T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. KARŞIYAKA 4. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/892 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesi 4067 ada 14 parsel sayılı 1320,00 m2 yüzölçümlü "KARGİR İŞHANI" nitelikli ana gayrimenkulde, 100/2000 arsa paylı borçlu
adına kayıtlı kat mülkiyeti kurulmuş olan yapının Üst zemin katında yer alan, 18 bağımsız bölüm numaralı "ASMA KATLI ATÖLYE" niteliğindeki taşınmaz.
Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesi Atatürk Oto Sanayi sitesinde tasdikli mimari projesine göre 4067 ada 14 parsel üst zemin kat 18 bağımsız bölüm numaralı "ASMA KATLI ATÖLYE"
olarak kat mülkiyeti tesis edilmiş olan işyeri 12. Sokak 440 kapı nolu Auto King adlı firma tarafından kullanılmaktadır. Borçlu tarafından ise 13. Sokak alt zemin kat 450 kapı nolu
projesinde 8 b.b. no olan işyeri kullanılmaktadır. Sanayi sitesi yönetiminde yapılan inceleme ve Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemede alt zemin ile üst zemin arasında fiili
kullanım açısından değişiklik olduğu görülmüştür. Tapu müdürlüğünde ilgili projenin üzerindeki bağımsız bölümlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu verilere dayanılarak yer
tespiti net bir şekilde yapılamadığından ileride trampa riski de bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Değerleme konusu işyerinin gerek projesine göre tescilli olan 18 b.b. nolu asma
katlı atölye ve gerekse fiilen kullanılan 8 b.b. nolu asma katlı atölyenin yaklaşık bürüt normal katının 70 m2, asma katının bürüt 40 m2 olmak üzere toplam 110 m2 kullanım alanlı
olduğu tespit edilmiştir. Ancak şu anda kullanılan 8 b.b. nolu işyerinde asma kat mevcut değildir. Fiilen borçlu tarafından kullanılan 8 b.b. nolu işyerinde oto servis hizmeti
yapılmakta olduğu görülmüştür. Söz konusu dükkanın bulunduğu A.O.S. ulaşıma kolay noktada olup, kamu kurum ve kuruluşlarına, ticaret merkezlerine yakın konumdadır.
Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İmar Durumu: Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.10.2013 tarih R.1675367sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 01.12.1983 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mevzi İmar Planında ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 650.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 24/11/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü: 24/12/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesi 4067 ada 14 parsel sayılı 1320,00 m2 yüzölçümlü "KARGİR İŞHANI" nitelikli ana gayrimenkulde, 100/2000 arsa paylı borçlu
adına kayıtlı kat mülkiyeti kurulmuş olan yapının Üst zemin katında yer alan, 19 bağımsız bölüm numaralı "ASMA KATLI ATÖLYE" niteliğindeki taşınmaz.
Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesi Atatürk Oto Sanayi sitesinde tasdikli mimari projesine göre 4067 ada 14 parsel üst zemin kat 19 bağımsız bölüm numaralı "ASMA KATLI ATÖLYE"
olarak kat mülkiyeti tesis edilmiş olan işyeri 12. Sokak 441 kapı no'lu Auto King adlı firma tarafından kullanılmaktadır. Borçlu tarafından ise 13. Sokak alt zemin kat 451 kapı no'lu
projesinde 9 b.b. no olan işyeri kullanılmaktadır. Sanayi sitesi yönetiminde yapılan inceleme ve Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemede alt zemin ile üst zemin arasında fiili
kullanım açısından değişiklik olduğu görülmüştür. Tapu müdürlüğünde ilgili projenin üzerindeki bağımsız bölümlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu verilere dayanılarak yer
tespiti net bir şekilde yapılamadığından ileride trampa riski de bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Değerleme konusu işyerinin gerek projesine göre tescilli olan 19 b.b. nolu asma
katlı atölye ve gerekse fiilen kullanılan 9 b.b. nolu asma katlı atölyenin yaklaşık bürüt normal katının 70 m2, asma katının bürüt 40 m2 olmak üzere toplam 110 m2 kullanım alanlı
olduğu tespit edilmiştir. Fiilen borçlu tarafından kullanılan 9 b.b. nolu işyerinde oto servis hizmeti yapılmakta olduğu görülmüştür. Söz konusu dükkanın bulunduğu A.O.S. ulaşıma
kolay noktada olup, kamu kurum ve kuruluşlarına, ticaret merkezlerine yakın konumdadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İmar Durumu: Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.10.2013 tarih R.1675367sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 01.12.1983 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Atatürk Oto Sanayi Sitesi Mevzi İmar Planında ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 650.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 24/11/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü: 24/12/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu
vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/892 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/09/2014
Banka Hesap Bilgileri: T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Adalet Sarayı Şubesi
IBAN No: TR140001500158007265092207
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
2014/787 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Tapu kaydı: İzmir Karşıyaka Şemikler mah. 463 cilt, 45737 sayfa, 9814 ada, 32 parsel, 1.219,00 m2 yüzölçümlü, 3. kat, 10
no.lu bağımsız bölüm 121/2400 arsa paylı MESKEN
Adresi: 6470/3 sk. No.1 Bahribey Apt. Kat.3, D.10 Karşıyaka BOSTANLI İZMİR
Yüzölçümü: net 190 m2, 223 m2 brüt
Arsa Payı: 121/2400
İmar Durumu: Karşıyaka Şemikler mah. 1434 plan, 9814 ada, 32 parsel sayılı gayrimenkul, üç yola cepheli parsel
konumunda olup; blok nizam, 6436/2 sk cephelerinden 5.00’er m. Diğer yol tarafından 3.00 m. Bahçe mesafeli 5 katlı konut
adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde 2011 yılı ruhsatlı bina bulunmaktadır.
Özellikleri: Satışı yapılacak taşınmaz: Her katta 4 dairesi olan 5 katlı yeni yapılan (2011 yılı inşaat ruhsatlı) apartmanının
3. katında yer almaktadır. Apartman asansörlü kaloriferli olup doğalgazlıdır. Zemin katı dükkan, diğer katlar mesken,
bodrum otopark, sığınak, depo vb. Şeklinde dizayn edilmiştir. Binanın zemin katında Finansbank ve Pehlivanoğlu market
bulunmaktadır. Daire-mesken şeklinde olan taşınmaz (4+1), 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet ve hol,
antre ve balkon bölümleri şeklindedir. Meskenin ruhsat tarihi 09/11/2012/13483-dür. Girişe göre 3. kat sağ dairedir. Dış
doğramalar PVC, çift cam+ panjur şeklindedir. Odalar ve salon ahşap parke, diğer kısımlar, hol ve ıslak alanlar seramik
şeklinde olup komple mutfak granit tezgah altı ve üstü ahşap kaplama dolap şeklindedir. Mutfak dolap ve tezgahları
karşılıklı şekilde dizayn edilmiştir. İç doğramalar ahşap, dış doğramalar çift cam+alüminyum+panjur şeklinde dizayn
edilmiştir. İç ahşap dizayn kapı, dolap, vestiyer vb. Mobilya imalat tarzında tüm bina ve dairede olduğu gibi güzel yapılmıştır.
Tavanlara kartonpiyer ve spot şeklinde alçı dizaynlar, dekorlu tavanlar yapılmıştır, banyoda klozet+hilton lavabo+küvet+
duş kabin olup ayrıca da ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik +kaplama şeklindedir. Bina yeni bina olup güzel
kullanışlı iyi malzeme ve işçilikle yapılarak dizayn edilmiştir. Alan olarak da geniş ve rahat kullanım alanlıdır. Belediye
hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır.
Kıymeti: 650.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 25/11/2014 günü 09:45 - 09:55 arası
2. Satış Günü: 22/12/2014 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri: 1717 sk. no.82/C Vakıf İşhanı Karşıyaka Adliye ek bina 3. kat. 4. İcra Müdürlüğü Karşıyaka İZMİR
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. (Teminat, T.Vakıflar Bankası Karşıyaka/İzmir Şubesi'nin TR 100001500158007290493572 no'lu
hesabına yatırabilir.) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir. KDV oranın değişmesi halinde belirtilen yeni oran üzerinden yatırılacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/787 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7- İİK.'nun 127.md. gereğince, İşbu satış ilanının, gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan ilanı, tapuda adresi
olmayanlar ve tüm ilgiler için, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunmasına, ilan olunur. 01/10/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 64156- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 64525- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

kahramanmaraş grup yarışması programı