DÜZELTME İLANI
Tekirdağ Valiliği- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Tekirdağ İli, Saray İlçesi, 24 derslikli İmam Hatip Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihale edileceği ilan
edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda
düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. İlanın hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen
maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
:2015/26528
1 - İdarenin
a) Adresi
:Ertuğrul Mah.Mimar Sinan Cad.No:3
b) Telefon ve faks numarası
:2611159 2612326
c) Elektronik posta adresi :ç) [İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi :2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :Yayımlanmadı
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
:
3 - Düzeltilen [madde/maddeler ]
:İlanın 3/b Maddesi
Madde 3- İlanın
b)Tarih ve Saati : 14/04/2015- 10:30
olarak değiştirilmiştir.
Basın TDĞ- 46595
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Download

23 Mart 2015 DÜZELTME İLANI Tekirdağ Valiliği