T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
21-22 OCAK 2015 YETERLİK SINAVI
YETERLİK
SINAVI
Yazılı Anlatım
21 OCAK 2015
Çarşamba
10:00 – 11:00
Çoktan Seçmeli
Sınav
21 OCAK 2015
Çarşamba
11:30
Konuşma Becerileri
22 OCAK 2014
Perşembe
10:00
 BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN SINAVA TC KİMLİKLERİ VEYA ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ İLE
GELMELERİ ZORUNLUDUR.
 ÖĞRENCİLERİN İLAN EDİLEN SINAV SAATİNDEN YARIM SAAT ÖNCE SINAV BİNASINDA
HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
Download

Ocak 2015 - Anadolu Üniversitesi