon yapısından
oluşan yapıya diyafragma denir. Çeşitli hastalıkları mevcuttur. En sık görülen hastalıklarından
birisi de halk arasında ‘karın zarı yüksekliği’ diye de bilinen diyafragmanın çeşitli nedenlerle
normalden yüksek yerleşimidir. Bu durum göğüs boşluğuna bası yaparak nefes darlığına yol
açmaktadır. Ayırıcı tanısı yapıldıktan sonra operasyonla bu yüksekliğin eski konumuna
getirmek gerekir. Bu operasyon hastanemizde kapalı ya da endoskopik (VATS yöntemi)
(kapalı yöntem) yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Download

indir