İŞİTME CİHAZI İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Derneğimiz Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun 28 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’te Nippon Otel’de (Adres:
Topçu Caddesi No: 6 34437 Taksim - İstanbul) gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Yeterli çoğunluğun
sağlanmaması durumunda ise toplantı iki hafta sonra aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:
1.
Açılış ve saygı duruşu.
2.
Divan Başkanlığı ve heyetinin seçimi.
3.
Yönetim Kurulu’nun raporunun okunması ve görüşülmesi.
4.
Denetim Kurulu’nun raporunun okunması ve görüşülmesi.
5.
Yönetim Kurulu’nun ibrası.
6.
Denetim Kurulu’nun ibrası.
7.
İşitme Cihazı İthalatçıları Derneği Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması.
8.
Yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi.
9.
Yeni Denetim Kurulu’nun seçimi.
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış.
İşitme Cihazı İthalatçıları Derneği
Adına Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuzhan DEMİRHAN
Download

Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı