GENEL KURUL İLANI
Türk Uyku Tıbbı Derneği Olağan Genel Kurulu, Novotel Kazlıçeşme Mh. Kenedy Cd. No:56
Zeytinburnu/ İstanbul adresinde, 18.01.2015 Pazar günü, saat 14.00’da üçte iki çoğunlukla aşağıda
yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa
25.01.2015 tarihinde, aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın tekrarlanacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur.
Prof. Dr. Murat AKSU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÜNDEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Divan Kurulu seçimi
2013-2015 dönemi faaliyet raporunun sunumu ve oylanması
2013-2015 Denetim Kurulu raporunun sunumu ve oylanması
Mali raporun okunması
Tahmini bütçenin sunumu ve onaylanması
Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
Dilek, temenniler ve kapanış.
Download

GENEL KURUL İLANI Türk Uyku Tıbbı Derneği Olağan Genel