TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU
OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEM
No : 1
Tarih : 07.08.2014
1- Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulumuzun 31/07/2014 tarihli kararı ile
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve
Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsünün ilgili maddeleri uyarınca Motosiklet
Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 30/09/2014 tarihinde Salı günü
Saat:10.00’da Büyükhanlı Park Otel (Çankaya mah. Simon Bolivar Bulvarı No:32
Çankaya) Ankara’da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere
yapılacaktır.
2- Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2.toplantı 01/10/2014 tarihinde
Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
3- Olağan Mali Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.tmf.gov.tr
adreslerinde yapılacaktır.
4- Olağan Mali Genel Kurul Üyelerine duyurulur.
Saygılarımızla
Türkiye Motosiklet Federasyonu
Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1-Toplantı için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2-Toplantının açılışı,
3-İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,
4-Olağan Mali Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,
(1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 yazman üye görevlisinin seçimi)
5-Olağan Mali Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi
verilmesi,
6-Gündemin okunması ve oylanması,
7-Başkanın Sunumu,
8-Yönetim Kurulunun 30/06/2013-31/12/2013 dönemi ile 01/01/2014-31/08/2014
dönemine ilişkin faaliyet raporu ve mali raporun okunması, görüşülmesi ve yönetim
kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
9-Denetim Kurulu’nun 30/06/2013-31/12/2013 dönemi ile 01/01/2014-31/08/2014
dönemlerine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
10-01/09/2014-31/08/2015 dönemi ile 01/09/2015-31/08/2016 dönemi bütçe tasarıları ve
faaliyet programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması ile gerektiğinde bütçe
harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
11-Taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde
bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde “Motonotik”
branşı içerisinde yer alan “Offshore” spor dalının Türkiye Motosiklet Federasyonuna
bağlanması ve bu konuya ilişkin işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
13-Dilekler ve Kapanış
Federasyon Adresi : Doğanbey mah. Hipodrom cad. Ankara Spor Salonu Gar Karşısı PK.06330 Gar / ANKARA / TURKEY
Tel: +09 312- 311 01 42
Faks: +09 312- 311 01 45
Download

Duyuru 1 Mali Genel Kurul Çağrısı ve Gündem