T.C. ÇAYELİ İCRA DAİRESİ’NDEN DÜZELTME İLANI
2012/318 ESAS
Çayeli İcra Müdürlüğünün 2012/153 Tal. sayılı dosyasından açık artırma usulü ile satışa
çıkarılan Rize İli Çayeli İlçesi Büyüktaşhane Mahallesi Rize Hopa Şosesi Mevkii, 52 ada, 18
parsel no'da kayıtlı 8 ve 9. bağımsız bölüm sayılı taşınmazların satışı için düzenlenen
04/12/2013 tarihli taşınmazın açık artırma ilanında 8 nolu bağımsız bölüm taşınmazın
özelliklerinde yazılı olan "meskenin duvarları içten ve dıştan sıvalı, boyalı" ibaresinin
"meskenin duvarları dıştan sıvalı, boyasız, içten sıvalı, boyalı" olarak düzeltilmesi, "kapı ve
pencere doğramaları ahşap doğrama ve cilalıdır. Salon ve odaların tabanları ahşap
döşeme, diğer kısımların tabanları ise seramiktir" ibaresinin "zemin kaplaması ahşap parke
ve fayanstır" olarak düzeltilmesi, "bağımsız bölüm %10 oranında eskimiştir" ibaresinin
"yapının ömrü ve mevcut durumu dikkate alındığında %10 oranında yıpranma payı
bulunmaktadır. Binanın dış boyasının olmaması, asansör ve kalorifer tesisatının yapılmamış
olması sebebiyle inşaat seviyesi %90’dır" olarak düzeltilmesi, 9 nolu bağımsız bölüm
taşınmazın özelliklerinde yazılı olan "meskenin duvarları içten ve dıştan sıvalı, dıştan boyalı,
içten boyasız" ibaresinin "meskenin duvarları dıştan sıvalı, boyasız, içten sıvasız boyasız"
olarak düzeltilmesi ilan olunur. (Düzeltme ilanı tebliğ edilemeyenlere İİK.nun 127 maddesi
(Bas›n: 7230- www.bik.gov.tr)
gereği tebligat yerine kaindir.)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/532 Esas
DAVALI: HÜSEYİN ZOZİKOĞLU- Ali oğlu -Nadaslık Köyü Merkez/MUŞ
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Muş İli
Merkez İlçesi Nadaslık Köyü 0 ada 365 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırmasız El Atma
Nedeniyle (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye
çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız ve ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine
karar verilmiştir. Duruşma Günü: 19/03/2014 günü saat: 11:30'da duruşmada bizzat hazır
bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın ilgili maddeleri
uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati yerine
(Bas›n: 7233- www.bik.gov.tr)
geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/12/2013
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/503 Esas
DAVALI: HASAN ALTINTAŞ - Hüseyin oğlu - Ziyaret Köyü- Merkez/MUŞ
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Muş İli
Merkez İlçesi Ziyaret Köyü 0 ada 201 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırmasız El Atma
Nedeniyle (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan tetkiklerde dava dilekçesinde adreslerinizin bildirilmediği ayrıca adres
araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Duruşma Günü: 19/03/2014 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın ilgili maddeleri uyarınca
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak
(Bas›n: 7231- www.bik.gov.tr)
üzere ilanen tebliğ olunur. 26/12/2013
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/511 Esas
DAVALILAR: 1- ABDULVAHİT AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
2- DERVİŞ AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez /MUŞ
3- CELAL AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
4- CEVDET AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
5- AZİZE ASLAN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
6- AYNUR AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
7- DEVRAN AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
8- ALİCAN AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
9- CAHİT AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
10- FARUK AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
11- ABDULMENAF AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
12- MUSTAFA AKIN- Yaygın Beldesi - Merkez/MUŞ
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Muş ili Merkez ilçesi
Yaygın Köyü 0 ada 58 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle (Bedel Tespit ve
Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde adreslerinizin bildirilmediği
ayrıca adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir. Duruşma Günü: 19/03/2014 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya
yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ
(Bas›n: 7236- www.bik.gov.tr)
olunur. 25/12/2013
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/585 Esas
DAVALI: SUNA FERAT- T.C Kimlik No: 32189171844
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Muş İli
Merkez ilçesi Konukbekler Köyü 0 ada 62 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Kamulaştırmasız El Atma
Nedeniyle (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan tetkiklerde dava dilekçesinde adreslerinizin bildirilmediği ayrıca adres
araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Duruşma Günü: 19/03/2014 günü saat: 11:45’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın ilgili maddeleri uyarınca
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak
(Bas›n: 7232- www.bik.gov.tr)
üzere ilanen tebliğ olunur. 26/12/2013
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

Mizanpaj 3