T.C. ANTALYA 2. İCRA DAİRESİ
2013/3838 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tapu Kaydına göre Antalya İli Aksu İlçesi kemerağzı Köyü
13340 Ada, 6 Parselde bulunan taşınmazı Tarla Niteliğinde olup Ana Taşınmaz
parsel 47.344,45 M2 Yüzölçümlüdür. Bilirkişi raporuna göre borçlu Hissesine Düşen
hisse 13/640 olup 961,68 m2 dir. 1. Derece Tarımsal niteliği korunacak alan
kapsamında ender tarım alanı olarak görülen alanda olup boş tarladır. Topoğrafik
yapısı düzgündür. Kundu Turizm caddesinin kuzeyinde yer almaktadır. Caddeye
mesafesi yaklaşık 100 metredir parselin doğu bitişiğinde Acısu Deresi vardır.
Güneyinde Cihantur Sitesi vardır. Parselin yakın mesafesine eletrik ve su hattı
getirilmiştir.
Yüzölçümü
: 47.344,45 m2 (Ana Taşınmaz Parselin)
Arsa Payı
: 13/640 (Borçlu Hissesidir.
İmar Durumu
: İmar Planı Dışındadır.
Kıymeti
: 86.551,56 TL (Borçlu Hissesinin değeridir.)
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 14/05/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü
: 11/06/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: ANTALYA 2 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tapu Kaydına göre Antalya İli Aksu İlçesi kemerağzı Köyü
13340 Ada, 6 Parselde bulunan taşınmazı Tarla Niteliğinde olup Ana Taşınmaz
parsel 47.344,45 M2 Yüzölçümlüdür. Bilirkişi raporuna göre borçlu Hissesine Düşen
hisse 13/640 olup 961,68 m2 dir. 1. Derece Tarımsal niteliği korunacak alan
kapsamında ender tarım alanı olarak görülen alanda olup boş tarladır. Topoğrafik
yapısı düzgündür. Kundu Turizm caddesinin kuzeyinde yer almaktadır. Caddeye
mesafesi yaklaşık 100 metredir parselin doğu bitişiğinde Acısu Deresi vardır.
Güneyinde Cihantur Sitesi vardır. Parselin yakın mesafesine eletrik ve su hattı
getirilmiştir.
Yüzölçümü
: 47.344,45 m2 (Ana Taşınmaz Parselin)
Arsa Payı
: 13/640 (Borçlu Hissesidir.)
İmar Durumu
: İmar Planı Dışındadır.
Kıymeti
: 86.551,56 TL (Borçlu Hissesinin değeridir.)
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 14/05/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 11/06/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
: Tapu Kaydına göre Antalya İli Aksu İlçesi kemerağzı Köyü
Özellikleri
13340 Ada, 6 Parselde bulunan taşınmazı Tarla Niteliğinde olup Ana Taşınmaz
parsel 47.344,45 M2 Yüzölçümlüdür. Bilirkişi raporuna göre borçlu Hissesine Düşen
hisse 13/640 olup 961,68 m2 dir. 1. Derece Tarımsal niteliği korunacak alan
kapsamında ender tarım alanı olarak görülen alanda olup boş tarladır. Topoğrafik
yapısı düzgündür. Kundu Turizm caddesinin kuzeyinde yer almaktadır. Caddeye
mesafesi yaklaşık 100 metredir parselin doğu bitişiğinde Acısu Deresi vardır.
Güneyinde Cihantur Sitesi vardır. Parselin yakın mesafesine eletrik ve su hattı
getirilmiştir.
Yüzölçümü
: 47.344,45 m2 (Ana Taşınmaz Parselin)
Arsa Payı
: 13/640 (Borçlu Hissesidir.)
İmar Durumu
: İmar Planı Dışındadır.
Kıymeti
: 86.551,56 TL (Borçlu Hissesinin değeridir.)
KDV Oranı
: %18
: 14/05/2015 günü 15:30 - 15:40 arası
1. Satış Günü
2. Satış Günü
: 11/06/2015 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri
: ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tapu Kaydına göre Antalya İli Aksu İlçesi Kemerağzı Köyü
13340 Ada, 6 Parselde bulunan taşınmazı Tarla Niteliğinde olup Ana Taşınmaz
parsel 47.344,45 M2 Yüzölçümlüdür. Bilirkişi raporuna göre borçlu Hissesine Düşen
hisse 13/640 olup 961,68 m2 dir. 1. Derece Tarımsal niteliği korunacak alan
kapsamında ender tarım alanı olarak görülen alanda olup boş tarladır. Topoğrafık
yapısı düzgündür. Kundu Turizm caddesinin kuzeyinde yer almaktadır. Caddeye
mesafesi yaklaşık 100 metredir parselin doğu bitişiğinde Acısu Deresi vardır.
Güneyinde Cihantur Sitesi vardır. Parselin yakın mesafesine elettik ve su hattı
getirilmiştir.
Yüzölçümü
: 47.344,45 m2 (Ana Taşınmaz Parselin)
Arsa Payı
: 13/640 (Borçlu Hissesidir.)
İmar Durumu
: İmar Planı Dışındadır.
Kıymeti
: 86.551,56 TL (Borçlu Hissesinin değeridir.)
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 14/05/2015 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü
: 11/06/2015 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri
: ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdn; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3838 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 54319 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/455 TLMT.
T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1051 Ada No, 9 Parsel No,
Mücahitler Mah Mahalle/Mevkii, 56 Bağımsız Bölüm Betonarme karkas olarak
yapılmış bodrum 1, bodrum 2, zemin ve 7 de normal kat olmak üzere toplam 10
katlı yaşam rezidans apt. 5 katındaki güney-batı köse cepheli, 39 kapı nolu süit
daire olup halen mesken olarak kullanılmaktadır. Bina kaloriferli ve
asansörlüdür. Her katta 9ar adet suit daire mevcut olup bina doğal kaloriferlidir.
Daire girişte soldaki mutfak ile karşıdaki salon ile sağdaki wc-lavabo, banyo ve 1
odadan oluşmaktadır. Salon ile mutfak ara duvarı yoktur. Dairenin ıslak
hacimleri seramik, salon ile odaların zemini ise laminat parke kaplıdır. Mutfak
tezgah üstü banyo wc duvarları tavana kadar fayanstır. Duvarlar sedef yağlı
boyalı alçı kartonpiyerlidir. Pencere doğramaları pvc olup çift camlı kapılar ise
amerikan kapıdır. Bina 4-5 yasında olup dairenin inşaat alanı brüt 47,20 m2, net
kullanım alanı da 40m2dir.
TOPLAM BEDEL : 148.839,20 TL
Adresi
: Mücahitler Mah. 9 Nolu Sok. Yaşam Rezidans No:5,
56 Bb. Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu
: Var, İnşaat tarzı imar planında ticaret yapı adasına
gelmektedir.
Kıymeti
: 148.839,20 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer: Dosyasındadır.
1. Satış Günü
: 15/06/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 10/07/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ MEZAT SALONU - null
null/ null
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1051 Ada No, 9 Parsel No,
Mücahitler Mah Mahalle/Mevkii, 60 Bağımsız Bölüm Yaşam rezidans apt. 5.
katında ve güney-batı cepheli 43 kapı nolu suit daire olup halen mesken olarak
kullanılmaktadır. Daire giripte soldaki mutfak ile karsıdaki salon ile sağdaki wclavabo, banyo ve 1 odadan oluşmaktadır. Salon ile mutfak ara duvarı yoktur.
Dairenin ıslak hacimleri seramik salon ile odaların zemini ise laminat parke
kaplıdır. Mutfak tezgah üstü banyo-wc duvarları tavana kadar fayanstır. Duvarlar
sedef yağlı boyalı alçı kartonpıyerlidir. Pencere doğramaları pvc olup çift camlı,
kapılar ise amerikan kapıdır. Bina 4-5 yaşında olup dairenin inşaat alanı brüt
66.25 m2 net kullanım alanı da 53 m2dir.
TOPLAM BEDEL : 160.478,75 TL
Adresi
: Mücahitler Mah. 9 Nolu Sok. Yasam Rezidans No:5,
60 Bb. Merkez / GAZİANTEP
İmar Durumu
: Var, İnşaat tarzı imar planında ticaret yapı adasına
gelmektedir.
Kıymeti
: 160.478,75 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydmdaki Şerhler: Diğer: Dosyasındadır.
1. Satış Günü
: 15/06/2015 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 10/07/2015 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ MEZAT SALONU - null
null/ null
3 NO'LU TAŞINMAZIN
: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1051 Ada No, 9 Parsel No,
Özellikleri
Mücahitler Mah Mahalle/Mevkii, 61 Bağımsız Bölüm Yaşam rezidans apt. 5.
katında ve güney-batı cepheli 44 kapı nolu suit daire olup halen mesken olarak
kullanılmaktadır. Daire girişte soldaki mutfak ile karşıdaki salon ile sağdaki wcIavabo, banyo ve 1 odadan oluşmaktadır. Salon ile mutfak ara duvarı yoktur.
Dairenin ıslak hacimleri seramik salon ile odaların zemini ise larninat parke
kaplıdır. Mutfak tezgah üstü banyo-wc duvarları tavana kadar fayanstır. Duvarlar
sedef yağlı boyalı alçı kartonpiyerlidir. Pencere doğramaları pvc olup çift camlı,
kapılar ise amerikan kapıdır. Bina 4-5 yaşında olup dairenin inşaat alam brüt
47,20m2 net kullanım alanı da 40 m2dir.
TOPLAM BEDEL : 148.839,20 TL
Adresi
: Mücahitler Mah. 9 Nolu Sok. Yaşam Rezidans No:5,
61 Bb. Merkez / GAZİANTEP
İmar Durumu
: Var, İnşaat tarzı imar planında ticaret yapı adasına
gelmektedir.
Kıymeti
: 148.839,20 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer: Dosyasındadır.
: 15/06/2015 günü 10:40 - 10:50 arası
1. Satış Günü
2. Satış Günü
: 10/07/2015 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ MEZAT SALONU - null
null / null
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1052 Ada No, 2 Parsel No,
Mücahitler Mah Mahalle/Mevkii, 76 Bağımsız Bölüm Betonarme karkas olarak
yapılmış bodrum, zemin ve 11 de normal kat olmak üzere toplam 15 katlı
mehmet karagülle işmerkezi 8. katındaki kuzey-doğu cepheli 76 nolu büro olup
halen bitişindeki 77 nolu büro ile ara duvarı kaldırılmak suretiyle dosya borçlusu
şirketin ofisi olarak kullanılmaktadır. Bina kaloriferli ve asansörlüdür.
Büro girişte soldaki sekreterlik ile solda ve karşıdaki L şeklindeki büyük bir salon
ile antreden sağa açılan koridordaki 2 odanın yanı sıra mutfak-çay ocağı ve wclavabodan oluşmaktadır. Büronun ıslak hacimleri seramik, salon ile odaların
zemini ise larninat parke kaplıdır. Mutfak tezgah üstü wc duvarları tavana kadar
fayanstır. Duvarlar kısmen taş kaplamalı, kısmende lüks kağıt kaplamalıdır.
Tavanlar bant şeklinde alçı asma tavanlı, spot aydınlatmalıdır. Pencere
doğramaları alüminyum olup çift camlı, kapılar ise amerikan kapıdır. Lüks inşaat
niteliğinde olup bina 3 yaşındadır. Yıpranma %4 olan büronun inşaat alanı brüt
85 m2dir.
TOPLAM BEDEL = 163.200,63 TL
Adresi
: Mücahitler Mah. 9 Nolu Cad. Mehmet Karagülle İş Merkezi
No:1, Kat.8 Büro No:76 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu
: Var, İnşaat tarzı imar planında ticaret yapı adasına
gelmektedir.
Kıymeti
: 163.200,63 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer: Dosyasındadır.
1. Satış Günü
: 15/06/2015 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 10/07/2015 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ MEZAT SALONU - null
null / null
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 1052 Ada No, 2 Parsel No,
Mücahitler Mah Mahalle/Mevkii, 77 Bağımsız Bölüm Mehmet karagülle
işmerkezi 8. katındaki kuzey-doğu cepheli 77 nolu büro olup halen bitişindeki 76
nolu büro ile ara duvarı kaldırılmak suretiyle dosya borçlusu şirketin ofisi olarak
kullanılmaktadır. Bina kaloriferli ve asansörlüdür.
Büro girişte soldaki sekreterlik ile solda ve karsıdaki L şeklindeki büyük bir salon
ile antreden sağa açılan koridordaki 2 odanın yanı sıra mutfak-çay ocağı ye wclavabodan oluşmaktadır. Büronun ıslak hacimleri seramik, salon ile odaların
zemini ise laminat parke kaplıdır. Mutfak tezgah üstü wc duvarları tavana kadar
fayanstır. Duvarlar kısmen taş kaplamalı, kısmende lüks kağıt kaplamalıdır.
Tavanlar bant şeklinde alçı asma tavanlı, spot aydınlatmalıdır. Pencere
doğramalan alüminyum olup çift camlı, kapılar ise amerikan kapıdır. Lüks inşaat
niteliğinde olup bina 3 yaşındadır. Yıpranma %4 olan büronun inşaat alanı brüt
105 m2dir.
TOPLAM BEDEL : 250.584,89 TL
Adresi
: Mücahitler Mah. 9 Nolu Cad. Mehmet Karagülle İş Merkezi
No:1, Kat.8 Büro No:77 Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar Durumu
: Var, İnşaat tarzı imar planında ticaret yapı adasına
gelmektedir.
Kıymeti
: 250.584,89 TL
KDV Oranı
:%18
Kaydındaki Şerhler : Diğer: Dosyasındadır.
1. Satış Günü
: 15/06/2015 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü
: 10/07/2015 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ MEZAT SALONU - null
null / null
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 3980 Ada No, 5 Parsel No,
Emek Mahalle/Mevkii, C Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm Emek mahallesinde
olup Nükhet Celal Ersoy caddesi ile Abdülkadir Aksu Bulvarının kesiştiği köşe
başındadır. Alinadi ünler bulvarının 100m batısında, abdülkadir aksu bulvar ile
nükhet celal ersoy caddesinde doğrudan cepheli olup ulaşımı elverişlidir. Anha
arter konumundaki bir bulvarda bulunması nedeniylede iş yeri açısmdan ticari
potansiyele de haizdir. Belediye ve imar sınırları dahilinde olup imar parselidir.
Hükümet konağına yaklaşık 3 km olup alt yapısı tamdır. Her türlü belediye ve
sosyal hizmetlerden fazlasıyla yararlanmaktadır. Taşınmazın olduğu yer modern
ve imarlı yapılan ile konut açısından da tercih edilen bölgeler arasında
bulunmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra serbest piyasa alım satım rayiçlerini de
göz önüne aldığımızda arsanın m2si 6.000 tidir.
Betonarme karkas olarak yapılmış bodrum zemin ve 7de normal kat olmak
üzere toplam 9 katlı Duisburg Sitesi C Blok 7. Katındaki (en üst) kuzey-batıgüney cepheli daire olup halen mesken olarak kullanılmaktadır. Daireye girişteki
antrenin sağında mutfak, oturma odası, solda salon ile karşı koridorda 4 yatak
odası ile kiler, banyo ve wc-lavabo bulunmaktadır. Dairenin dış cephesinde 2
adette balkonu mevcuttur. Apartman kaloriferli ve asansörlü merkezi sistem
ısıtma ve soğutmalıdır.
Islak hacimler granit seramik salon ve odaların zemini ise laminat parkedir.
Duvarları sedef yağlı boyalı tavanları alçı kartonpiyerli, bazı hacimler bant
şeklinde asma tavanlı spot ışıklandırmalıdır. Pencere doğramaları PVC olup çift
camlıdır. Mutfakta hazır mutfak montajlıdır. Mutfak tezgah üstü banyo ve wc
duvarları tavana kadar fayanstır, sitenin etrafı taş kaplamalı ihata duvarları ile
çevrili, bahçe bakımlıdır. Özel güvenlikli 1 salon ile 5 oda ve müştemilattan
oluşan mesken her yönüyle lüks inşaat niteliğindedir. Yaklaşık olarak 4-5
yaşında (Yıpranma %6) dairenin inşaat alanıda brüt 325m2 net kullanım alanı
ise 275 m2dir. Yapı yaklaşık maliyeti cetvelinin IV. Sınıf (B) grubu lüks konutlar
bedeli olan 730.00tl/m2 göz önüne alınarak bedeli:
TOPLAM BEDEL: 828.752,60 TL
Adresi
: Emek Mah. 3980 Ada 5 Parsel Duisburg Sitesi C Blok
7.Kat 13 Bb. Merkez / GAZİANTEP
Yüzölçümü
: 5.194,25 m2
Arsa Payı
: 45/2400
İmar Durumu
: Var, İnşaat tarzı Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Yapı Adası
Kıymeti
: 828.752,60 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer: Dosyasındadır.
1. Sarış Günü
: 15/06/2015 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü
: 10/07/2015 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ MEZAT SALONU - null
null / null
Satış şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıp
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/455 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 53573 www.bik.gov.tr
9X15
ANKARA
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

Sİ T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ