12
+
2 EYLÜL 2014 SALI
T.C. ÇORLU 1. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/58 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, Yenice Köyü, 223 Ada No, 7 Parsel No,
Arsa vasıflı taşınmaz Trakya Birlik yağ fabrikası arkasında, Çorlu - Yenice yoluna uzak, yol
bağlantısı toprak yolla yapılabilen, altyapısı olmayan bir konumda yer almaktadır.
Adresi
: Yenice Beldesi Merkez Mahallesi Çorlu/TEKİRDAĞ
Yüzölçümü
: 356,10 m2
İmar Durumu
: İkiz ayrık nizam 0,25/0,50 iki kat konut alanında bulunmaktadır.
Kıymeti
: 26.707,50 TL
KDV Oram
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü
: 15/10/2014 günü 11:30-11:40 arası
2. Satış Günü
: 11/11/2014 günü 11:30- 11:40 arası
Satış Yeri
: 1. İcra Müdürlüğü 2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tekirdağ İl, Çorlu İlçe,Yenice Köyü, 223 Ada No, 8 Parsel No, Arsa
vasıflı taşınmaz Trakya Birlik yağ fabrikası arkasında, Çorlu - Yenice yoluna uzak, yol
bağlantısı toprak yolla yapılabilen, altyapısı olmayan bir konumda yer almaktadır.
Adresi
: Yenice Beldesi Merkez Mahallesi Çorlu/TEKİRDAĞ
Yüzölçümü
: 355,30 m2
İmar Durum
: İkiz ayrık nizam 0,25/0,50 iki kat konut alanında bulunmaktadır.
Kıymeti
: 26.647,50 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü
: 15/10/2014 günü 11:50- 12:00 arası
2. Satış Günü
: 11/11/2014 günü 11:50- 12:00 arası
Satış Yeri
: 1. İcra Müdürlüğü
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın ayından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/58 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
15/08/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 54929
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. ÇERKEZKÖY İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2014/365 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Özellikleri
:Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar Köyü, 16 cilt, 1540 sayfa, 156 ada,
11 Parsel. 491,00 m2 arsa üzerinde 116/3096 arsa paylı 3.Kat 13 nolu bağımsız bölüm
mesken cinsinde taşınmaz. Bilirkişi Kıymet Takdiri Raporunda Belirtilen Özellikleri: Bodrum kat+Zemin kat (Asma katlı)+6 Normal katlı B.A. yapı tarzında inşa edilmiş binanın
3. katındadır. Mesken salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol ve koridordan ibarettir.
Mesken 120 metrekare alanlıdır. Salon ve oda zeminleri laminat parke ile ıslak hacimler
seramik ile kaplıdır. Duvarlar saten, tavanlar tavan boyalıdır. Kartonpiyerlidir. Pencereler
PVC, iç kapılar amerikan, giriş kapısı çeliktir. Kalorifer boruları çekilmiş radyatörler
takılmamıstır.
Adresi
:
Fatih
Sultan
Mehmet
Mah.
Terzi
Sok.
No:62
Kızılpınar/Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Kıymeti
: 80.000,00 TL
KDV Oranı
:%1
1. Satış Günü
: 16/10/2014 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü
: 14/11/2014 günü 14:50 -15:00 arası
Satış Yeri
: Çerkezköy İcra Müdürlüğü-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir.Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/365 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
22/08/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 55129
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. DİDİM(YENİHİSAR) İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2012/2727 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adetli, önemli özellikleri:
Taşınmaz Özellikleri
: Aydın İI, Didim İlçe, 1846 Parsel, Akbük ky. (Mahallesi)
Çamtepe Mevkii, Zeytinlik vasfında olup, dere yatağında çukurda bulunmaktadır. Üzerinden
yüksek gerilim hattı geçmekte, Planlar incelendiğinde yüksek gerilim hattının planlanan park
alanının üzerinden geçtiği, Üzerinde zeytin ağaçları çalılık ve otluk bitki örtüsüne sahiptir.
Çevresel Özellikleri
: Akbük şehir merkezine 2 km mesafede olup, Akbük
Yeşil Mandalya sitesi yanındadır.Belediye ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmamaktadır.
Parsel yollan kısmen açılmıştır.
Adresi
: Akbük Yeşil Mandalya Sitesi Yanı Didim / AYDIN
Yüzölçümü
: 27.000 m2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: Yok , Aydın Muğla Denizli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
revizyonu kapsamında Kentsel Yerleşik Alan içerisinde (yaklaşık) kalmakta olup, uygulama
imar planı ve nazım imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti
: 2.025.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : M:teaş genele müdürlüğünün kısmı irtifak hakkı vardır.
1. Satış Günü
: 08/10/2014 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü
: 03/11/2014 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri
: İtfaiye toplantı salonu, Otogar karşısı DİDİM
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir.Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2727 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
19/08/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 55199
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Download

122 eylül 2014 salı