İLAN
T.C. TEKİRDAĞ AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2014/856 Esas
DAVALI
: HÜSEYİN PEKESEN
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve dava dilekçesi ile ön inceleme duruşma
günü ilanen tebligat yapılan “Kırıkkale ili, Delice ilçesi, Çatallı Malı/Köyü, Cilt no:l9. Hane no:39,
BSN:2I4, T.C. Kimlik No:40505137016, Haydar ve Günay’dan olma. 12/04/1992 Bağcılar doğumlu”
davalı HÜSEYİN PEKESEN’e tahkikat duruşma gününün de ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar
verilmiş olmakla;
“HMK. 147/2 maddesi gereğince 07/04/2015 günü saat 09:35’de geçerli bir özrünüz olmadan
mahkemede hazır bulunmadığını/ takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapıları
işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; ilan tarihinden itibaren 7 gün süre sonunda davalı HÜSEYİN
PEKESEN’e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın TDĞ-34107
Resmiilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Download

2 Mart 2015 İLAN T.C. TEKİRDAĞ AİLE MAHKEMESİNDEN