T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/178 TLMT.
Borçlu firmaya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli/kanuni rehinli bulunan ve aşağıda gemi
sicil kaydı, kıymeti ve satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen gemi
satılacaktır.
1- İİK. 127 MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Tüm ilgililere ve alakadarlara gönderilen
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ
olunur.
2- İİK. 151. 142. MD. GÖRE SIRAYA ŞİKAYET VE İTİRAZ: Uygulama aykırılığı nedeniyle,
alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK 138 md cümlesinde ipotek
alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek, İİK 142 md göre şikayet
veya itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz
etmeleri İİK 83, 100, 142, 151, MK 789, 777 md. göre ayrıca ilanen tebliğ olunur.
3- SATILACAK GAYRİMENKUL HÜKMÜNDE GEMİNİN SİCİL KAYDI:
A- GEMİ SİCİL KAYDI VE GENEL ÖZELLİKLERİ: Gemi Adı: M/Y PHEROUSA, Klası:
BUREAU VERITAS & MCGA, Cinsi: TİCARİ YAT OLACAK ŞEKİLDE, Sahibi: RENO
DEVELOPMENT LTD, İnşacı: NEREIDS YACHTS, Sicil No: İnşa Sicili-1251, İnşa Yeri: PIRLANT
YAT ÇEKEK VE HALICILIK İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. TERSANESİNDE İNŞA
EDİLMEKTEDİR.
Geminin Bulunduğu Yer: Pırlant Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi, Aydıntepe Mah. Sahil
Yolu Cad. Billur Sok. No: 6 Tuzla, İstanbul.
B- GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Geminin Cinsi: Motor Yat (Twin Screw Diesel Yacht), Boy (LOA): 67,37 m, Eni: 12,00 m,
Derinlik: 6,26 m, Draft: 3,75 m, Displacement (Tam Yüklemede): 1350 Ton, Yakıt Kapasitesi:
224 m3, Tatlı Su Kapasitesi: 53 m3, Ballast Kapasitesi: 9,7 m3, Maksimum Hız: 16,00 knots,
Seyir Hızı: 13,00 knots, Ekonomik Hız: 10,00 knots, Seyir Mesafesi - Range @ 14 Knot: 7000
Deniz Mili - Range @ 13,5 Knot: 7400 DM, Range @ 13 Knot: 8300 DM, Range @ 10,5 Knot:
12300 DM, Ana Makine: CATERPILLAR/C9, Stabilizatör: CMC Marine, Baş Üstü Vinci:
OPACMARE (Boat Crane & Davits/2x2500kg)
C- GEMİNİN GENEL DURUMU: Yukarıda özellikleri belirtilen gemi, inşa halinde olup gemi
üzerinde bilirkişilerce yürütülen incelemede baş üstü baş kasara donanımlarının durumları
gözlendiğinde babaların ve halat loçalarının monte edildiği, güverte makineleri montaj
aşaması olarak baş üstü servis vinçleri "OPACMARE" montaj ve bağlantılarının
tamamlandığı, devreye alma/test aşamasına geldiği, çelik tekne inşaatının köprü üstü dahil
tamamlandığı köprü üstü bir kısım mobilya/doğrama işlerinin başlatıldığı fakat
tamamlanmadığı, gemide çalışan jeneratör olmadığı ancak tersane bağlantısı ile geminin
aydınlatıldığı, ana makinelerin monte edildiği, jeneratörlerin "2 adet jeneratör"
kutusu/konteyneri içinde olduğu, seyir esnasında geminin yalpaya düşmesini önleyen
stabilizatörlerin "CMC MARİNE" yerlerine monte edildiği, finlerinin (kanatlarının)
bağlanmadığı, PHEROUSA isimli nataman geminin/yapının genel durumu itibariyle henüz
"gemi" vasfını kazanmadığı ve karadaki (kızak üzerindeki) yapı vasfında olduğu tespit
edilmiştir. Dünya pazarındaki eşdeğer gemi inşa piyasası, sac ve ekipmanların kalite ve
kondisyonları, gemiye ait yukarıda belirtilen özellikler, gemi üzerine monte edilmiş makine
ve cihazlar dikkate alınarak toplam değeri hesaplandığında: (Satılacak geminin kıymeti, 31
Ocak 2013 günü TCMB döviz efektif satış kuru - EUR/TRY: 2,3938- üzerinden tespit edilmiştir.)
Kıymeti: 8.378.300,00 TL
1. Satış Günü: 20/01/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü: 17/02/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri: İstanbul Anadolu Adliyesi Mezat Salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/178 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 05/11/2014 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
(Bas›n: 79412- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 24. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/5147 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/11/2014
1. İhale Tarihi: 24/12/2014 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2. İhale Tarihi: 14/01/2015 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri: İzmir adliyesi zemin kat d3 BLOK 24 nolu oda
Menkulün görüleceği yer: Gürol Bakır Yediemin Deposu - 694 Sok. No: 8 Gaziemir
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
60.000,00
1 %18 35KEE16 Plakalı, 2010 Model, MERCEDES Marka, 906
Tipli, Rengi Beyaz, beyaz renkli mercedes benz 2010
model sprinter 315CD1N1 Araç sınıfı kamyonet
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
(Bas›n: 79366- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

79412-79366