T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ
2014/593 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mah, 690 Ada, 3 Parselde kayıtlı,
toplam 943,25 m2 olan ana taşınmazda 38/680 arsa paylı, 6 numaralı Bağımsız Bölüm taşınmazın tam hissesi
Özellikleri : Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen, bodrum kat, zemin kat ve üç normal katlı
ve kat alanlarında 4'er daireden oluşan, mimarlık hizmetlerine esas, III.sınıf A gurubu yapılardan olan ayrık nizam binanın ZEMİN katında bulunan satışa
konu 6 nolu bağımsız bölüm taşınmazda; giriş holü,üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon mahalleri bulunmakta olup yaklaşık 100m2 alanlıdır.
Binanın inşasında standart olduğu kabul edilen vasat malzemeler kullanılmış olup, bağımsız bölümün ıslak zemin döşemeleri seramik, oda zemin
döşemeleri ise ahşap parke malzeme ile kaplanmıştır. Müstakil kombili kaloriferli ısınma türündendir. Belediye alt yapı hizmetleri ve ulaşım imkanı olumlu
özellikte olan bölgedeki parseldir.
Adresi
: Bostancı Mah. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Togay Apt. No: 18 Kadıköy / İSTANBUL
Yüzölçümü
: 943,25 m2 yüzölçümlü olan ana taşınmazda satışa konu 6 nolu b. Bölüm taşınmaz bilirkişi raporuna göre yaklaşık 100 m2
alanlıdır
Arsa Payı : 38/680
İmar Durumu
: Kadıköy Belediye Başkanlığının 12.07.2012,1730956 sayılı yazısına göre;
11.05.2006 tasdik tarih, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve 18.02.2012 tarihli 1/1000 ölçekli plan notları tadilatına göre kısmen yolda kısmende
ayrık nizam, Max H: Serbest İrtifalı, TAKS:0,35, KAKS: 2,07 ve konut sahasında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih, 664 sayılı ilke kararı gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı
bulunması halinde uygulama esnasında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması gerekmektedir.
Kıymeti
: 270.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : 1. Satış Günü
: 25/07/2014 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü
: 19/08/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri
: ANADOLU ADALET SARAYI A BLOK 2.BODRUM KAT MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/593 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 36142 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2014/170
İLAN
İSTANBUL ANADOLU 17.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.
KONU : VESTA TEKNİK BİLİŞİM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin İflasın ertelenmesi
talebi hakkında.
Davacı VESTA TEKNİK BİLİŞİM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından
aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında verilen ara karar uyarınca;
Davacı VESTA TEKNİK BİLİŞİM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında iflasın
ertelenmesi davası açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İİK 158/1, 166/2 maddeleri gereğince 15 gün içinde davaya müdahale
ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 10/07/2014
günü saat 11.30'da yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği,
gıyaplarında da karar verilebileceği HMK 317/2 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.
ŞİRKET ADI: VESTA TEKNİK BİLİŞİM VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Sicil No: İTO 686934
B.: 36155 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/1729 ESAS
T.C. BALIKESİR 5. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda, Balıkesir Merkez, Subay Mahallesi, 85 Cilt, 8341 Sayfada, 167 Pafta, 1578 Ada, 1522 Parselde
kayıtlı binada, 50/866 arsa paylı, B Blok, 5. ve Çatı Arası Kat, (13) No'lu bağımsız bölümden ibaret olup, niteliği
"Mesken" dir. Ana taşınmazın arsası 1372,45 m2 dir. Ana taşınmazın vasfı "Bahçeli A ve B Bloklardan Oluşan Bir
Bodrum Bir Zemin Beş Normal Katlı Betonarme Apt." dır. Mahalli idarede Bahçelievler Mahallesi, 100.Yıl Teknik Lise
Caddesi, Serper Apartmanı B Blok No:22 Balıkesir adresinde kaindir.Satışa esas olan 5. ve Çatı Arası Kat (13) No'lu
bağımsız bölüm mesken 144,00 m2 alanlı olup, alt katı giriş, üç oda, salon, mutfak, banyo, WC ve üç balkondan
oluşmaktadır. Üst katı hol, iki oda, banyo ve büyük bir terastan oluşmaktadır. Daire giriş kapısı çeliktir. Dış doğramalar
ısıcamlı PVC doğrama, iç kapılar camlı ahşap doğrama, duvarlar alçı düzleme üzeri badanalı, ıslak hacimlerde fayans
kaplamalı, döşeme kaplamaları salon ve odalarda üzeri cilalı ahşap parke, ıslak hacimlerde karo seramik
kaplamadır.Dairenin alt katında giriş kısmı duvarları ahşap lambri ile kaplanmış olup, üst kata çıkış merdiveni de ahşap
kaplamalı ve ahşap korkulukludur.
İmar Durumu
: Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti
: 190.000,00 TL
KDV Oranı
: Satışa konu taşınmaz konut finansmanından kaynaklanması sebebiyle ihale alıcısından KDV
bedeli alınmayacaktır. Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü
: 24/07/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 21/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50
sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Teminat ihale esnasında elden verilebileceği gibi nakit olması halinde, müdürlüğümüz
Balıkesir Vakıfbank şubesi emanet kasa hesabı: TR820001500158007299179208 no'lu hesabına teminat adı altında,
dosya numarası belirtilerek yatırılabileceği, yatırılması halinde ise satış esnasında makbuzunun ibraz edilmesi gerekir.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Taşınmaz konut finansmanından kaynaklanması sebebiyle ihale alıcısından KDV bedeli
alınmayacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/1729 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 35791 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Sayı : 2014/180 Esas
T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı, ÇANKIZ IRMAK arasında mahkememizde
görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davalının maliki olduğu, Samsun İli, Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, 10960
Ada, 11 numaralı parsel sınırı ile kıyı kenar çizgisi arasında ve imar planında yol ve yeşil alan içeresinde kalan ağaç ve
duvarı Belediye Encümeninin 27/12/2013 tarih ve 659 sayılı kararıyla kamulaştırılmıştır.
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki yukarıda isim ve soyadı
yazılı davalıya tebligat yapılarak 15 gün içinde taşınmazda ki hisselerini anlaşma yoluyla Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığı satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazılı olarak bildirmeleri istenilmiş ise de; anlaşma
konusunda bir sonuç alınamadığından;
Mahkememize 2014/180 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesine davalı adına açılacak
hesaba yatırılacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
B.: 35762 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE TİCARET