T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS
ARKALI ÖNLÜ
SAYFA ÇIKTISI ALMA
Lisansüstü tezlerin arkalı önlü çıktısını almak için; Sayfa Düzeninde Kenar Boşlukları
tıklanır. Özel Kenar Boşlukları seç (Şekil 1). Açılan Sayfa yapısından “Birden fazla sayfa yazan
kısmın karşısında bulunan ok tıklanır ve Karşılıklı kenar boşlukları seçilir (Şekil 2).
1- Kenar Boşlukları
Şekil 1
2- Özel Kenar Boşluklarını…
Şekil 2
3- Karşılıklı kenar boşlukları
4- Karşılıklı kenar boşlukları seçilir.
Şekil 3
İki sayfa görünür.
Şekil 4
İki yüze de yazdır.
Tamam, tıklanır (Şekil 3) ve yazdır seçeneğinden İki Yüze de yazdır (Şekil 4) seçilerek
sayfalar arkalı önlü yazdırılır.
Download

Lisansüstü Tezlerin Arkalı Önlü Basımı