06 Kasım 2014
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
OLAĞAN MALİ GENEL KURUL
ÇAĞRISI ve GÜNDEMİ
Türkiye Eskrim Federasyonunun Olağan Mali Genel Kurulu aşağıda belirlenen
gündem maddeleri gereğince 06 Aralık 2014 Cumartesi günü Holiday Inn Otel Tunus
Cad. No:7 Kavaklıdere - Ankara adresinde saat 10:00’da yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli
çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 07 Aralık 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Olağan Mali Genel Kurul duyuruları www.sgm.gsb.gov.tr ve www.eskrim.org.tr
internet adreslerinden yapılacaktır.
Üyelerin kayıt işlemleri Olağan Mali Genel Kurul günü 09:00 ile 10:00 saatleri
arasında yapılacak olup, kimlik ibraz etmek zorunludur.
Genel Kurul üyelerine ilanen duyurulur.
Saygılarımızla,
OLAĞAN MALİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Yoklama (Üyelerin kayıt işlemlerinin yapılması),
Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, gündemin okunması ve oylanması,
Yönetim Kurulunun 16.09.2012-31.10.2014 dönem faaliyet raporunun okunması,
müzakeresi ve oylanarak ibrası,
Denetim Kurulunun 16.09.2012-31.10.2012, 01.01.2013-31.12.2013 ve 01.01.201431.10.2014 dönem raporunun okunması müzakeresi ve oylanarak ibrası,
Federasyonumuzun 07.12.2014-07.12.2015 ve 08.12.2015-07.12.2016 yılları (2 yıllık)
tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması, gerektiğinde bütçe harcama
kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve
oylanması,
Taşınmaz veya taşınır mal alımı, satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi ile
uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi ve oylanması,
Dilek, temenniler ve kapanış.
Download

OLAGAN_MALI_GENEL_KURUL _CAGRISI_ve_GUNDEMI