T.C. İZMİR 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/11 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi: İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik mahallesi, 298 Ada No, 20 Parsel No, 1. Kat,
1 nolu Bağımsız Bölüm, (194 sokak No: 18 K:1 D:1 Ö. Umsulu apt. Bornova/İzmir)
Özellikleri: 04/06/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre; 8 katlı ve betonarme karkas
olarak inşa edilen binanın 1. katında yer alan 1 kapı nolu taşınmazdır, bina asansörlü
olup, %10 yıpranmalıdır. Dava konusu taşınmaz 3 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den
ibaret olup, 112.00 m2 kullanım alanlı olup, taşınmaz kombi ısıtmalıdır. Döşemeler
laminat, ıslak hacimler seramik malzeme ile kaplıdır. Tavan ve duvarlar sıvalı ve
badanalıdır. Kısmen kartonpiyerlidir. Kapılar ahşap, pencere doğramaları pvc
malzemeden yapılmıştır. Mutfak banko altı ve üstü hazır mutfak dolaplı olup, mermer
bankoludur. Banyosunda lavabo, klozet ve küvet bulunmaktadır. Duvarlar yarıya kadar
fayans kaplıdır. Elektrik ve suyu mevcut olup, mesken olarak kullanılmaktadır. Belediye
ve kamu hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım ve taşıma imkanları iyidir.
Yüzölçümü: 310 m2
Arsa Payı: 2/16
İmar Durumu: Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih
36099 sayılı yazısı ve 04/06/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre; yönetici merkez çalışma
alanı dahilinde ve inkişaf sahasında olduğu, bitişik nizam, 26.50m. Gabarili, 8 katlı ve çatı
katsız olduğu, belirtilmekte olup, halihazırdaki mevcut bina imar durumuna uymaktadır.
Kıymeti: 200.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan Yönetim planı: 02/08/1984,
Beyan.....KM ne Çevrilmiştir.
1. Satış Günü: 07/08/2014 günü 16:25 - 16:35 arası
2. Satış Günü: 10/09/2014 günü 16:25 - 16:35 arası
Sa tış Yeri: İZMİR ADLİYESİ D3 BLOK ZEMİN KAT 24 NOLU ODA (MÜZAYEDE
SALONU)
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/11 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/06/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 40220- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
2013/5 SATIŞ
Mahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak
olan taşınmaz;
İzmir ili, Konak ilçesi, Akdeniz mahallesi, 953 ada, 33 parsel, 483 cilt, 1967 sayfada
kayıtlı, 656,75 m2 yüzölçümlü, Bir dükkanı Müştemil Han cinsi gayrimenkuldür.
Satışa konu taşınmaz; Akdeniz Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı No: 43-45-47 (Mimar
Kemalettin Caddesi No: 58-60-62) 17 Konak-İzmir adresindeki ÇUKURHAN'ın
bulunduğu yerdedir.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI ÖZELLİKLERİ:
Şerh Bölümünde; 11/08/1987 Tarih 4581 yevmiye nosu ile Eski Şehir beyanı
vardır.
2863 Sayılı Yasaya göre IIA4 Yapı statüsünde olup koruma altına alınmıştır,
beyanı vardır.
2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. 2863 Sayılı Yasaya göre IIA4
Yapı Statüsünde olup koruma altına alınmıştır beyanı vardır.
Hissedarlar Neşe Can Hürtürk, Ayşe Nazlı ve Mustafa Pakoğlu hisselerinin
şerhler, beyanlar, irtifak kısmında ayrı ayrı; 1064/2400 Hissesinin yarı intifa hakkı
Suzan Müjgan Pakoğlu'na aittir şerhi vardır (YükümIü olarak satılacaktır)
Hissedar Bedia Çiğdem Okmen hissesinin şerhler, beyanlar, irtifak kısmında;
Ayla Ökmen ve Şerif Remzi Reyent'e ait 37322/1638144 er hisselerinin intifa Fatma
Handan Reyent'e aittir şerhi vardır (Yükümlü olarak satılacaktır)
SATIŞA KONU TAŞ INMAZI N ÖZELLİ KLERİ: Satışa konu taşınmaz Fevzipaşa
Bulvarı ile Mimar Kemalettin Caddesi arasında yer almakta olup Fevzipaşa
Caddesi üzerinden 43-45-47 Mimar Kemalettin Caddesi üzerinden 58-60-62 kapı
numarasını almaktadır. Merkezi konumu ve toplu taşıma araçlarının (metro dahil)
güzergahı olması nedeniyle ulaşım ve taşıma imkanlarının son derece iyi durumda
olduğu belirlenmiştir. Çok katlı işyeri merkezlerinin yer aldığı yoğun araç ve yaya
trafiğinin bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz civarında yol, elektrik, su,
kanalizasyon vb. tüm alt yapı ve çevre düzenlemelerinin tamamlamış olduğu
belirlenmiş olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanının bulunduğu,
parselin doğu ve kuzey tarafında zemin+2 normal olmak üzere 3 katlı, batı tarafı
zemin+1 kat olmak üzere 2 katlı olarak inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Yapının
iç duvarları taş-tuğla olup yüzleri sıvalıdır binanın zemin katında avlu etrafında
faaliyet gösterin muhtelif ev eşyası, giyim vb. satış işyerleri bulunmaktadır. Üst kat
odaları 1. kat (Mimar Kemalettin Caddesi tarafındaki) hazır elbile satışı işleri
dışında genel olarak depo olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz 2. grup korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapının bakımsız ve oldukça
yıpranmış durumda olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durumu itibari ile yüzde 70
oranında yıpranmalı olarak değerlendirilmiştir.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Konak Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 20/03/2013 tarih ve 4564 sayılı imar durumu
yazısında taşınmazın, Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma
Amaçlı İmar Planında; TM-(Taralı) Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi içinde (zemin
katta konut yapılamaz) kalmaktadır. Eski Eser, Eski Eser karşısı ve bitişiği olup,
her türlü işlem için K.T.V.K.B Kurulundan izin alınması gerekir. HRS; Hafif Raylı
Sistem güzergahında olduğundan her türlü yapılaşma için İ.B.Ş.B Raylı Sistem
Müdürlüğünden izin alınması gerekir.
Kıymeti: 4.600.000,00 TL
1. Satış Günü: 08/08/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü: 03/09/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ D 3 BLOK ZEMİN KAT, 24 NOLU ODADA
YAPILACAKTIR.
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29/05/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
(Bas›n: 40223- www.bik.gov.tr)
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

40220-40223