TEKİRDAĞ MERKEZ İLÇE KIRMIZI ET
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
GENEL KURUL GÜNDEMİ
Tekirdağ Merkez İlçe Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin Olağan (mali) Genel Kurulu
aşağıdaki gündemle 27/02/2014 tarihinde saat 10:30 ‘da Birlik merkezinin 100. Yıl Mah.(alt yol)
şenkal sokak no:1 adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde
06/03/2014 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. Bütün üyelerimize
ilan olunur.
GÜNDEM
1)Açılış, yoklama, Divan teşekkülü, saygı duruşu ve istiklal Marşı.
2)2013 Yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.
3)2013 Yılı Denetim kurulu ve Y.M.Müşavir raporlarının okunması ve ibrası.
4)2013 Yılı Bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.
5)2014 Yılına ait tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma
yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
6)Üye üretici aidatlarının ve bağış miktarlarının belirlenmesi. Hayvancılık desteklemeleri
tebliğine göre üyeler adına destekleme işlemlerinin yapılması, Üyelik aidatları, İl Tarım Md’ ne
yatırılan dosya bedelleri ve üretici borçlarının desteklemelerden kesilmesi için görev süreleri
boyunca Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7)Bakanlık onayı ile değiştirilmesine izin verilen birlik tüzüğünün 2.maddesi ve birliğin adı
kısmının genel kurul tarafından görüşülmesi ve oylanması.
8)Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Huzur hakkı ve yolluklarının tespiti
9)Dilek, temenniler ve kapanış.
Şerif BAYKUT
Yönetim Kurulu Başkanı
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TADİLAT METNİ
Birliğin Adı:
Eski Hali: Tekirdağ Merkez İlçe Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Yeni Hali: Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Tüzüğün 2. Maddesi
Eski şekli
MADDE 2 Birliğin merkezi Tekirdağ merkez ilçesidir. Adres, 100. Yıl Mahallesi (alt yol) Şenkal
sokak No: 1 Tekirdağ’ dır.
Tüzüğün 2. Maddesi
Yeni sekli
MADDE 2 Birliğin merkezi Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesidir. Adres, 100. Yıl Mahallesi (alt yol)
Şenkal sokak No: 1 Tekirdağ’ dır
Basın TDĞ-176
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
www.bik.gov.tr
Download

Tekirdağ Merkez İlçe Kırmızı Et Üreticileri Genel Kurul