Ders Planı
Tezli Program
SEÇMELİ DERSLER
KOD
DERSİN ADI
T+U
KREDİ
AKTS
HUK 529
Finansal Kiralama
3+0
3
7,5
HUK 537
Finans Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 541
Ticari İşletme Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 542
İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ve İade
Kararlarının İcrası
3+0
3
7,5
HUK 543
Sporcu Sözleşmeleri
3+0
3
7,5
HUK 544
Anonim Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 545
Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Anlaşmalar
3+0
3
7,5
HUK 546
Uluslararası Taşımalarda Taşıyıcının Ziya ve
Hasardan Sorumluluğu
3+0
3
7,5
HUK 548
Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal ve Hizmetlerden
Doğan Sorumluluk
3+0
3
7,5
HUK 549
Fikri Haklar ve Hak İhlallerine Karşı Açılacak
Dava Türleri
3+0
3
7,5
HUK 550
Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri
3+0
3
7,5
HUK 587
Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 552
Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 553
Tapu ve Kadastro Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 554
İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı ve
Ticari İşletmenin Devri
3+0
3
7,5
HUK 555
Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali ve
Hükümsüzlük Davaları
3+0
3
7,5
HUK 556
Deniz Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları
3+0
3
7,5
1
HUK 557
Karşılaştırılmalı Sosyal Güvenlik Hukuku
Sistemleri ve Güncel Sorunları
3+0
3
7,5
HUK 558
Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 565
Kamulaştırmasız El Koymadan Doğan Hukuki
Sorunlar
3+0
3
7,5
HUK 570
Sosyal Yardım Hukukunda Güncel Sorunlar
3+0
3
7,5
HUK 583
Uluslararası Tahkim
3+0
3
7,5
HUK 589
Çevre Hukukunda Kirletenin Sorumluluğu
3+0
3
7,5
HUK 590
Özel Hukukta İspat Kuralları
3+0
3
7,5
HUK 591
Olaylarla Bireysel İş Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 592
Olaylarla Toplu İş Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 593
Deniz Alacakları ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar
3+0
3
7,5
HUK 594
Türk Özel Hukukunda Genel İşlem Şartları
3+0
3
7,5
HUK 595
Sosyal Sigortalar Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
21
52,5
Seçmeli derslerin toplam kredisi/AKTS
HUK 561
Seminer Dersi
0+1
0
7,5
HUK 563
Yüksek Lisans Tezi
0+6
0
60
Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi/AKTS
21
120
2
Tezsiz Program
KOD
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERSLERİ
DERSİN ADI
T+U
HUK 500
Genel Hukuk Kuramı
3+0
3
7,5
HUK 503
Özel Hukukun Temel Esasları
3+0
3
7,5
KREDİ
AKTS
SEÇMELİ DERSLER
KOD
DERSİN ADI
T+U
KREDİ
AKTS
HUK 529
Finansal Kiralama
3+0
3
7,5
HUK 537
Finans Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 541
Ticari İşletme Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 542
İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ve İade
Kararlarının İcrası
3+0
3
7,5
HUK 543
Sporcu Sözleşmeleri
3+0
3
7,5
HUK 544
Anonim Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 545
Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Anlaşmalar
3+0
3
7,5
HUK 546
Uluslararası Taşımalarda Taşıyıcının Ziya ve
Hasardan Sorumluluğu
3+0
3
7,5
HUK 548
Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal ve Hizmetlerden
Doğan Sorumluluk
3+0
3
7,5
HUK 549
Fikri Haklar ve Hak İhlallerine Karşı Açılacak
Dava Türleri
3+0
3
7,5
HUK 550
Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri
3+0
3
7,5
HUK 587
Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 552
Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 553
Tapu ve Kadastro Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 554
İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı ve
Ticari İşletmenin Devri
3+0
3
7,5
HUK 555
Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali ve
Hükümsüzlük Davaları
3+0
3
7,5
3
HUK 556
Deniz Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları
3+0
3
7,5
HUK 557
Karşılaştırılmalı Sosyal Güvenlik Hukuku
Sistemleri ve Güncel Sorunları
3+0
3
7,5
HUK 558
Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
HUK 565
Kamulaştırmasız El Koymadan Doğan Hukuki
Sorunlar
3+0
3
7,5
HUK 570
Sosyal Yardım Hukukunda Güncel Sorunlar
3+0
3
7,5
HUK 583
Uluslararası Tahkim
3+0
3
7,5
HUK 589
Çevre Hukukunda Kirletenin Sorumluluğu
3+0
3
7,5
HUK 590
Özel Hukukta İspat Kuralları
3+0
3
7,5
HUK 591
Olaylarla Bireysel İş Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 592
Olaylarla Toplu İş Hukuku
3+0
3
7,5
HUK 593
Deniz Alacakları ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar
3+0
3
7,5
HUK 594
Türk Özel Hukukunda Genel İşlem Şartları
3+0
3
7,5
HUK 595
Sosyal Sigortalar Hukukunda Güncel Gelişmeler
3+0
3
7,5
Seçmeli derslerin toplam kredisi/AKTS
HUK 562
Proje Dersi
Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi/AKTS
30
0+1
0
30
75
15
90
4
Download

Ders Programı