TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
Turkish Mountaineering Federation
4. MALİ GENEL KURUL DUYURUSU
Türkiye Dağcılık Federasyonunun 4. Mali Genel Kurulu 29 Kasım 2014 tarihinde
Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara Başkent Öğretmenevinde aşağıdaki gündem maddeleri
ile yapılacaktır.
29 Kasım 2014 tarihli 4. Mali Genel Kurul toplantısında karar yeter sayısı olan
çoğunluk sağlanamaz ise, 30 Kasım 2014 tarihinde Pazar günü saat 10:00’da aynı adres ve
aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
4. MALİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-09:00 -10:00 saatleri arasında delege kayıt işlemleri,
2-Açılış 10:15, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3-Başkanlık Divanının teşkili,
4-Gündemin okunarak oylanması,
5- Federasyon Başkanının konuşması,
6-Yönetim Kurulunun 01.10.2012 - 31.10.2014 dönemleri faaliyet raporunun okunması,
müzakeresi, oylanarak ibrası,
7-Denetleme Kurulunun 01.10.2012-31.10.2014 dönemleri faaliyet raporları ile bilanço ve
mali raporların okunması, müzakeresi, oylanarak ibrası ile bilanço ve mali raporların
kabulü,
8-01.11.2014-31.12.2016 yıllarını kapsayan (iki yıllık) yıllık faaliyet raporları ile tahmini
bütçelerinin okunması, müzakeresi ve oylanması ile Bütçe kalemleri arasında değişiklik
yapma, yeni fasıllar açma ve fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna
verilmesi,
9-Yönetim kurulunca SGM, Spor Toto ve vb. kuruluşlardan, sponsorlardan temin edilecek
kaynağın yanı sıra, gerektiğinde ilave para aktarma veya borçlanarak her türlü tesis inşa
etme, tadilat, onarım yapma, gerektiğinde bu tesisleri işletme, spor malzemesi alımı,
satımı, üretilmesi konularında iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki
verilmesine,
10-Ana statüdeki bazı maddelerin değişikliği ve bazı maddelerin eklenmesi önergelerinin
görüşülmesi, müzakeresi ve oylaması ile görüşülen ve eklenen veya çıkarılan maddelerin
resmi gazetede yayınlanması sırasında olası hataları giderme konusunda redaksiyon
yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
11- Dilek ve Temenniler - Kapanış
ADRES :
Başkent Öğretmenevi
Gazi Hastanesi Karşısı
Beşevler / ANKARA
Kayıt : 09:00-10:00
Download

SAYI :TDF/ - Spor Genel Müdürlüğü