2014/319 TLMT.
T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOTU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Sakarya İl, Sapanca İlçe, 76 Ada No. 72 Parsel No, GAZİPAŞA MAH.SOFULAR MEVKİİ Mahalle/Mevkii,
2 Bağımsız Bölüm Taşınmaz 6044,10m2 alan içerisinde Balkaya evleri olarak isimlendirilen site içerisinde yer alan ikiz
dubleks villalardan 2 nolu bağımsız bölüm olup, taban alanı yaklaşık 70m2 olup,balkon ve veranda ile birlikte 150m2
kullanım alanına sahip, alt katında 1 oda, salon, mutfak, antre ve wc; üst katında 3 oda, banyo ve wc olduğu, iki adet
balkonun bulunduğu, ıslak alanların seramik kaplı, salon ve odaların ahşap parke döşeme, mutfak dolabı, kapı, pencere ve
iç merdivenlerin ahşap masif olduğu, iç duvarların sıvalı boyalı ve badanalı olduğu, doğalgaz tesisatının bulunmadığı, ancak
siteye ait çevre düzenlenmesi ve peyzaj işlerinin yapılmış olduğu görülmüştür.
Adresi
: Gazipaşa Mah. Nilüfer Sok. Balkaya Evleri Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü
:
Arsa Payı
:
İmar Durumu
: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Planında Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 125.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 29/04/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü
: 25/05/2015 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri
: SAPANCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/319 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.:41049 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/3570 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NOLU TAŞINMAZ (1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM) :
Tapu Kaydı
: İstanbul İli - Esenyurt İlçesi-Esenyurt Köyü - 1756 ada 14 Parsel - 2.282.28m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazda; kat irtifaktı B
Blok Kargir binanın, 27/2280 arsa paylı, 1. Kat 7 nolu daire niteliğindeki
bağımsız bölümün tamamı Ana Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu
taşınmaz, A ve B blok Turgut Reis Blokları olarak adlandırılmıştır. Bina konum
olarak, Emine Seviye Divrik ilkokulunun hemen arka kısmında yer almaktadır.
Taşınmaz, Doğan Araslı Bulvarına 150 m, Esenyurt meydanına 300m
mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde Esenyurt Devlet Hastanesi, Hale
İshakoğlu Ek Binası, Han Plus Çarşı ve Es Kule AVM bulunmaktadır.
Taşınmaz Esenyurt meydanına çok yakın konumdadır. Toplu taşıma ile
ulaşım rahat yapılmaktadır. Blok; 2 bodrum + zemin + 6 normal katlı olarak,
betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Takribi olarak 3 yıllıktır.
B bloğun 1. Katında ve kuzey cephesinde yer almaktadır. Daire kiracı
tarafında kullanılmaktadır. Daire; 2 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 2
balkon ve hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odalarda yer döşemesi
laminat parke, duvarlar saten boya, tavanlar plastik boyalıdır. Salon tavanları
kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları ve tezgahı laminanttır. Pencereler PVC
doğrama olup iç kaplar amerikan panel, dış kapı çeliktir. Bayolarda havlupan,
duşa kabin, ayaklı lavabo ve klozet mevcuttur. Daire doğal gaz yakıtlı kombi
sistem petekli kalorifer tesissatı kullanılmaktadır. Daire standart malzeme
özelliklerine sahiptir. Dairenin bürüt alanı; 110,11 M2, net alanı:97,48M2 dir.
Adresi
: Yenikent Mahallesi, Balıkyolu caddesi, 330 sokak,
no:7 Esenyurt istanbul
Arsa Payı
: 110.11 m2 bürüt yüzölçümlü
İmar Durumu
: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 03.09.2014 tarih ve 98912 sayılı yazısına göre;İstanbul İli,
Esenyurt ilçesi, Yenikent Mahallesi, 1756 ada, 14 nolu parsel, İBB tarafından
12.07.2013 tarihinde onaylanan Esenyurt Tem güneyi 3. Etap 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında TAKS:0.50, KAKS:2.00 yapılaşma şartı ile "Konut"
alanında kaldığı belirtilmiştir. Yol alanından etkilenmektedir.
Kıymeti
: 130.000.00.TL.
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü
: 12/05/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 16/06/2015 günü 15:00- 15:10 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASINDA YER
ALAN BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2013/941 Esas
15/01/2014
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU İL/İLÇE
: MUĞLA/BODRUM
BELDESİ
: ORTAKENT
MEVKİİ
: KEMER
PAFTA NO
: N18C17C4
PARSEL NO
: 826
VASFI
: ZEYTİNLİK
YÜZÖLÇÜMÜ
: 862,30 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SÜLEYMAN ÖZKURT MİRASÇILARI
1- AYŞE KARACA
2- MUSTAFA ÖZKURT
3- MEHMET ÖZKURT
HASAN ÖZKURT MİRASÇILARI
4- İBRAHİM ÖZKURT
5- SEHER ÜSTÜN
6- ALİ İŞIK
7- SEMA IŞIK'A VESA YETEN ALİ IŞIK
8- FAZİLET ILGIN
9- SAADET KABLI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili Av. Bilal Güzel tarafından Ayşe Karaca, Mustafa
Özkurt, Mehmet Özkurt, İbrahim Özkurt, Seher Üstün, Ali İşık, Sema Işık'a vesayeten Ali Işık, Fazilet Ilgın
ve Saadet Kablı aleyhine Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Beldesi, Kemer Mevkiinde tapuya kayıtlı
N18C17C4 pafta no, 826 parsel numaralı, 6.160.00 m2 büyüklüğündeki zeytinlik vasıflı taşınmazın 862.30
m2 lik kısmında irtifa hakkı için 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun
10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın Türkiye Elektrik
Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) adına tescili talep edilmiş olmakla; belirtilen taşınmaza ilişkin olarak;
1- Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun
07/06/2012 tarih ve 3873-10 sayılı kararıyla kamulaştırma kararı alındığı, söz konusu 6.160,00 m2
büyüklüğündeki zeytinlik vasıflı taşınmazın 862,30 m2'lik kısmında irtifak hakkı için kamu yararı kararı
gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) adına tescilin talep edildiği,
2- Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri hususunun ihtarına,
3- Açılacak davalarda husumetin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltileceği,
4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava
açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma
işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın irtifak
hakkının Türkiye Elektrik Dağılım A.Ş.(TEDAŞ) adına tescil edileceği,
5- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Bodrum
Şubesine yatırılacağı,
6- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren
on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin ihtarına,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
B.: 41466 www.bik.gov.tr
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ
2 NOLU TAŞINMAZ (2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM):
Tapu Kaydı
: İstanbul İli - Esenyurt İlçesi - Esenyurt Köyü - 1756 ada 14 Parsel - 2.282.28m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazda; kat irtifaklı B
Blok Kargir binanın, 27/2280 arsa paylı, 4. Kat 25 nolu daire niteliğindeki
bağımsız bölümün tamamı Ana Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu
taşınmaz, A ve B blok Turgut Reis Blokları olarak adlandırılmıştır. Bina konum
olarak, Emine Seviye Divrik ilkokulunun hemen arka kısmında yer almaktadır.
Taşınmaz, Doğan Araslı Bulvarına 150 m, Esenyurt meydanına 300 m
mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde Esenyurt Devlet Hastanesi, Hale
İshakoğlu Ek Binası, Han Plus Çarşı ve Es Kule AVM bulunmaktadır.
Taşınmaz Esenyurt meydanına çok yakın konumdadır. Toplu taşıma ile
ulaşım rahat yapılmaktadır. Blok; 2 bodrum + zemin + 6 normal katlı olarak,
betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Takribi olarak 3 yıllıktır. Satışa
konu taşınmaz, B blokun 4. Katında ve kuzey cephesin de yer almaktadır.
Daire kiracı tarafından kullanılmaktadır. Daire; 2 oda, salon, mutfak, banyo,
antre ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odalarda yer
döşemesi laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar plastik boyalıdır.
Salon tavanları kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları ve tezgahı laminanttır.
Pencereler PVC doğrama olup iç kaplar amerikan panel, dış kapı çeliktir.
Bayolarda havlupan, duşa kabin, ayaklı lavabo ve klozet mevcuttur. Daire
doğalgaz yakıtlı kombi sistem petekli kalorifer tesissatı kullanılmaktadır. Daire
standart malzeme özelliklerine sahiptir. Dairenin bürüt alanı; 110,11 m2, net
alanı: 97,48M2 dir.
Adresi
: Yenikent Mahallesi, Balıkyolu caddesi. 330 sokak, no:25
Esenyurt İstanbul
Arsa Payı
: 110.11 m2 bürüt yüzölçümlü
İmar Durumu
: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 03.09.2014 tarih ve 98912 sayılı yazısına göre; İstanbul İli,
Esenyurt ilçesi, Yenikent Mahallesi, 1756 ada, 14 nolu parsel, İBB tarafından
12.07.2013 tarihinde onaylanan Esenyurt Tem güneyi 3. Etap 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında TAKS:0.50, KAKS:2.00 yapılaşma şartı ile "Konut"
alanında kaldığı belirtilmiştir. Yol alanından etkilenmektedir.
Kıymeti
: 130.000.00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 12/05/2015 günü 15:30- 15:40 arası
2. Satış Günü
: 16/06/2015 günü 15:30- 15:40 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASINDA YER
ALAN BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA
MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
KAMULAŞTIRMA İLANI
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yalırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3570 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 41659 www.bik.gov.tr
Download

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ