GÜNCEL
30 Haziran 2014 PAZARTESİ
Editör: Hüseyin GÜNDOĞDU
İftarda sigara kalbe zararlı
İlik beklerken parmağı kesildi
Ayçekirdeği tok tutuyor
Kalp-Damar Cerrahı Prof. Dr. İhsan Bakır, “İftarda
aç karnına ve sahurda yatmadan önce içilen
sigara sadece kalp hastalarında değil sağlıklı
kişilerde bile ani kalp krizlerine yol açabilir” dedi.
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde ilik nakli bekleyen
Talasemi Majör hastası Nurettin Tazegül (19), sanat
okulunda geçirdiği kazada parmağını kesti. Kopan
parmak ameliyat ile göbeğine gömüldü.
Oruç tutanları tok tutacak takviye gıdaların başında ayçekirdeği öneriliyor. Uzmanlar, zengin E vitamini kaynağı olan ayçekirdeğinin kalp-damar
sistemini hastalıklardan koruduğunu da belirtiyor.
Ramazan için yeni görüşler
RAMAZAN geldi, acaba
oruç tutmakla ilgili ne tür
bilimsel araştırmalar var, neler
yazılıp çizilmiş diye
uluslararası haberleri gözden
geçirdim. Geçen seneden bu
yana oruç tutmak üzerine
yapılan araştırmalar hem çok
sayıda hem de gerçekten
herkesin ilgisini çekecek
kadar ilginç. Hatta halkla
paylaşılması gereken bilgiler ve
uyarılar geçen senelerde yapılanlara
oranla boyut atlamış bile diyebilirim.
Her ramazan mantra gibi tekrar
edilen “İftarda kızartma, baharatlı
yemeyin”, “Çok yağ kullanmayın”,
“İftar ile sahur arasında bol bol su
için” uyarıları, zaten bisiklete
binmesini bilen insana pedalın yerini
tarif etmek gibi geliyor bana. Klasik
uyarıları yapmanın önemini bilmekle
beraber bilimin desteğiyle ufkumuzu
biraz genişletmekte fayda olduğuna
inanıyorum. Bu yüzden kısacık
köşeme sığdırabildiğim kadarıyla
büyük bir olasılıkla oruç tutmanızı
bu sıcak günlerde mental olarak
kolaylaştırabilecek (çoğunluğun
duymamış olduğu) 3 bilimsel
bulguyu aşağıda özetlemeye
çalıştım:
Kafanızı meşgul, vücudunuzu
aktif tutun: Oruç tutulduğu
müddetçe vücudu en çok yoran ana
faktörler sorulduğunda, bilim
insanları onlarca sebepten iki
maddenin altını (en önemli köşe
taşları olarak) çiziyor:
1. Bilinçaltından “Acıktım, susadım,
kan şekerim düştü, başım ağrıyor,
iftara daha çok var” şikâyetlerini çok
sık tekrar etmek ve 2. Orucu sebep
göstererek 8 saatten fazla uyumak,
bedeni 4-5 kat daha bitkin
düşürüyor. Araştırmacılar insan
evriminde yüz binlerce yıldır
beyin hücrelerinin
ölümünü (Alzheimer,
Parkinson gibi
rahatsızlıkların
oluşmasını) engelleyen
faktör olduğu ve senede
sadece bir ay oruçla
gerekli düzeye
çıkabileceği iddia
ediliyor.
sindirim sisteminin çok değişikliğe
Açken kafanız daha çok
uğramadığını iddia ediyorlar.
çalışıyor. “Çalışmayan” tek şey
Modern hayata başlayıncaya kadar
sabrınız: Anneniz küçükken “Ye de
ancak avlanabildiğinde veya
kafan çalışsın” dedi diye bu kuralı
bulabildiğinde yiyen, geri kalan
ömür boyu uygulamanız gerekmiyor.
zamanda aç ama hareketli yaşayan
Hele bir de aynaya baktığınızda
insanoğlunun o dönemlerde daha
vücudunuzun belli bölgelerinde yağ
uzun yaşadığı ve daha güçlü bir
katmanları görüyorsanız kafanızı
yapıya sahip olduğu söyleniyor. Bu
çalıştıracak depo epey dolu
yüzden bugün canı sıkıldığında,
demektir. Bilimsel araştırmalar
üzüldüğünde ya da sevindiğinde
açlıkta karaciğerin depo yağları
soluğu buzdolabının önünde alan,
kullanarak daha çok keton
televizyon ve bilgisayarın başından
oluşturduğunu ve glikoz eksikliğinde
kalkmayanların oruç tutmakta güçlük bunun beyin tarafından enerji
çekmesi doğal yaşamlarından
kaynağı olarak kullanıldığını, bu
sıyrılmalarına bağlanıyor.
sırada vücutta çinko düzeyinin ise iki
İftar sofrasında kendinizi
kat yükseldiğini gösteriyor. Çinko ise
kaybetmeyin: Bilim, oruç tutmanın
vücutta hücrelerin kendisini
(az şeker tüketildiği takdirde) 8 çeşit
yenileme işleminde (yaşlılığı
kanseri engellediğini, kemoterapide
yavaşlatmada) kullanılıyor.
daha başarılı sonuçlar alındığını,
Bariz sağlık sorunları olmayan
astımı rahatlattığını, kalp
insanların oruç tutmasının fiziksel
hastalıklarını, şeker hastalığını
faydaları gerçekten saymakla
yavaşlattığını iddia ediyor. En
bitmiyor. Fakat bence en
çarpıcı buluş ise 6 ay önce ilan
önemlisi bu dönemde bedeni
edilmiş; ramazan süresince
aç tutarken, aç beyinlerin ve
eğer iftarda o hazırlanan
kalplerin doyurulması...
süslü sofranızdan sadece
Ama kendimizin, ama bir
600 kalorilik bir yiyecekle
başkasının... Aksi takdirde
kalkmayı başarabilirseniz
yapılan uygulama bu
BDNF (brain derived
sıcakta aç ve susuz (bu
neurotrophic factor) ismi
yüzden huysuz ve
verilen protein
huzursuz) gece verilecek
vücudunuzda
ziyafeti sabırsızlıkla
tam 40 kat
beklemekten
artıyor. Bu
öteye
proteinin
gitmiyor.
T.C. MUĞLA 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/35 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Muğla İli Menteşe İlçesi Gazeller köyü 135 Ada 82 Parsel sayılı içinde
havuzu olan bir katlı çelik fabrika binası ve arsası. Taşınmaz üzerinde kurulu “Yörükoğlu Modern Zeytin Sıkma Tesisi” bulunmaktadır. Tesis, Muğla-Kale-Tavas-Denizli karayoluna cepheli
olup, fabrikada üretim olarak 24 saatte 40 ton/gün zeytin işlenmektedir. Fabrika içerisinde bu
işlemleri yapan makinalar; 1-Taşıma ve yıkama makinası, polat makina imalatı, 2-Malaksör(değirmen) makinası, polat makina imalatı, 3-Dekantör PMS 470/PX70, polat makina imalatı, 4- Separatör, polat makina imalatı, Krom nikel 5 tonluk dolum tankı ve güğüm takımı, 6Elektrik panosu (kompozisosyonlu). Fabrika binasının çelik yapı sisteminde 135 m2’lik bir alana inşa edildiği, duvar dolgu malzemesinin tuğla olduğu, elektrik, pis su ve temiz su tesisatlarının bulunduğu, ısıtma sisteminin soba, sıcak su temin şeklinin elektrikli şofben, içme suyunun şehir şebeke suyu ve atık su şeklinin fosseptik olduğu, ayrıca 36 m2’lik bir zeytin karasu
havuzunun bulunduğu. Fabrikanın fiili durumunun yapı kullanma izin belgesine uygun olduğu,
fabrika binası zemin kaplamasının mermer taşı ile kaplandığı, çatı örtüsünün metal levha olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü
: 5.879,63 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu
: Muğla İI Özel idaresi imar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünün
22/02/2013 tarih ve 3009 sayılı yazıları ve eki imar plan, plan hükümleri ve yapı kullanma izin
belgesinde, taşınmazın Muğla İI Genel Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 3 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planında inşaat emsalinin 0.50, maksimum bina
yüksekliğinin (Hmax) 7.50 m olduğu “zeytin yağı sıkma tesisi” kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti
: 589.098,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1. Satış Günü
: 06/08/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü
: 03/09/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri
: Muğla Adliyesi Ek Bina Muğla 2. İcra Müdürlüğü Önü Menteşe/MUĞLA
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/35 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 05/06/2014
İHALE TEMİNAT BEDELİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI:
VAKIFBANK MUĞLA ŞUBESİ TR51 0001 5001 5800 7290 4992 36
(İİK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Basın: 40788 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
ÇOCUKLARIN
OKUDUĞU BİLİM
HABERLERİ
GEÇEN hafta İngiltere’de 8-13 yaş
grubu 500 çocuğa onlarca ilginç
bilimsel haberin olduğu bir kitapçık
verilerek en ilginç olan (sorulu yanıtlı)
3 tanesini seçmeleri istenmiş.
50 çocuğun seçtiği 3 haber aşağıda.
Sorulardan çok, verilen yanıtlar bence
de çok keyifli.
Yulaf ezmesi niçin saatlerce tok tutar?
Beta-glukan tip lifli yiyeceklerin hepsi
pişerken kaygan bir yapıya bürünür. Bu
yapıdaki yiyeceklerin mideye girdiği
andan itibaren açlık oluşturan
hormonların salınımını yavaşlattığı
ispatlanmış. Buna kahverengi pirinç ve
buğday da dahil.
Havuç gerçekten gözlere iyi mi gelir?
İkinci Dünya Savaşı’nda İngiliz
askerlerine en çok verilen yiyecek
havuçmuş. Hatta Almanya’nın gece
uçaklarla yaptığı saldırılarda her bir
uçağın o karanlıkta vurularak
düşmesinin sebebi olarak da İngiliz
askerlerinin havuç yemekten güçlenen
gözleri gösterilmiş. “Peki gerçekten
havuçta bulunan karoten gözleri
daha mı güçlü kılıyor?” sorusuna
bugünün bilim insanlarından tek bir
yanıt var: “Siz havuç yemeye devam
edin, çünkü karoten olmadan gözün
sağlığını ayakta tutan A vitamininde
azalma olur. Lakin Alman uçaklarının
vurulmasının ardında, havuç yiyen
askerlerin kullandığı radarlar
yatmaktadır.”
Ağaçlar konuşur mu? Kulağa garip
gelse de bu soru bilim insanları
tarafından sorulmuş ve birkaç ay önce
yanıtı verilmiş: Evet! Ağaç kesmeye
başlayan, yangın çıkarmaya çalışan ya
da avlanmaya kalkışan olduğunda
ağaçlar kulağımızın duymayacağı frekansta değişik sesler çıkarıyorlar. İngiltere ve Almanya’da korumaya alınan
ormanlarda ağaçlara bu sesleri duyabilen monitörler bağlanmaya başlanmış.
19
Kalp pili ile
doğum yaptı
18 yaşındaki Iraklı anne Diana Alaa Kadhim’e doğum sırasında
aynı zamanda kalp pili takılarak bir ilk gerçekleştirildi
T
ÜRKİYE’de, eşine az
rastlanır bir operasyona
imza atıldı. Arkara’da
18 yaşındaki Iraklı anne Diana
Alaa Kadhim doğum yapmak
için gittiği hastanede baygınlık
geçirdi. Yapılan muayenede
annenin doğuma bağlı kalp
ritminin bozulduğu anlaşıldı.
Anneye kardiyoloji uzmanları
tarafından geçici kalp pili
takılırken, doğum uzmanları
da aynı anda doğumu gerçekleştirdi. İki operasyon bir arada
yapıldı. Anne ve bebeği sağlıklı
bir şekilde hayata tutundu.
Arkara Özel Etimed
Hastanesi uzmanları Dr. Aytun
Çanga ve Dr. Gökhan Keskin,
süreci şöyle anlattı: “Bu tarz
hastalıklar genelde ileri
yaşlarda görülür. Normalde
çok karşılaşılmayacak bir
durumda anneye müdahale
etmek zorunda kaldık. Doğum
sıkıntı olmadan tamamlandı.
Bundan sonra hasta kalıcı pille
hayatına devam edecek.
Annenin de bebeğin de sağlık
durumu gayet iyi.”
I Lütfi ERDOĞAN / ANKARA
Egeliler kalpten ölüyor
TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) geçtiğimiz yıl yaptığı
araştırmalara göre, Ege Bölgesi’nde
meydana gelen 60 bin 912 ölümün
büyük bir çoğunluğu kalp ve damar
hastalıklarına bağlı olarak
gerçekleşti. Yayımlanan raporda
Türkiye genelindeki ölümlerin yüzde
39.8’inin kalp ve damar
hastalıklarından meydana geldiği
belirtilirken, Ege Bölgesi’ndeki 6 ilin
rakamları Türkiye ortalamasının
üzerinde çıktı. Aydın, Balıkesir,
Denizli, Çanakkale, Manisa ve
Uşak’ta kalp-damar hastalıklarından
ölüm oranları Türkiye ortalamasının
çok üzerine çıkarak yüzde 50
seviyelerinde gerçekleşti.
I Emrah YILMAZ / İZMİR (AHT)
ÖZEL HABER
T.C. FETHİYE 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/49 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Muğla ili Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi Taşyaka
mevkii 34 cilt 3333 sayfa 1038 ada 14 parselde kayıtlı 1.530,00 m2 miktarında ‘üç adet üç katlı kargir bina ve arsası’ cinsindeki ana taşınmaz üzerine kurulmuş Kat Mülkiyetli, 2/30 arsa paylı, C Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmaz Baha Şıkman Caddesinin batısında, kuzeyden 156. Sokak
ve batıdan 158. sokak cepheli, köşe başı Cumhuriyet ilköğretim Okulu’na 240
m. Ovacık Köprüsü Kavşağına 400 m. Otogara 500 m. Ve şehir merkezine 1,4
km. Mesafededir. Taşınmazın bulunduğu C Blok 3 katlı ,170,00 m2 taban alanlı, betonarme, ahşap çatılı, kiremit örtülü, PVC doğramalı, giriş kapısı ve balkon korkulukları demir olan ve her katta 2 daire olmak üzere toplamda 6 daire bulunan binadır. Satışa konu zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm 85,00 m2 taban alanlı, 2 oda+salon+mutfak+banyo-wc olan daires giriş kapısı çelik iç kapıları panel kapı, zeminler seramik meskendir.
Yüzölçümü
: 85,00 m2
Arsa Payı
: 2/30
İmar Durumu
: Ayrık nizam 3 kata müsadeli konut alanında kalmakta
olup, tabanda parsel alanının %30’una, toplamda %90’ına üç katlı 9,50 m yüksekliğinde yapı yapılabilecek ve çekme mesafeleri yoldan 5 m., komşulardan
3 m’dir. Yapılaşmada plan hükümlerine uyulması zorunludur.
Kıymeti
: 85.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 11/08/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü
: 05/09/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri
: FETHİYE ADLİYESİ EK BİNA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
ÖNÜ
Satış şartları
:
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır,
ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/49 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlar ile haciz ve ipotek alacaklılarına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı
İ.İ.K.m.127 gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 09/06/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Basın: 40786 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. FETHİYE 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/426 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Muğla İli Fethiye İlçesi Hisarönü Mahallesi 355 ada 10
parselde 6.183 m2 yüzölçümlü Tapuda Arsa nitelikte olup, Depolu dubleks
Mesken. Zemin ve 1. kat üzerinde bulunan 1 nolu bağımsız bölümün tam hissesi Fethiye ölüdeniz yoluna 250 metre mesafededir. Bina yaklaşık 5 yıllıktır.
Mesken olarak kullanılmaktadır. Dubleks daire olarak 110 m2 kullanım alanlı
zeminde salon -mutfak -wc-banyo 1. katta 2 adet oda -banyo ve çatıda 1 oda
vardır. Dubleks giriş kapısı çelik kapı, Pencerede PVC, güneş enerjili, kapılar
amerikan paneldir. Tabanlar seramik, iç duvarlar sıvalı ve kartonpiyerlidir.
28 m2 civarı havuzu vardır. Dış duvarlar boyalı, bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. İmar durumu %15, 2 kat konut imarlıdır.
Arsa payı
: 412/6183
Yüzölçümü : 6.183 m2
Kıymeti
: 350.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 04/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 29/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Fethiye Adliyesi Ek binasında bulunan 1. İcra Müdürlüğü koridorunda
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacak-
lılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/426 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tebligat yapılamama ihtimaline binaen
iş bu ilan tüm alakadarlara tebliğ mahiyetinde olduğu ilan olunur. 09/06/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın: 40787 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

Kalp pili ile doğum yaptı