2014/365 TLMT.
T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOTU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İI, Arnavutköy İlçe, 5717 Ada No, 2 Parsel No, Taşoluk Mahalle/Mevkii, 4
Bağımsız Bölüm 16 Cilt No ,1514 Sayfa No, A Blok, Zemin Kat,
Söz konusu taşınmazlar İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Öner
sokak No: 4 ve 6 mevkiinde 4 bloktan oluşan bir sitedir. Sitenin tüm blokları bahçeli ve ayrık nizamdır. A blok ve
B bloklar Bodrum kat + Zemin kat + 1.Kattan ibaret 3 katlıdır. Bloğun dış cepheleri akrilik boyalı olup, dış
kapıları döğme demirdir. Giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplıdır. Her katta
çift daire bulunmaktadır. Mevcut apartman 5 yıllıktır.
A ve B blokları Zemin kat 4 nolu bağımsız bölümler olan daire nitelikli taşınmazların dış
kapıları çelik olup, mevcut daireler 2 Yatak odası + Salon + Mutfak + (Banyo-WC) + Koridor + Giriş holü ve 2
adet Balkondan ibaret olup alanı 100.00 m2 civarındadır.. Dairelerin salon ve yatak odalarının yer döşemeleri
laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo-WC, Giriş holü, Koridor ve
Balkonların yer döşemeleri karo seramik, Banyo-WC duvarları tavana kadar karo fayans kaplıdır. Dairelerin iç
kapıları ahşap (Amerikan panel kapı), dış pencereler ve Fransız Balkonları PVC ve ısı camlıdır. Balkon
korkulukları paslanmaz alüminyumdur. Mevcut daireler kombi kaloriferli ve doğalgazlıdır. Satışa konu
taşınmazın konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade
edecek konumda civarın talep gören Konut alanında kalmaktadır.
Adresi
: Fevzi Çakmak Mahallesi, Öner sokak No: 4 ve 6 Arnavutköy/ İstanbul
İmar Durumu
: Amavutköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 12.03.2014
tarih ve 78113197-310.05 [IMP4767] 189501-GD:2863 sayılı yazılarında:
Arnavutköy ilçesi, Taşoluk 5717 ada, 2 parsel 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve
Çevresi Uygulama İmar Planında E: 0,50 Hmaks: 2 kat Konut alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır.
Denilmiştir.
Kıymeti
: 140.000,00 TL
KDV Oranı
: KDV kanunun 17/ş maddesi gereğince KDV den muaftır
Kaydındaki Şerhler
: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü
: 02/03/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 30/03/2015 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri
: Gaziosmanpaşa Adliyes Ek Bina 5. İcra Müdürlüğü 2 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 5717 Ada No, 2 Parsel No, Taşoluk Mahalle/Mevkii, 4
Bağımsız Bölüm 16 Cilt No , 1522 Sayfa No , B Blok, Zemin Kat,
Söz konusu taşınmazlar İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Öner
sokak No:4 ve 6 mevkiinde 4 bloktan oluşan bir sitedir. Sitenin tüm blokları bahçeli ve ayrık nizamdır. A blok ve
B bloklar Bodrum kat + Zemin kat + 1.Kattan ibaret 3 katlıdır. Bloğun dış cepheleri akrilik boyalı olup, dış
kapıları döğme demirdir. Giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplıdır. Her katta
çift daire bulunmaktadır. Mevcut apartman 5 yıllıktır.
A ve B blokları Zemin kat 4 nolu bağımsız bölümler olan daire nitelikli taşınmazların dış
kapılan çelik olup, mevcut daireler 2 Yatak odası + Salon + Mutfak + (Banyo-WC)+ Koridor + Giriş holü ve 2
adet Balkondan ibaret olup alanı 100.00 m2 civarındadır.. Dairelerin salon ve yatak odalarının yer döşemeleri
laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar kartonpiyerilidir. Mutfak, Banyo-WC, Giriş holü, Koridor ve
Balkonların yer döşemeleri karo seramik, Banyo-WC duvarları tavana kadar karo fayans kaplıdır. Dairelerin iç
kapıları ahşap (Amerikan panel kapı), dış pencereler ve Fransız Balkonları PVC ve ısı camlıdır. Balkon
korkulukları paslanmaz alüminyumdur. Mevcut daireler kombi kaloriferli ve doğalgazlıdır. Satışa konu
taşınmazın konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade
edecek konumda civarın talep gören Konut alanında kalmaktadır.
Adresi
: Fevzi Çakmak Mahallesi, Öner sokak No: 4 ve 6 Arnavutköy / İstanbul
İmar Durumu
: Arnavutköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 12.03.2014
tarih ve 78113197-310.05 [1MP4767] 189501-GD:2863 sayılı yazılarında: Arnavutköy ilçesi, Taşoluk 5717 ada,
2 parsel 14.06.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama imar Planında E:
0,50 Hmaks: 2 kat Konut alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır. Denilmiştir.
Kıymeti
: 140.000,00 TL
KDV Oranı
: KDV kanunun 17/ş maddesi gereğince KDV den muaftır
Kaydındaki Şerhler
: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü
: 02/03/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü
: 30/03/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Bina 5. icra Müdürlüğü Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin, edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.. Alacak konut finansman kredisinden kaynaklı olduğundan
dosyamızdan yapılacak satış "5582 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına eklenen ş bendi uyarınca KDV'den muaftır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2014/365 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 6274 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2012/327 TLMT.
T.C. ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tekirdağ ili, Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi, Motor Yerleri Mevki, 2467 parsel sayılı 7.732,37
m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz, imar planında Ergene-2 Islşah Organize Sanayi Bölgesi sınırları
içerisinde TAKS:0,55, KAKS:0,70 sanayi alanı içerisinde bulunmaktadır. Tapu kayıtlarında her ne kadar
taşınmaz arsa vasfında olsa da arsa üzerinde, 40 mt. genişliğinde, 90,40 mt. uzunluğunda betonarme temele
sahip, betonarme prefabrik kolon ve çatı makasından imal, 2.929,00 m2 zemin kat ve 256,00 m2 asma kata
sahip toplam 3.185,00 m2 inşaat alanına sahip sanayi yapısı bulunmaktadır. Yapı ruhsat tarihi 10.12.2003'tür.
Yapının asma katlı bölüm hariç zemin kaplaması beton olup, asma katın bulunduğu bölümün zemin katın zemin
kaplaması seramik, duvarları plastik boyalı, tavanları taş yünü asma tavandır. İç kapılar ahşap pres kapıdır.
1.normal katın zemin kaplaması seramik, duvar kaplaması kara sıva olup tavan kaplaması ve iç kapıları
bulunmamaktadır. Asma katın dış cephe doğramaları PVC'dir. Yapının çevresi saha betonu kaplı olup
çevresinde duvar örülüdür. Taşınmaz Ergene ilçesi sınırları içerisinde, E-5 karayoluna yakın, Sabak Yatak
fabrikası karşısında çevresinde sanayi tesislerinin ve sanayi tesis inşaatlarının devam ettiği bir konumda
bulunmaktadır.
Tapu senedine göre Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Ulaş Köyü, Motor yerleri Mevkii, F19d05b pafta, 2467 parselde
bulunan 7.732,37 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmazın ve üzerinde bulunan tek katlı ve asma katlı
sanayi yapısının değerinin;
1- Arsa Değeri: Arsanın konum itibarıyla yola yakınlığı, ulaşım kolaylığı çevresinde sanayi yapılarının
bulunması, piyasada yapılan araştırma, arsanın ilçe ve belde merkezine yakınlığı, imar durumu, muhiti ve
çevresi göz önünde bulundurulduğunda m2 fiyatının 200,00 TL,toplam fiyatının ise 7.732,37 m2 x 200,00 TL =
1.546.747,00 TL
2- Yapının Değeri: Arsa üzerinde bulunan sanayi yapısının her ne kadar yapı ruhsatında III/A olarak
belirlense de yapı sınıfının 2/C (Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve
çelik yapılar grubuna girdiği, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ göre II/C olup birim
maliyet tutarı 400,00 TL/m2'dir. Arsa üzerinde bulunan 3.185,00 m2 yüzölçümüne sahip inşaatı tamamlanmış
asma katı da bulunan tek katlı sanayi yapısının yıpranma payı da dikkate alınarak değerinin
3.185,00 m2 x 400,00 x 0,80 = 1.019.200,00 TL,
Arsa ve bina toplam fiyatı ise 1.546.747,00 TL + 1.019.200,00 TL = 2.565.947,00 TL (İki milyon beş yüz
altmış beş bin dokuz yüz kırk yedi Türk Lirası)
Adresi
: Ulaş Mahallesi, Motor Yerleri Mevkii Ergene / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü
: 7.732,37 m2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: İnşaat tarzı Ergene-2 Islşah Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde
TAKS:0,55, KAKS:0,70 sanayi alanı içerisinde bulunmaktadır.
Toplam Kıymeti
: 2.565.947,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: 05/02/2014 tari ve 3012 yevmiye nolu beyan: İmar Düzenlemesine Alınmıştır.
Ve Tapu Kaydındaki Diğer Bilgiler
1. Satış Günü
: 03/03/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satıp Günü
: 30/03/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri
: Tekirdağ Yolu Üzeri Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi binası Mezat Salonu
Çorlu/Tekirdağ
Taşınmazın Satışına İlişkin Özel Hususlar:
(İhaleye iştirak edeceklerin Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünde öngörülen nitelik ve
koşulları taşıması gerekmekte olup ihaleye iştirak edecek katılımcılar, bu nitelik ve koşullara sahip olarak,
bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.): Satışa konu taşınmazın bulunduğu Ergene 2
Organize Sanayi Bölgesi "karma" organize sanayi bölgelerinden olup, bu gayrimenkul 4562 Sayılı OSB Kanunu
ve Uygulama Yönetmeliği Hükümlerine tabidir. Satışa iştirak edeceklerin OSB Kanunu hükümleri gereği mal ve
hizmet üretimine yönelik sanayi tesisi kurma amacını taşıması, kuracağı ve/veya işleteceği tesisin OSB
Uygulama Yönetmeliği 101. maddesinde yazılı kurulamayacak tesislerden olmaması ve 102. maddede yazılı
temel vasıfları taşıması gerekmektedir. Satışa katılmayı düşünen alıcılar, satış tarihinden önce Ergene 2
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne müracaat ederek yatırımlarının uygun olup olmadığını
öğrenebileceklerdir. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15.maddesi (Değişik fıkra: 23/10/20085807 S.K./3.md.) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların
borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının
öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi
alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer
verilir." (Ek fıkra: 23/10/2008-5807 S.K./3.mad) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi
alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip
gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya
vermek zorundadır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 109.Maddesi: Katılımcıların borcundan
dolayı satışına karar verilen gayri menkullerin icra yoluyla satışı halinde OSB'nin kuruluş protokolünde
öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir. Satış ilanında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı
niteliklerine de yer verilir.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Teminatlar Müdürlüğümüz Vakıfbank
TR090001500158007290495918 No'lu hesabına yatırılabilir. Teminatlarını bankaya yatıranların makbuzunun
ibrazı ile ihaleye katılması mümkündür. İhaleye katılanların çekilmeleri halinde dosyaya ibraz edecekleri
kendilerine ait hesap(Iban) numaralarına teminatlar Havale/EFT edilecektir. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/327 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e kargılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 6782 www.bik.gov.tr
Download

T.C. ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ