C.IV HAZİNE DAVALARI İSTATİSTİKLERİ
HAZİRAN- 2014
IV.I – HUKUK
DAVALARI
DERDEST (DEVAM EDEN)
DAVALAR
DAVANIN
HAZİNENİN
KONUSU
DAVACI OLDUĞU
DOSYA SAYISI
Haksız Fiilden Doğan Davalar
İhale Bedelinden Doğan Davaları
İstirdat Davaları
Kira Alacağı Davaları
Peşin Maaş Davası
Sebepsiz Zenginleşme Davaları
Delil Tespiti Davası
Dernek Feshi Davaları
Ecri Misil Davaları
Gayrimenkul Davalar
Gayrimenkul Miktar Düzeltme Davaları
Tapu İptal ve Tescil Davaları
Tapuda İsim Tahsisi Davaları
Gayrimenkul Tescil Davaları
Hizmet Süresinin Tespiti ve İhbar Kıdem Davaları
İtirazın İptali Davaları
Kadastro Tespitine İtiraz Davaları
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları
Acele Kamulaştırma Davaları
Kamulaştırmasız El Atma
Davaları
5
2
2
2
1
19
52
32
2
3
7
178
20
84
8
14
2605
13
5
Çeşitli
47
269
206
TOPLAM
3578
Tazminat Davaları
IV.2 - CEZA
DAVALARI
DERDEST (DEVAM EDEN) DAVALAR
DAVANIN
HAZİNENİN
KONUSU
DAVACI OLDUĞU
DOSYA SAYISI
Dolandırıcılık Davaları
10
Evrakta Sahtecilik Davaları
47
Görev İhmal Davaları
6
İdari Para Cezasına İtiraz Davaları
3
Hırsızlık ve Tefecilik
3
Zimmet Davaları
9
Kaçakçılık Davaları
448
Vergi Usul Kanununa Muhalefet Davaları
23
466-5271 Sayılı Kanuna Muhalefet Davaları
Diğer Davalar
1.362
24
1855
TOPLAM
IV.1.1 – HAZIRLIK
DAVALARI
DAVA KONUSU
DOSYA SAYISI
İcra Hazırlık Davaları
28
Ceza Hazırlık Davaları
76
Hukuk Hazırlık Davaları
40
TOPLAM
144
GENEL TOPLAM DOSYA SAYISI
TOPLAM DOSYA SAYISI
Hakkari Merkezdeki Davalar
3134
Yüksekova Malmüdürlüğü Davaları
2817
Şemdinli Malmüdürlüğü Davaları
150
Çukurca Malmüdürlüğü Davaları
46
TOPLAM
6147
Download

Günlük Bülten - Turkborsa.net