GÜNDEM KONULARI
1. Açılış ve Yoklama
2. Dönem İçindeki (01 Nisan – 30 Haziran 2014) Faaliyetlerin Arzı
a. İdari Konular
b. Personel Konuları
c. Hukuki Konular
d. İhale ve Satın Alma Konuları
3. 01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Tarihli Gelir-Gider Tablosu,
Bilanço ve Tasarruf tedbirlerinin Arzı
4. Karar Teklifleri,
5. Ortaklar Genel Kurulunca Uygun Görülecek Diğer Konuların Görüşülmesi,
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış.
Download

GÜNDEM KONULARI 1. Açılış ve Yoklama 2. Dönem İçindeki (01