S.S. YEġĠLBAĞ V. KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
G.M.K. BULVARI NO: 40 / 6 DEMĠRTEPE / ANKARA
Sayın Ortağımız;
YeĢilbağ V. Konut Yapı Kooperatifinin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı” aĢağıdaki
gündem maddelerini görüĢmek üzere, “18 / 05 / 2014 Pazar günü saat 10.00” da “ANKARA HAKĠMEVĠ,
TavuskuĢu Sokak, No: 18 Dikmen, Çankaya / ANKARA” adresinde yapılacak olup, davetiyeniz PTT
aracılığıyla tebligat adresinize iadeli-taahhütlü olarak gönderilmiĢtir.
Ancak, Genel Kurulumuzun "KAHVALTILI" olması önceden "rezervasyon" yapılmasını zorunlu
kıldığından dolayı, katılacak olup olmadığınızı en geç 14.05.2014 günü akĢamına kadar kooperatifimize
telefon veya e-mail yoluyla bildirmenizi önemle rica ederiz.
Tebligat adresinizde, e-mail ve telefon numaralarınızın herhangi birisinde bir değiĢik söz konusu ise
yeni adresinizi, telefon numaranızı kooperatifimiz telefonlarına veya e-mail adresimize derhal ve yazılı
olarak bildirmeniz ortaklarımızın menfaatleri gereği olduğu gibi Kooperatifin yönetilebilirliği açından da çok
önemli bulunmaktadır. Bu nedenle, iĢ bu mesajın elinize geçtiği andan itibaren fırsat bulduğunuz ilk anda
son ikametgah adresiniz, cep, ev ve iĢ telefonlarınız ile birlikte mutlaka en çok kullandığınız ve kısa vadede
değiĢme ihtimali en az olan e-mail adresinizi (hiç e-mail adresiniz yoksa ilk kez de olsa e-mail adresi alarak)
tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi de önemle rica ediyoruz.
Kooperatifimizin internette Resmi sitesi “www.yesilbagkonutlari.com” adresi üzerinden yayına
baĢlamıĢ olup, kooperatifimiz ve bulunduğu bölge ile ilgili güncel her türlü bilgiyi artık bu siteden rahatça
alabileceksiniz.
Kooperatif
yönetimine
normalde
kullandığınız
e-mail
adresinden
[email protected] adresine e-mail gönderebileceğiniz gibi söz konusu sitenin “Ana sayfa”
sının sağ üzerinde bulunan “Mesaj / Ġlan Gönder” butonunu tıklamanız halinde açılacak olan sayfa
üzerinden de e-posta sistemiyle “ [email protected] adresine rahatça e-mail göndermeniz
mümkün bulunmaktadır.
Bilindiği gibi Kooperatif Genel Kurulu tarafından alınan kararlar gereğince gününde ödenmeyen
ortaklık taksit ve aidatlarına “ödenmesi gereken tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süreye kadar” her
dönem için ayrı ayrı olmak üzere aylık % 5 oranında “gecikme cezası “ iĢletilmekte ve asıl alacak ile birlikte
kendilerinden tahsili yoluna gidilmektedir. Bu gibi ortaklarımızın yapılacak söz konusu “Olağan Genel
Kurul” tarihinden önce mutlaka Yetkili Muhasebe Bürosuyla (Orhan GÜLER Muhasebe Bürosu) irtibata
geçerek “ana borç” ve “iĢlemiĢ gecikme cezaları” ile toplam “güncel” borçlarının ne kadar olduğunu
öğrenmeleri ve Genel Kurul tarihinden önce mevcut borçlarını mutlak Ģekilde kapatmaları kendi menfaatleri
kadar kooperatifimizin de menfaatinedir.
Saygılarımızla, bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz. 15.04.2014
S.S. YeĢilbağ V. Konut Yapı Kooperatifi
Yönetim Kurulu Adına
Numan BÖLEK
Yetkili Muhasebe Bürosu:
Orhan GÜLER Muhasebe Bürosu (Bilgi için; Nursen Hanım)
Büro Tel: 0312-2297480 Büro Cep: 0507-861 00 08
Download

S.S. YEġĠLBAĞ V. KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ