TRAKYA OFFROAD KULÜBÜ ÜYELİK
BAŞVURU FORMU
SİCİL NO :
ADI
SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
FOTOĞRAF
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
MEDENİ DURUM
UĞRAŞTIĞI İŞİ VE GÖREVİ
MESLEĞİ
ADRESİ
E-MAİL ADRESİ:
WEB
GSM
İŞ TEL
KAN
GRUBU
ARAÇ MARKA / MODEL
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU,OLABİLECEK DEĞİŞİKLİKLERİ HEMEN YAZILI OLARAK BİLDİRECEĞİMİ.DERNEKLER KANUNU HÜKÜMLERİNE
AYKIRI BİR DURUMUM OLMADIĞINI,KULÜP TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNİ AYNEN KABUL ETTTİĞİMİ BEYAN VE TASDİK EDERİM.
TARİH :………………
SAYIN ………………………………………………………………
İMZA :………………….
KULÜBÜMÜZE ÜYE OLMASINI TAVSİYE VE TEKLİF EDERİZ.
TAVSİYE VE TEKLİF EDEN EN AZ İKİ YILLIK ÜYELERİN :
ADI VE SOYADI
SİCİL NO
İMZA
1 - ………………………………………….
2 - ………………………………………….
……………….
……………….
…………………………
…………………………
SİCİL KURULUNUN KARAR TARİH VE NO'SU
(KABUL EDİLMEMİŞSE NEDENİ ? )
:…………………………………………………………………………….
KULÜBÜMÜZE ÜYE OLMAYI ARZU EDEN YUKARIDA AÇIK KİMLİĞİ YAZAN Bay / Bayan ………………………………………….
TÜZÜĞÜMÜZÜN ……………. NCİ MADDESİ GEREĞİ BALOTAJI KAZANDIĞINDAN…………….SİCİL NO'SU İLE KULÜBÜMÜZE
ÜYE KAYDINA YÖNETİM KURULU KARARINCA ……………..TARİHİNDE ………….. SAYILI KARARLA İTTİFAK İLE KARAR
VERİLMİŞTİR.
GENEL SEKRETER
BAŞKAN
……………………….
……………………….
1
DERNEKLER KANUNU'NUN 4.VE 16.MADDELERİNE GÖRE KULÜBE ÜYE OLAMAYACAKLAR.
1 - ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
2 - DİĞER KANUNLARIN DERNEKLERE ÜYE OLAMAYACAKLARINI BELİRTTİĞİ KİŞİLER
3 - AFFA UĞRAMIŞ OLSALAR BİLE :
a - ZİMMET,İHTİLAS,İRTİKAP,RÜŞVET,HIRSIZLIK,DOLANDIRICILIK,SAHTECİLİK,İNANCI KÖTÜYE KULLANMA,DOLANLI İFLAS GİBİ YÜZ KIZARTICI
SUÇLAR VE İSTİMAL VE İSTİHLAK KAÇAKÇILIĞI DIŞINDA KALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE RESMİ İHALE VE ALIM SATIMLARA FESAT KARIŞTIRMA
SUÇLARINDAN BİRİYLE MAHKUM OLANLAR.
b - TÜRK CEZA KANUNU'NUN İKİNCİ KİTABI'NIN BİRİNCİ BAB'INDA YAZILI SUÇLARDAN VEYA BU SUÇLARIN İŞLENMESİNİ ALENİ OLARAK TAHRİK ETME
SUÇLARINDAN BİRİYLE MAHKUM OLANLAR
c - TÜRK CEZA KANUNU'NUN 312. MADDESİNİN 1-2 VE 3. FIKRALARINDA YAZILI HALKI SINIF,IRK,DİL,MEZHEP VEYA BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK
KİN VE DÜŞMANLIĞI AÇIKCA TAHRİK ETME SUÇLARI İLE,AYNI KANUNUN 316-317-318.MADDELERİNDE YAZILI KALPAZANLIK SUÇLARINDAN
BİRİYLE MAHKUM OLANLAR
d - TÜRK CEZA KANUNUNUN 536.MADDESİNİN 1-2 VE 3.FIKRALARINDA YAZILI FİİLLERLE AYNI KANUNUN 537.MADDESİNİN 1-2-3-4 VE 5. FIKRA LARINDA YAZILI FİİLLERİ SİYASİ VE İDEOLOJİK AMAÇLARLA İŞLEMEKTEN MAHKUM OLANLAR
4 - HERHANGİ BİR SUÇTAN DOLAYI AĞIR HAPİS VEYA TAKSİRLİ SUÇLAR HARİÇ 5 ( BEŞ ) YIL VE DAHA FAZLA HAPİS CEZASINA MAHKUM OLANLAR
SÜREKLİ OLARAK
5 - KURULMASI YASAK DERNEK KURANLAR VE DERNEKLER İÇİN YASAKLANMIŞ FAALİYETLERDE BULUNMALARI SEBEBİ İLE MAHKEMECE KAPATILMASINA KARAR VERİLEN DERNEKLERİN YÖNETİCİLERİ,KAPATMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN,2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNUN
101.MADDESİNİN (d) BENDİ GEREĞİNCE BİR SİYASİ PARTİDEN KESİN OLARAK ÇIKARTILAN VEYA FİİLLERİ İLE BİR SİYASİ PARTİNİN KAPATILMASINA
SEBEP OLAN PARTİ ÜYELERİ DE ÇIKARMA KARARININ VEYA ANAYASA MAHKEMESİNİN KAPATMA KARARININ YAZI İLE BİLDİRİLMESİNDEN İTİBAREN
5 ( BEŞ ) YIL SÜRE İLE DERNEKLERE ÜYE OLAMAZLAR
BU FORM İLE BİRLİKTE İSTENEN EVRAKLAR
1
2
3
3 ADET FOTOĞRAF
NUFÜS KAĞIDI FOTOKOPİSİ (ÖNLÜ ARKALI)
İKAMET ADRES BİLGİSİ
Download

trakya offroad kulübü üyelik başvuru formu sicil no