S.S. AKÇAŞEHİR KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI
KONYA
Kooperatifimizin2014yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıdakigündem maddelerini görüşmek
üzere22MART2015pazargünü saat 14.00’ deAziziye Kültür Merkezin’de ( Karatay Belediyesi karşısı)yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 29MART 2015Pazar günü aynı yer ve saatte toplantı yapılacaktır.
Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.
GÜNDEM
:
1- Açılış ve Yoklama,
2- Divan teşekkülü,
3- Yönetim kurulu raporu, Denetim kurulu raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması ve müzakeresi,
4- Yönetim kurulu raporu, Denetim kurulu raporu, Bilanço ve Gelir-Gider tablosunun oylanması
5- Yeni yıl üye aidatının tespiti ve tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
6- Yönetim kurulu ve Denetim kuruluna verilecek huzur haklarının belirlenmesi,
7- Dilek ve Temenniler,
8- Kapanış,
9- Kasım 2016 da teslim edilmesi planlanan 21 dairenin boş dolu kura çekimi
VEKALETNAME
S.S. AKÇAŞEHİR KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Kooperatifimizin 22MART 2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı olağan genel kurultoplantısına mazeretimnedeni ile
katılmadığımdan genel kurula beni temsilen …………………………………………………………………………………’i vekil tayin ediyorum.
Annem [ ]Eşim [ ]
Babam [ ] Kayınvalidem [ ]
VEKALETİ VEREN
ÜYE NO
:
ADI SOYADI :
Kayınbabam [ ] Oğlum [ ]
Kooperatif Ortağı [ ]
Kızım [ ]
:
İmza
NOT : Temsil eden 1163 sayılı yasa gereği kooperatif ortağı veya üyenin eşi ve birinci dereceden akrabası olabilir.
Download

ss akçaşehir konut yapı kooperatifi başkanlığı